Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 2. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 3. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 4. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?
Pytanie 5. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 6. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 7. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 8. W której warstwie modelu ISO/OSI są stosowane adresy logiczne?
Pytanie 9. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 10. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
Pytanie 11. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 12. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 13. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 14. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 15. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 16. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 17. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 18. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 19. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 20. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 21. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 22. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 23. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 24. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 25. Rysunek przedstawia
Pytanie 26. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 27. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 28. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 29. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 30. Jak skonfigurować zaporę Windows, zachowując zasady bezpieczeństwa, aby za pomocą polecenia ping było możliwe sprawdzanie poprawności komunikacji z innymi urządzeniami pracującymi w sieci?
Pytanie 31. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 32. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 33. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 34. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 35. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 36. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 37. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja