Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
Pytanie 2. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
Pytanie 3. Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Pytanie 4. Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 5. Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
Pytanie 6. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
Pytanie 7. Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
Pytanie 8. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Pytanie 9. Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
Pytanie 10. Złącze SC należy zamontować na kablu
Pytanie 11. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Pytanie 12. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Pytanie 13. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Pytanie 14. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
Pytanie 15. Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
Pytanie 16. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 17. Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
Pytanie 18. Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
Pytanie 19. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
Pytanie 20. Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
Pytanie 21. Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
Pytanie 22. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
Pytanie 23. Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
Pytanie 24. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Pytanie 25. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
Pytanie 26. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 27. Który z adresów IP jest adresem publicznym?
Pytanie 28. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Pytanie 29. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
Pytanie 30. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Pytanie 31. Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością