Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 2. Który z adresów IP jest adresem publicznym?
Pytanie 3. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Pytanie 4. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Pytanie 5. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
Pytanie 6. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 7. Złącze SC należy zamontować na kablu
Pytanie 8. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
Pytanie 9. Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
Pytanie 10. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
Pytanie 11. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
Pytanie 12. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
Pytanie 13. Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
Pytanie 14. Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
Pytanie 15. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
Pytanie 16. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Pytanie 17. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 18. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
Pytanie 19. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 20. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
Pytanie 21. Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
Pytanie 22. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Pytanie 23. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
Pytanie 24. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
Pytanie 25. Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
Pytanie 26. Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
Pytanie 27. Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
Pytanie 28. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 29. Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
Pytanie 30. Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
Pytanie 31. W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
Pytanie 32. Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
Pytanie 33. Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 34. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
Pytanie 35. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Pytanie 36. Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
Pytanie 37. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?