Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Narzędzie przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 2. Na podstawie tabeli ustal, ile kabli ekranowanych typu skrętka należy poprowadzić w listwie PCV typu LN 25x16.
Pytanie 3. Który element serwera typu rack można wymieniać bez konieczności zdejmowania górnej obudowy?
Pytanie 4. Ile maksymalnie adresów sieci jest dostępnych w adresacji IP klasy A?
Pytanie 5. Na rysunku jest przedstawiony symbol graficzny
Pytanie 6. Który adres wskazuje na to, że komputer pracuje w sieci o adresie IP 192.168.10.64/26?
Pytanie 7. Wspomagający protokół kontrolny stosu TCP/IP, którego funkcją jest wykrywanie oraz dostarczanie informacji o awarii podczas pracy protokołu IP, to
Pytanie 8. Simple Mail Transfer Protocol to protokół
Pytanie 9. Protokół służący do prowadzenia rozmów za pomocą konsoli tekstowej to
Pytanie 10. Komputer, który uzyskuje adres IP, adres bramy i adresy serwerów DNS automatycznie, łączy się ze wszystkimi komputerami w sieci lokalnej przez adres IP. Komputer ten nie może się połączyć z żadnym hostem w sieci rozległej, ani przez adres URL, ani przez adres IP, co wskazuje na brak w sieci lub awarię
Pytanie 11. Zrzut ekranowy przedstawia wynik wykonania w systemie z rodziny Windows Server polecenia
Pytanie 12. Protokół, zapewniający wyświetlanie stron www w przeglądarce internetowej za pomocą połączenia szyfrowanego, to
Pytanie 13. Czteroparowy kabel skręcany, w którym każda para przewodów posiada ekran foliowy i dodatkowo wszystkie pary są ekranowane siatką, to kabel
Pytanie 14. Punkty abonenckie rozmieszczone są równomiernie, do połączenia z najbliższym punktem potrzeba 4 m kabla, a z najdalszym - 22 m. Koszt zakupu 1 m kabla to 1 zł. Ile wyniesie minimalny koszt zakupu kabla UTP do połączenia 10 podwójnych gniazd abonenckich z punktem dystrybucyjnym?
Pytanie 15. Ile bitów o wartości 1 zawiera standardowa maska adresu IPv4 klasy B?
Pytanie 16. Który z adresów jest adresem prywatnym IP?
Pytanie 17. Z którego numeru portu korzysta usługa FTP do przesyłania poleceń?
Pytanie 18. Medium transmisyjnym, w którym na przesyłany sygnał nie oddziałują zakłócenia elektromagnetyczne, to
Pytanie 19. By podłączyć drukarkę bez karty sieciowej do przewodowej sieci komputerowej należy zainstalować serwer wydruku z interfejsami
Pytanie 20. Które z komputerów o adresach IPv4 przedstawionych w tabeli należą do tej samej sieci?
Pytanie 21. W ciągu godziny instalator może zamontować 5 gniazd. Jaki jest koszt materiałów oraz zamontowania 20 natynkowych gniazd sieciowych, jeżeli cena 1 gniazda to 5,00 zł a koszt roboczogodziny pracy instalatora to 30,00 zł?
Pytanie 22. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia sieciowe są podłączone do jednego urządzenia umieszczonego centralnie względem nich, to topologia
Pytanie 23. W systemach z rodziny Windows Server usługa serwera FTP jest definiowana w
Pytanie 24. Który kabel umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością transmisji wynoszącą 1 Gb/s?
Pytanie 25. Które urządzenie sieciowe jest widoczne na zdjęciu?
Pytanie 26. W zasadach grup włączono i skonfigurowano opcję „Ustaw ścieżkę profilu mobilnego dla wszystkich użytkowników logujących się do tego komputera ”: W którym folderze serwera będzie się znajdował profil mobilny użytkownika jkowal?
Pytanie 27. Do konfigurowania interfejsu sieciowego w systemie Linux jest stosowana komenda
Pytanie 28. Na zrzucie ekranowym jest przedstawiona konfiguracja zasad haseł w zasadach grup systemu Windows. Która z opcji zostanie wdrożona w tej konfiguracji?
Pytanie 29. Która rola serwera Windows Server umożliwia scentralizowaną obsługę i konfigurację tymczasowych adresów IP i pokrewnych informacji dla komputerów klienckich?
Pytanie 30. Ile maksymalnie komputerów można zaadresować adresami sieci IP z klasy C?
Pytanie 31. Parametr NEXT oznacza zakłócenie spowodowane wpływem pola elektromagnetycznego
Pytanie 32. Ile punktów rozdzielczych, według normy PN -EN 50174, powinno znajdować się w 3 -kondygnacyjnym budynku, jeżeli powierzchnia każdej kondygnacji wynosi około 800 m2?
Pytanie 33. Która warstwa modelu ISO/OSI definiuje protokół IP ( Internet Protocol)?
Pytanie 34. Komputer ma pracować w sieci lokalnej o adresie 172.16.0.0/16 i łączyć się z Internetem. Który element konfiguracji karty sieciowej został wpisany nieprawidłowo?