Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Urządzenia przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 2. Simple Mail Transfer Protocol to protokół
Pytanie 3. Która rola serwera Windows Server umożliwia scentralizowaną obsługę i konfigurację tymczasowych adresów IP i pokrewnych informacji dla komputerów klienckich?
Pytanie 4. W systemach z rodziny Windows Server usługa serwera FTP jest definiowana w
Pytanie 5. Komputer, który uzyskuje adres IP, adres bramy i adresy serwerów DNS automatycznie, łączy się ze wszystkimi komputerami w sieci lokalnej przez adres IP. Komputer ten nie może się połączyć z żadnym hostem w sieci rozległej, ani przez adres URL, ani przez adres IP, co wskazuje na brak w sieci lub awarię
Pytanie 6. Który element serwera typu rack można wymieniać bez konieczności zdejmowania górnej obudowy?
Pytanie 7. Które urządzenie sieciowe umożliwi zamianę sygnału przesyłanego analogową linią telefoniczną na sygnał cyfrowy komputerowej sieci lokalnej?
Pytanie 8. Medium transmisyjnym, w którym na przesyłany sygnał nie oddziałują zakłócenia elektromagnetyczne, to
Pytanie 9. Zrzut ekranowy przedstawia wynik wykonania w systemie z rodziny Windows Server polecenia
Pytanie 10. Ile maksymalnie komputerów można zaadresować adresami sieci IP z klasy C?
Pytanie 11. Na zrzucie ekranowym jest przedstawiona konfiguracja zasad haseł w zasadach grup systemu Windows. Która z opcji zostanie wdrożona w tej konfiguracji?
Pytanie 12. Który adres wskazuje na to, że komputer pracuje w sieci o adresie IP 192.168.10.64/26?
Pytanie 13. Ile bitów o wartości 1 zawiera standardowa maska adresu IPv4 klasy B?
Pytanie 14. Który kabel umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością transmisji wynoszącą 1 Gb/s?
Pytanie 15. Protokół służący do prowadzenia rozmów za pomocą konsoli tekstowej to
Pytanie 16. Ile punktów rozdzielczych, według normy PN -EN 50174, powinno znajdować się w 3 -kondygnacyjnym budynku, jeżeli powierzchnia każdej kondygnacji wynosi około 800 m2?
Pytanie 17. Punkty abonenckie rozmieszczone są równomiernie, do połączenia z najbliższym punktem potrzeba 4 m kabla, a z najdalszym - 22 m. Koszt zakupu 1 m kabla to 1 zł. Ile wyniesie minimalny koszt zakupu kabla UTP do połączenia 10 podwójnych gniazd abonenckich z punktem dystrybucyjnym?
Pytanie 18. Które urządzenie sieciowe jest widoczne na zdjęciu?
Pytanie 19. Czteroparowy kabel skręcany, w którym każda para przewodów posiada ekran foliowy i dodatkowo wszystkie pary są ekranowane siatką, to kabel
Pytanie 20. Który moduł zabezpieczeń występuje w pakietach Internet Security (IS), a nie ma go w programach antywirusowych (AV)?
Pytanie 21. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia sieciowe są podłączone do jednego urządzenia umieszczonego centralnie względem nich, to topologia
Pytanie 22. Komputer ma pracować w sieci lokalnej o adresie 172.16.0.0/16 i łączyć się z Internetem. Który element konfiguracji karty sieciowej został wpisany nieprawidłowo?
Pytanie 23. Narzędzie przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 24. Adres rozgłoszeniowy dla sieci 172.30.0.0/16 to
Pytanie 25. Które z komputerów o adresach IPv4 przedstawionych w tabeli należą do tej samej sieci?
Pytanie 26. Z którego numeru portu korzysta usługa FTP do przesyłania poleceń?
Pytanie 27. By podłączyć drukarkę bez karty sieciowej do przewodowej sieci komputerowej należy zainstalować serwer wydruku z interfejsami
Pytanie 28. Na podstawie tabeli ustal, ile kabli ekranowanych typu skrętka należy poprowadzić w listwie PCV typu LN 25x16.