Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Narzędzie, które zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do lokalnej sieci, to
Pytanie 2. Które przyporządkowanie: urządzenie – realizowana funkcja jest błędne?
Pytanie 3. Wskaż prawdziwe przyporządkowanie usługi warstwy aplikacji z domyślnym numerem portu, na którym ona pracuje.
Pytanie 4. Który z adresów stacji roboczej jest adresem klasy C?
Pytanie 5. Komputer A, który musi przesłać dane do komputera B pracującego w sieci o innym adresie IP, w pierwszej kolejności przesyła pakiety na adres IP
Pytanie 6. Który z adresów IPv4 jest odpowiednikiem adresu IPv6 ::1?
Pytanie 7. Pełny adres logowania do serwera FTP o nazwie ftp.nazwa.pl to
Pytanie 8. Które polecenie jest wysyłane do serwera DHCP w celu zwolnienia z dzierżawy wszystkich adresów przypisanych do kart sieciowych?
Pytanie 9. Które urządzenie zostało przedstawione na rysunku?
Pytanie 10. Firma planuje budowę lokalnej sieci komputerowej, składającej się z serwera, drukarki oraz 10 stacji roboczych bez kart bezprzewodowych. Dostęp do Internetu zapewnia ruter z wbudowanym modemem ADSL i czterema portami LAN. Które z wymienionych urządzeń sieciowych jest niezbędne, aby sieć poprawnie funkcjonowała i miała dostęp do Internetu?
Pytanie 11. Który z zakresów adresów IPv4 jest właściwie przyporządkowany do klasy?
Pytanie 12. Który protokół sygnalizujący jest stosowany w telefonii VoIP?
Pytanie 13. Który ze standardów Ethernet definiuje Gigabit Ethernet dla okablowania UTP?
Pytanie 14. Administrator Active Directory w domenie firma.local chce skonfigurować profil mobilny dla wszystkich użytkowników. Ma on być zapisywany na serwerze serwer1, w folderze pliki, udostępnionym w sieci jako dane$. Który z wpisów we właściwościach profilu użytkownika realizuje opisane wymagania?
Pytanie 15. Które karty sieciowe o podanych adresach MAC zostały wyprodukowane przez tego samego producenta?
Pytanie 16. Które polecenie systemu Windows należy wykonać, aby sprawdzić, ile ruterów pośrednich jest pomiędzy hostem źródłowym a docelowym?
Pytanie 17. Który adres IPv4 jest stosowany w celu sprawdzenia stosu protokołów TCP/IP wewnątrz jednego hosta?
Pytanie 18. Który protokół opracowany przez IBM jest stosowany do udostępniania plików w trybie klient-serwer oraz do współdzielenia zasobów z sieciami Microsoft przez systemy operacyjne LINUX, UNIX?
Pytanie 19. Fragment pliku httpd.conf serwera Apache ma postać przedstawioną na obrazku. Aby sprawdzić poprawne działanie strony WWW na serwerze, należy w przeglądarce wpisać
Pytanie 20. Rysunek przedstawia schemat fizycznej topologii sieci będącej połączeniem topologii
Pytanie 21. Który przyrząd jest narzędziem stosowanym do ściągania izolacji?
Pytanie 22. W wyniku wykonania zamieszczonego polecenia ping parametr TTL informuje o
Pytanie 23. Możliwość rozbudowy sieci jest nazywana
Pytanie 24. Aby zainstalować serwer plików FTP na systemach rodziny Windows Server, należy zainstalować rolę serwer
Pytanie 25. Dwie stacje robocze tej samej sieci nie mogą się ze sobą komunikować. Która z wymienionych sytuacji jest prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia?
Pytanie 26. Określ przyczynę wystąpienia komunikatu, który jest przedstawiony na rysunku.
Pytanie 27. Który z adresów jest adresem hosta należącego do sieci 10.128.0.0/10?
Pytanie 28. Aby można było przeprowadzić instalację sieciową na stacjach roboczych systemów operacyjnych z rodziny Windows należy na serwerze dodać usługi
Pytanie 29. Komputer K1 jest podłączony do interfejsu G0 rutera, komputer K2 do interfejsu G1 tego samego rutera. Na podstawie przedstawionej w tabelce adresacji ustal prawidłowy adres bramy komputera K2.
Pytanie 30. W celu odseparowania od siebie komputerów pracujących w sieci o tym samym adresie IPv4 podłączonych do przełącznika zarządzalnego należy przypisać
Pytanie 31. Adres MAC (Medium Access Control Address) jest sprzętowym adresem karty sieciowej Ethernet warstwy modelu OSI
Pytanie 32. Jeżeli oczekuje się, aby tylko wybrane urządzenia mogły łączyć się z siecią WiFi, należy w punkcie dostępowym
Pytanie 33. Urządzeniem niezbędnym do połączenia ze sobą pięciu komputerów w tej samej sieci o topologii gwiazdy jest
Pytanie 34. NAT64 (Network Address Translation 64) jest procesem, który mapuje adresy
Pytanie 35. Kable łączące kondygnacyjne punkty dystrybucyjne z głównym punktem dystrybucyjnym nazywa się
Pytanie 36. Który z protokołów jest protokołem warstwy transportowej, bezpołączeniowym, nieposiadającym mechanizmów sprawdzających poprawność dostarczania danych?
Pytanie 37. W nagłówku ramki IEEE 802.3 warstwy łącza danych zawarty jest
Pytanie 38. Firma otrzymała pulę adresów 10.10.10.0/16. Po wyodrębnieniu podsieci mających po 510 hostów otrzymano adresy podsieci z maską
Pytanie 39. Aby utworzyć bezpieczny wirtualny tunel między dwoma komputerami podłączonymi do Internetu, należy zastosować technologię
Pytanie 40. Który adres jest adresem publicznym?