Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 2. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 3. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 4. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 5. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 6. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 7. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 9. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 10. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 11. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 12. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 13. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 14. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 15. Rysunek przedstawia
Pytanie 16. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?