Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 2. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 3. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 5. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 6. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
Pytanie 7. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 8. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 9. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 10. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 11. Jak skonfigurować zaporę Windows, zachowując zasady bezpieczeństwa, aby za pomocą polecenia ping było możliwe sprawdzanie poprawności komunikacji z innymi urządzeniami pracującymi w sieci?
Pytanie 12. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 13. Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
Pytanie 14. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 15. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 16. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 17. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 18. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 19. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 20. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 21. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 22. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 23. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 24. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
Pytanie 25. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 26. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że
Pytanie 27. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 28. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 29. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Pytanie 30. Rysunek przedstawia
Pytanie 31. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 32. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 33. W której warstwie modelu ISO/OSI są stosowane adresy logiczne?
Pytanie 34. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.