Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 2. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 3. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 5. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 6. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że
Pytanie 7. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 8. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 9. Rysunek przedstawia