Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 2. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 3. Rysunek przedstawia
Pytanie 4. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 5. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 6. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 7. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 8. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 9. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 10. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że
Pytanie 11. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja