Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego?
Pytanie 2. Które urządzenie aktywne umożliwi połączenie z siecią lokalną za pomocą kabla UTP 15 komputerów, drukarki sieciowej oraz rutera?
Pytanie 3. Do ilu sieci należą komputery o adresach IP i maskach sieci przedstawionych w tabeli?
Pytanie 4. Standard Transport Layer Security (TLS) to rozwinięcie protokołu
Pytanie 5. W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować 5 podwójnych gniazd abonenckich. Średnia odległość gniazda abonenckiego od lokalnego punktu dystrybucyjnego wynosi 10 m. Jaki będzie przybliżony koszt zakupu kabla UTP kategorii 5e przeznaczonego do budowy sieci lokalnej, jeżeli cena brutto 1 m kabla UTP kategorii 5e wynosi 1,60 zł?
Pytanie 6. Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe.
Pytanie 7. Które urządzenie diagnostyczne jest przedstawione na rysunku i opisane w specyfikacji przedstawionej w tabeli?
Pytanie 8. Jaka jest liczba adresów, które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.20.0/26?
Pytanie 9. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 10. Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?
Pytanie 11. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
Pytanie 12. User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
Pytanie 13. Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?
Pytanie 14. Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres