Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 2. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 3. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 4. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 5. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 6. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 8. Rysunek przedstawia
Pytanie 9. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 10. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 11. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 12. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że
Pytanie 13. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 14. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 15. W której warstwie modelu ISO/OSI są stosowane adresy logiczne?
Pytanie 16. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 17. Jak skonfigurować zaporę Windows, zachowując zasady bezpieczeństwa, aby za pomocą polecenia ping było możliwe sprawdzanie poprawności komunikacji z innymi urządzeniami pracującymi w sieci?
Pytanie 18. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 19. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 20. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 21. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 22. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 23. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 24. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.