Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 2. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 3. Ile bitów ma adres logiczny IPv6
Pytanie 4. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 5. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 6. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 7. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 8. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 9. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 10. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
Pytanie 11. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 12. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 13. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 14. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 15. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 16. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 17. Rysunek przedstawia
Pytanie 18. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 19. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 20. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 21. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 22. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 23. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 24. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 25. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 26. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 27. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że
Pytanie 28. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja