Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Komputer ma pracować w sieci lokalnej o adresie 172.16.0.0/16 i łączyć się z Internetem. Który element konfiguracji karty sieciowej został wpisany nieprawidłowo?
Pytanie 2. Medium transmisyjnym, w którym na przesyłany sygnał nie oddziałują zakłócenia elektromagnetyczne, to
Pytanie 3. Do konfigurowania interfejsu sieciowego w systemie Linux jest stosowana komenda
Pytanie 4. W ciągu godziny instalator może zamontować 5 gniazd. Jaki jest koszt materiałów oraz zamontowania 20 natynkowych gniazd sieciowych, jeżeli cena 1 gniazda to 5,00 zł a koszt roboczogodziny pracy instalatora to 30,00 zł?
Pytanie 5. Które urządzenie sieciowe jest widoczne na zdjęciu?
Pytanie 6. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia sieciowe są podłączone do jednego urządzenia umieszczonego centralnie względem nich, to topologia
Pytanie 7. Punkty abonenckie rozmieszczone są równomiernie, do połączenia z najbliższym punktem potrzeba 4 m kabla, a z najdalszym - 22 m. Koszt zakupu 1 m kabla to 1 zł. Ile wyniesie minimalny koszt zakupu kabla UTP do połączenia 10 podwójnych gniazd abonenckich z punktem dystrybucyjnym?
Pytanie 8. W systemach z rodziny Windows Server usługa serwera FTP jest definiowana w
Pytanie 9. Simple Mail Transfer Protocol to protokół
Pytanie 10. Który element serwera typu rack można wymieniać bez konieczności zdejmowania górnej obudowy?
Pytanie 11. Ile punktów rozdzielczych, według normy PN -EN 50174, powinno znajdować się w 3 -kondygnacyjnym budynku, jeżeli powierzchnia każdej kondygnacji wynosi około 800 m2?
Pytanie 12. Na podstawie tabeli ustal, ile kabli ekranowanych typu skrętka należy poprowadzić w listwie PCV typu LN 25x16.
Pytanie 13. Ile maksymalnie adresów sieci jest dostępnych w adresacji IP klasy A?
Pytanie 14. Która warstwa modelu ISO/OSI definiuje protokół IP ( Internet Protocol)?
Pytanie 15. Wspomagający protokół kontrolny stosu TCP/IP, którego funkcją jest wykrywanie oraz dostarczanie informacji o awarii podczas pracy protokołu IP, to
Pytanie 16. By podłączyć drukarkę bez karty sieciowej do przewodowej sieci komputerowej należy zainstalować serwer wydruku z interfejsami
Pytanie 17. Parametr NEXT oznacza zakłócenie spowodowane wpływem pola elektromagnetycznego
Pytanie 18. Na zrzucie ekranowym jest przedstawiona konfiguracja zasad haseł w zasadach grup systemu Windows. Która z opcji zostanie wdrożona w tej konfiguracji?
Pytanie 19. Która rola serwera Windows Server umożliwia scentralizowaną obsługę i konfigurację tymczasowych adresów IP i pokrewnych informacji dla komputerów klienckich?
Pytanie 20. Komputer, który uzyskuje adres IP, adres bramy i adresy serwerów DNS automatycznie, łączy się ze wszystkimi komputerami w sieci lokalnej przez adres IP. Komputer ten nie może się połączyć z żadnym hostem w sieci rozległej, ani przez adres URL, ani przez adres IP, co wskazuje na brak w sieci lub awarię
Pytanie 21. Który adres wskazuje na to, że komputer pracuje w sieci o adresie IP 192.168.10.64/26?
Pytanie 22. Który moduł zabezpieczeń występuje w pakietach Internet Security (IS), a nie ma go w programach antywirusowych (AV)?
Pytanie 23. Narzędzie przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 24. Który rysunek przedstawia ułożenie żył przewodu UTP we wtyku 8P8C zgodnie z normą TIA/EIA -568-A, sekwencją T568A?