Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
Pytanie 2. Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
Pytanie 3. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
Pytanie 4. Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
Pytanie 5. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Pytanie 6. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 7. W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
Pytanie 8. Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
Pytanie 9. Złącze SC należy zamontować na kablu
Pytanie 10. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 11. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 12. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
Pytanie 13. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
Pytanie 14. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Pytanie 15. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
Pytanie 16. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Pytanie 17. Który z adresów IP jest adresem publicznym?
Pytanie 18. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 19. Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
Pytanie 20. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Pytanie 21. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
Pytanie 22. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
Pytanie 23. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 24. Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
Pytanie 25. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 26. Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
Pytanie 27. Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
Pytanie 28. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
Pytanie 29. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Pytanie 30. Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
Pytanie 31. Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
Pytanie 32. Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
Pytanie 33. Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
Pytanie 34. Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?