Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 2. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 3. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 4. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 5. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 6. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 7. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 8. Jak skonfigurować zaporę Windows, zachowując zasady bezpieczeństwa, aby za pomocą polecenia ping było możliwe sprawdzanie poprawności komunikacji z innymi urządzeniami pracującymi w sieci?
Pytanie 9. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 10. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 11. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 12. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 13. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 14. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 15. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 16. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 17. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 18. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 19. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 20. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 21. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 22. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 23. Rysunek przedstawia
Pytanie 24. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 25. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?
Pytanie 26. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 27. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 28. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 29. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 30. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 31. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 32. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 33. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 34. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 35. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że