Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Simple Mail Transfer Protocol to protokół
Pytanie 2. Urządzenia przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 3. Protokół wykorzystywany przez komputery do powiadamiania ruterów w swojej sieci o chęci przyłączenia się do z określonej grupy multicastowej lub odejścia z niej, to
Pytanie 4. Na zrzucie ekranowym jest przedstawiona konfiguracja zasad haseł w zasadach grup systemu Windows. Która z opcji zostanie wdrożona w tej konfiguracji?
Pytanie 5. Na podstawie tabeli ustal, ile kabli ekranowanych typu skrętka należy poprowadzić w listwie PCV typu LN 25x16.
Pytanie 6. Zrzut ekranowy przedstawia wynik wykonania w systemie z rodziny Windows Server polecenia
Pytanie 7. Na rysunku jest przedstawiony symbol graficzny
Pytanie 8. Który adres wskazuje na to, że komputer pracuje w sieci o adresie IP 192.168.10.64/26?
Pytanie 9. W systemach z rodziny Windows Server usługa serwera FTP jest definiowana w
Pytanie 10. W zasadach grup włączono i skonfigurowano opcję „Ustaw ścieżkę profilu mobilnego dla wszystkich użytkowników logujących się do tego komputera ”: W którym folderze serwera będzie się znajdował profil mobilny użytkownika jkowal?
Pytanie 11. Ile maksymalnie adresów sieci jest dostępnych w adresacji IP klasy A?
Pytanie 12. W ciągu godziny instalator może zamontować 5 gniazd. Jaki jest koszt materiałów oraz zamontowania 20 natynkowych gniazd sieciowych, jeżeli cena 1 gniazda to 5,00 zł a koszt roboczogodziny pracy instalatora to 30,00 zł?
Pytanie 13. Która rola serwera Windows Server umożliwia scentralizowaną obsługę i konfigurację tymczasowych adresów IP i pokrewnych informacji dla komputerów klienckich?
Pytanie 14. Komputer, który uzyskuje adres IP, adres bramy i adresy serwerów DNS automatycznie, łączy się ze wszystkimi komputerami w sieci lokalnej przez adres IP. Komputer ten nie może się połączyć z żadnym hostem w sieci rozległej, ani przez adres URL, ani przez adres IP, co wskazuje na brak w sieci lub awarię
Pytanie 15. Komputer ma pracować w sieci lokalnej o adresie 172.16.0.0/16 i łączyć się z Internetem. Który element konfiguracji karty sieciowej został wpisany nieprawidłowo?
Pytanie 16. Do konfigurowania interfejsu sieciowego w systemie Linux jest stosowana komenda
Pytanie 17. Który z adresów jest adresem prywatnym IP?
Pytanie 18. Parametr NEXT oznacza zakłócenie spowodowane wpływem pola elektromagnetycznego
Pytanie 19. Ile maksymalnie komputerów można zaadresować adresami sieci IP z klasy C?
Pytanie 20. By podłączyć drukarkę bez karty sieciowej do przewodowej sieci komputerowej należy zainstalować serwer wydruku z interfejsami
Pytanie 21. Które urządzenie sieciowe jest widoczne na zdjęciu?