Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
Pytanie 2. Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe.
Pytanie 3. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
Pytanie 4. Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?
Pytanie 5. Które urządzenie aktywne umożliwi połączenie z siecią lokalną za pomocą kabla UTP 15 komputerów, drukarki sieciowej oraz rutera?
Pytanie 6. W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować 5 podwójnych gniazd abonenckich. Średnia odległość gniazda abonenckiego od lokalnego punktu dystrybucyjnego wynosi 10 m. Jaki będzie przybliżony koszt zakupu kabla UTP kategorii 5e przeznaczonego do budowy sieci lokalnej, jeżeli cena brutto 1 m kabla UTP kategorii 5e wynosi 1,60 zł?
Pytanie 7. Jest to najnowsza wersja klienta wieloplatformowego, cenionego przez użytkowników na całym świecie, serwera wirtualnej sieci prywatnej, pozwalającego na zestawienie pomiędzy hostem a komputerem lokalnym połączenia, obsługującego uwierzytelnianie z użyciem kluczy, jak również certyfikatów, nazwy użytkownika i hasła, a także, w wersji dla Windows, dodatkowych kart. Który z programów został opisany powyżej?
Pytanie 8. Które urządzenie sieciowe zostało przedstawione na rysunku?
Pytanie 9. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 10. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
Pytanie 11. Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?
Pytanie 12. W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
Pytanie 13. Który z symboli oznacza przełącznik?
Pytanie 14. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 15. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci 172.16.64.0/26?
Pytanie 16. Zainstalowanie serwera stron internetowych w rodzinie systemów Windows Server umożliwia rola
Pytanie 17. Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m2?
Pytanie 18. Jaka jest liczba adresów, które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.20.0/26?
Pytanie 19. Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?
Pytanie 20. User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
Pytanie 21. Który z wymienionych adresów IPv4 należy do klasy B?
Pytanie 22. Do ilu sieci należą komputery o adresach IP i maskach sieci przedstawionych w tabeli?
Pytanie 23. Które urządzenie umożliwi podłączenie drukarki nieposiadającej karty sieciowej do lokalnej sieci komputerowej?
Pytanie 24. Norma TIA/EIA-568-B.2 określa specyfikację parametrów transmisyjnych
Pytanie 25. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.