Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach z rodziny Windows Server usługa serwera FTP jest definiowana w
Pytanie 2. Które z komputerów o adresach IPv4 przedstawionych w tabeli należą do tej samej sieci?
Pytanie 3. Narzędzie przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 4. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia sieciowe są podłączone do jednego urządzenia umieszczonego centralnie względem nich, to topologia
Pytanie 5. Na podstawie tabeli ustal, ile kabli ekranowanych typu skrętka należy poprowadzić w listwie PCV typu LN 25x16.
Pytanie 6. Medium transmisyjnym, w którym na przesyłany sygnał nie oddziałują zakłócenia elektromagnetyczne, to
Pytanie 7. Komputer ma pracować w sieci lokalnej o adresie 172.16.0.0/16 i łączyć się z Internetem. Który element konfiguracji karty sieciowej został wpisany nieprawidłowo?
Pytanie 8. Komputer, który uzyskuje adres IP, adres bramy i adresy serwerów DNS automatycznie, łączy się ze wszystkimi komputerami w sieci lokalnej przez adres IP. Komputer ten nie może się połączyć z żadnym hostem w sieci rozległej, ani przez adres URL, ani przez adres IP, co wskazuje na brak w sieci lub awarię
Pytanie 9. Który moduł zabezpieczeń występuje w pakietach Internet Security (IS), a nie ma go w programach antywirusowych (AV)?
Pytanie 10. Na rysunku jest przedstawiony symbol graficzny
Pytanie 11. Która rola serwera Windows Server umożliwia scentralizowaną obsługę i konfigurację tymczasowych adresów IP i pokrewnych informacji dla komputerów klienckich?
Pytanie 12. Na zrzucie ekranowym jest przedstawiona konfiguracja zasad haseł w zasadach grup systemu Windows. Która z opcji zostanie wdrożona w tej konfiguracji?
Pytanie 13. Który kabel umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością transmisji wynoszącą 1 Gb/s?
Pytanie 14. Parametr NEXT oznacza zakłócenie spowodowane wpływem pola elektromagnetycznego
Pytanie 15. W zasadach grup włączono i skonfigurowano opcję „Ustaw ścieżkę profilu mobilnego dla wszystkich użytkowników logujących się do tego komputera ”: W którym folderze serwera będzie się znajdował profil mobilny użytkownika jkowal?
Pytanie 16. Simple Mail Transfer Protocol to protokół
Pytanie 17. Wspomagający protokół kontrolny stosu TCP/IP, którego funkcją jest wykrywanie oraz dostarczanie informacji o awarii podczas pracy protokołu IP, to
Pytanie 18. Które urządzenie sieciowe jest widoczne na zdjęciu?