Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 2. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 3. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 4. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 5. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 6. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 7. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 9. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 10. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 11. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 12. Jak skonfigurować zaporę Windows, zachowując zasady bezpieczeństwa, aby za pomocą polecenia ping było możliwe sprawdzanie poprawności komunikacji z innymi urządzeniami pracującymi w sieci?
Pytanie 13. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 14. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 15. W której warstwie modelu ISO/OSI są stosowane adresy logiczne?
Pytanie 16. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 17. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 18. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 19. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 20. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 21. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 22. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?
Pytanie 23. Rysunek przedstawia