Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do ilu sieci należą komputery o adresach IP i maskach sieci przedstawionych w tabeli?
Pytanie 2. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
Pytanie 3. Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?
Pytanie 4. Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?
Pytanie 5. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci 172.16.64.0/26?
Pytanie 6. Które urządzenie aktywne umożliwi połączenie z siecią lokalną za pomocą kabla UTP 15 komputerów, drukarki sieciowej oraz rutera?
Pytanie 7. Norma TIA/EIA-568-B.2 określa specyfikację parametrów transmisyjnych
Pytanie 8. Sposób działania którego protokołu został przedstawiony na rysunku?
Pytanie 9. Który z symboli oznacza przełącznik?
Pytanie 10. Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe.
Pytanie 11. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
Pytanie 12. W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
Pytanie 13. Które urządzenie zwiększy zasięg sieci bezprzewodowej?
Pytanie 14. Standard Transport Layer Security (TLS) to rozwinięcie protokołu
Pytanie 15. Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
Pytanie 16. Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
Pytanie 17. Jaka jest liczba adresów, które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.20.0/26?
Pytanie 18. Który z wymienionych adresów IPv4 należy do klasy B?
Pytanie 19. W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
Pytanie 20. Jakie są wartości pasma częstotliwości oraz maksymalnej szybkości transmisji danych w standardzie 802.11g WiFi?
Pytanie 21. Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
Pytanie 22. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
Pytanie 23. Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres