Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 2. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 4. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 5. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 6. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 7. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 8. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 9. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 10. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 11. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 12. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 13. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 14. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 15. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 16. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 17. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 18. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 19. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
Pytanie 20. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 21. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 22. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 23. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 24. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 25. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 26. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 27. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 28. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 29. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 30. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 31. W której warstwie modelu ISO/OSI są stosowane adresy logiczne?
Pytanie 32. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 33. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 34. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że