Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Pytanie 2. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
Pytanie 3. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
Pytanie 4. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Pytanie 5. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Pytanie 6. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
Pytanie 7. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
Pytanie 8. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
Pytanie 9. Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że
Pytanie 10. Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
Pytanie 11. Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
Pytanie 12. Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Pytanie 13. Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
Pytanie 14. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Pytanie 15. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
Pytanie 16. Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
Pytanie 17. Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
Pytanie 18. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
Pytanie 19. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
Pytanie 20. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Pytanie 21. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
Pytanie 22. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
Pytanie 23. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Pytanie 24. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
Pytanie 25. Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
Pytanie 26. Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
Pytanie 27. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?
Pytanie 28. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Pytanie 29. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 30. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
Pytanie 31. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Pytanie 32. Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja