Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 2. W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
Pytanie 3. Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
Pytanie 4. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
Pytanie 5. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
Pytanie 6. Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
Pytanie 7. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
Pytanie 8. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Pytanie 9. Złącze SC należy zamontować na kablu
Pytanie 10. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
Pytanie 11. Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
Pytanie 12. Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
Pytanie 13. Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
Pytanie 14. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
Pytanie 15. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 16. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 17. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Pytanie 18. Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
Pytanie 19. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Pytanie 20. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 21. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
Pytanie 22. Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
Pytanie 23. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 24. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
<