Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
Pytanie 2. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 3. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 4. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
Pytanie 5. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
Pytanie 6. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
Pytanie 7. Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
Pytanie 8. Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
Pytanie 9. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 10. Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
Pytanie 11. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Pytanie 12. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
Pytanie 13. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 14. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Pytanie 15. Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
Pytanie 16. Złącze SC należy zamontować na kablu
Pytanie 17. Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
Pytanie 18. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 19. Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
Pytanie 20. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Pytanie 21. Który z adresów IP jest adresem publicznym?
Pytanie 22. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
Pytanie 23. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
Pytanie 24. Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
Pytanie 25. W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
Pytanie 26. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
Pytanie 27. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Pytanie 28. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
Pytanie 29. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
Pytanie 30. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
Pytanie 31. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Pytanie 32. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 33. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?