Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres
Pytanie 2. Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?
Pytanie 3. Które urządzenie sieciowe zostało przedstawione na rysunku?
Pytanie 4. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
Pytanie 5. Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m2?
Pytanie 6. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci 172.16.64.0/26?
Pytanie 7. Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?
Pytanie 8. Standard Transport Layer Security (TLS) to rozwinięcie protokołu
Pytanie 9. Który z symboli oznacza przełącznik?
Pytanie 10. Jest to najnowsza wersja klienta wieloplatformowego, cenionego przez użytkowników na całym świecie, serwera wirtualnej sieci prywatnej, pozwalającego na zestawienie pomiędzy hostem a komputerem lokalnym połączenia, obsługującego uwierzytelnianie z użyciem kluczy, jak również certyfikatów, nazwy użytkownika i hasła, a także, w wersji dla Windows, dodatkowych kart. Który z programów został opisany powyżej?
Pytanie 11. Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe.
Pytanie 12. User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
Pytanie 13. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
Pytanie 14. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
Pytanie 15. Który protokół pocztowy umożliwia między innymi przechowywanie odbieranych wiadomości e-mail na serwerze, zarządzanie wieloma folderami, usuwanie wiadomości i przenoszenie ich pomiędzy folderami?
Pytanie 16. Które urządzenie umożliwi podłączenie drukarki nieposiadającej karty sieciowej do lokalnej sieci komputerowej?
Pytanie 17. Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającą z klasy adresu?
Pytanie 18. W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
Pytanie 19. W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
Pytanie 20. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest