Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 2. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 3. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 4. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 5. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 6. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 7. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 8. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 9. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 10. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 11. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?
Pytanie 12. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 13. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 14. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 15. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 16. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja