Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Ile bitów o wartości 1 zawiera standardowa maska adresu IPv4 klasy B?
Pytanie 2. Który rysunek przedstawia ułożenie żył przewodu UTP we wtyku 8P8C zgodnie z normą TIA/EIA -568-A, sekwencją T568A?
Pytanie 3. Adres rozgłoszeniowy dla sieci 172.30.0.0/16 to
Pytanie 4. W systemach z rodziny Windows Server usługa serwera FTP jest definiowana w
Pytanie 5. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia sieciowe są podłączone do jednego urządzenia umieszczonego centralnie względem nich, to topologia
Pytanie 6. Który z adresów jest adresem prywatnym IP?
Pytanie 7. Punkty abonenckie rozmieszczone są równomiernie, do połączenia z najbliższym punktem potrzeba 4 m kabla, a z najdalszym - 22 m. Koszt zakupu 1 m kabla to 1 zł. Ile wyniesie minimalny koszt zakupu kabla UTP do połączenia 10 podwójnych gniazd abonenckich z punktem dystrybucyjnym?
Pytanie 8. Protokół służący do prowadzenia rozmów za pomocą konsoli tekstowej to
Pytanie 9. Komputer ma pracować w sieci lokalnej o adresie 172.16.0.0/16 i łączyć się z Internetem. Który element konfiguracji karty sieciowej został wpisany nieprawidłowo?
Pytanie 10. Ile maksymalnie komputerów można zaadresować adresami sieci IP z klasy C?
Pytanie 11. Parametr NEXT oznacza zakłócenie spowodowane wpływem pola elektromagnetycznego
Pytanie 12. Które z komputerów o adresach IPv4 przedstawionych w tabeli należą do tej samej sieci?
Pytanie 13. Ile punktów rozdzielczych, według normy PN -EN 50174, powinno znajdować się w 3 -kondygnacyjnym budynku, jeżeli powierzchnia każdej kondygnacji wynosi około 800 m2?
Pytanie 14. Która warstwa modelu ISO/OSI definiuje protokół IP ( Internet Protocol)?
Pytanie 15. Urządzenia przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 16. Simple Mail Transfer Protocol to protokół
Pytanie 17. Protokół wykorzystywany przez komputery do powiadamiania ruterów w swojej sieci o chęci przyłączenia się do z określonej grupy multicastowej lub odejścia z niej, to
Pytanie 18. Zrzut ekranowy przedstawia wynik wykonania w systemie z rodziny Windows Server polecenia
Pytanie 19. Narzędzie przedstawione na zdjęciu to
Pytanie 20. Który moduł zabezpieczeń występuje w pakietach Internet Security (IS), a nie ma go w programach antywirusowych (AV)?
Pytanie 21. Na rysunku jest przedstawiony symbol graficzny
Pytanie 22. Komputer, który uzyskuje adres IP, adres bramy i adresy serwerów DNS automatycznie, łączy się ze wszystkimi komputerami w sieci lokalnej przez adres IP. Komputer ten nie może się połączyć z żadnym hostem w sieci rozległej, ani przez adres URL, ani przez adres IP, co wskazuje na brak w sieci lub awarię
Pytanie 23. Które urządzenie sieciowe jest widoczne na zdjęciu?
Pytanie 24. Który adres wskazuje na to, że komputer pracuje w sieci o adresie IP 192.168.10.64/26?
Pytanie 25. Protokół, zapewniający wyświetlanie stron www w przeglądarce internetowej za pomocą połączenia szyfrowanego, to
Pytanie 26. Ile maksymalnie adresów sieci jest dostępnych w adresacji IP klasy A?
Pytanie 27. Wspomagający protokół kontrolny stosu TCP/IP, którego funkcją jest wykrywanie oraz dostarczanie informacji o awarii podczas pracy protokołu IP, to
Pytanie 28. Na zrzucie ekranowym jest przedstawiona konfiguracja zasad haseł w zasadach grup systemu Windows. Która z opcji zostanie wdrożona w tej konfiguracji?