Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość
Pytanie 3. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci, podana jest informacja, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że
Pytanie 4. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych będzie
Pytanie 5. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 6. Element zamontowany na stałe, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego u abonenta, to
Pytanie 7. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to
Pytanie 8. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę
Pytanie 9. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej
Pytanie 10. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?
Pytanie 11. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?
Pytanie 12. Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?
Pytanie 13. Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?
Pytanie 14. Na schemacie znajdują się symbole
Pytanie 15. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie
Pytanie 16. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie
Pytanie 17. Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?
Pytanie 18. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to
Pytanie 19. Serwerem DNS w systemie Linux jest
Pytanie 20. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to
Pytanie 21. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?
Pytanie 22. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to
Pytanie 23. Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować
Pytanie 24. Który akronim określa przepustowość sieci i usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom?
Pytanie 25. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być
Pytanie 26. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?
Pytanie 27. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to
Pytanie 28. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?
Pytanie 29. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to
Pytanie 30. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?
Pytanie 31. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?
Pytanie 32. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje
Pytanie 33. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?
Pytanie 34. Administrator musi podzielić adres 10.0.0.0/16 na 4 równe podsieci o tej samej liczbie hostów. Jaką maskę będą miały te podsieci?
Pytanie 35. Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić
Pytanie 36. Która wartość przepływności charakteryzuje standard 1000Base-T?
Pytanie 37. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 38. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 39. Zjawisko przeniku, występujące w sieciach komputerowych polega na
Pytanie 40. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?