Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który protokół pocztowy umożliwia między innymi przechowywanie odbieranych wiadomości e-mail na serwerze, zarządzanie wieloma folderami, usuwanie wiadomości i przenoszenie ich pomiędzy folderami?
Pytanie 2. Jakie są wartości pasma częstotliwości oraz maksymalnej szybkości transmisji danych w standardzie 802.11g WiFi?
Pytanie 3. W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
Pytanie 4. Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m2?
Pytanie 5. Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?
Pytanie 6. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
Pytanie 7. W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
Pytanie 8. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 9. W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować 5 podwójnych gniazd abonenckich. Średnia odległość gniazda abonenckiego od lokalnego punktu dystrybucyjnego wynosi 10 m. Jaki będzie przybliżony koszt zakupu kabla UTP kategorii 5e przeznaczonego do budowy sieci lokalnej, jeżeli cena brutto 1 m kabla UTP kategorii 5e wynosi 1,60 zł?
Pytanie 10. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
Pytanie 11. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
Pytanie 12. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci 172.16.64.0/26?
Pytanie 13. Które urządzenie sieciowe zostało przedstawione na rysunku?
Pytanie 14. Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego?
Pytanie 15. Który z wymienionych adresów IPv4 należy do klasy B?
Pytanie 16. Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
Pytanie 17. Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?
Pytanie 18. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
Pytanie 19. Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?
Pytanie 20. User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
Pytanie 21. Zainstalowanie serwera stron internetowych w rodzinie systemów Windows Server umożliwia rola
Pytanie 22. Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającą z klasy adresu?
Pytanie 23. Który z symboli oznacza przełącznik?
Pytanie 24. Sposób działania którego protokołu został przedstawiony na rysunku?
Pytanie 25. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 26. Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?