Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 2. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 3. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 4. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 5. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 6. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
Pytanie 8. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 9. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
Pytanie 10. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 11. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 12. Jak skonfigurować zaporę Windows, zachowując zasady bezpieczeństwa, aby za pomocą polecenia ping było możliwe sprawdzanie poprawności komunikacji z innymi urządzeniami pracującymi w sieci?
Pytanie 13. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 14. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?
Pytanie 15. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 16. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 17. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
Pytanie 18. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 19. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 20. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 21. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 22. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 23. Rysunek przedstawia