Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 2. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 3. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 4. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
Pytanie 5. Rysunek przedstawia
Pytanie 6. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 7. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 8. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 9. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 10. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 11. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 12. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 13. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 14. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 15. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 16. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 17. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 18. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 19. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 20. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 21. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 22. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 23. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 24. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 25. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 26. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 27. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 28. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 29. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?