Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Sposób działania którego protokołu został przedstawiony na rysunku?
Pytanie 2. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 3. W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować 5 podwójnych gniazd abonenckich. Średnia odległość gniazda abonenckiego od lokalnego punktu dystrybucyjnego wynosi 10 m. Jaki będzie przybliżony koszt zakupu kabla UTP kategorii 5e przeznaczonego do budowy sieci lokalnej, jeżeli cena brutto 1 m kabla UTP kategorii 5e wynosi 1,60 zł?
Pytanie 4. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
Pytanie 5. W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
Pytanie 6. Które urządzenie umożliwi podłączenie drukarki nieposiadającej karty sieciowej do lokalnej sieci komputerowej?
Pytanie 7. Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe.
Pytanie 8. Jest to najnowsza wersja klienta wieloplatformowego, cenionego przez użytkowników na całym świecie, serwera wirtualnej sieci prywatnej, pozwalającego na zestawienie pomiędzy hostem a komputerem lokalnym połączenia, obsługującego uwierzytelnianie z użyciem kluczy, jak również certyfikatów, nazwy użytkownika i hasła, a także, w wersji dla Windows, dodatkowych kart. Który z programów został opisany powyżej?
Pytanie 9. Jaka jest liczba adresów, które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.20.0/26?
Pytanie 10. Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres
Pytanie 11. Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?
Pytanie 12. Kabel typu skrętka, w której pojedyncza para żył jest foliowana oraz całość kabla jest w ekranie z folii i siatki, oznacza się symbolem
Pytanie 13. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
Pytanie 14. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
Pytanie 15. Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego?
Pytanie 16. Jakie są wartości pasma częstotliwości oraz maksymalnej szybkości transmisji danych w standardzie 802.11g WiFi?
Pytanie 17. W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
Pytanie 18. Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?
Pytanie 19. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci 172.16.64.0/26?
Pytanie 20. Do ilu sieci należą komputery o adresach IP i maskach sieci przedstawionych w tabeli?
Pytanie 21. Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m2?
Pytanie 22. Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?