Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zgodnie z normą TIA/EIA-568-B.1 kabel UTP 5e z przeplotem jest tworzony poprzez zamianę ułożenia we wtyczce 8P8C następujących par przewodów (odpowiednio według kolorów):
Pytanie 2. Które z poleceń systemu Windows należy zastosować, aby otrzymać wynik jak na przedstawionym rysunku?
Pytanie 3. Na podstawie zrzutu ekranu wskaż, który adres należy zmienić w konfiguracji klienta lub serwera, aby komputer można było podłączyć do domeny?
Pytanie 4. Host automatycznie pobiera adres IP z serwera DHCP. W przypadku gdy serwer DHCP ulegnie uszkodzeniu, karcie sieciowej zostanie przypisany adres IP z zakresu
Pytanie 5. Usługa serwerowa, która umożliwia udostępnianie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, to
Pytanie 6. Protokół, dzięki któremu po połączeniu z serwerem pocztowym transmitowane są na komputer jedynie same nagłówki wiadomości, a transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, to
Pytanie 7. Komputery K1, K2, K3, K4 są podłączone do interfejsów przełącznika przypisanych do VLAN-ów podanych w tabeli. Które komputery mogą się ze sobą komunikować?
Pytanie 8. Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu
Pytanie 9. Aby serwer Windows mógł zarządzać usługami katalogowymi, należy zainstalować
Pytanie 10. Organizacją publikującą dokumenty RFC (Request For Comments) regulujące rozwój Internetu jest
Pytanie 11. Zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami, za pośrednictwem publicznej sieci, np. Internet, w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów, to
Pytanie 12. Strzałka na rysunku przedstawiającym schemat systemu sieciowego według normy PN-EN 50173 wskazuje okablowanie
Pytanie 13. Który standard specyfikacji IEEE 802.3 należy zastosować w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne, jeśli odległość od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego wynosi 200 m?
Pytanie 14. W trakcie obserwacji pakietów za pomocą sniffera zauważono, że urządzenia komunikują się na portach 20 oraz 21. Oznacza to, zakładając domyślną konfigurację, że obserwowanym protokołem jest protokół
Pytanie 15. W trakcie tworzenia projektu sieci komputerowej należy w pierwszej kolejności
Pytanie 16. Które polecenie systemu z rodziny Windows pozwala sprawdzić, przechowywane w pamięci podręcznej komputera, zapamiętane tłumaczenia nazw DNS na adresy IP?
Pytanie 17. Dyn, firma, której serwery DNS zaatakowano, przyznała, że część ataku …. nastąpiła za pomocą różnych urządzeń połączonych z siecią. Ekosystem kamer, czujników, kontrolerów nazywany ogólnie "Internetem rzeczy" został użyty przez przestępców jako botnet − sieć maszyn-zombie. Do tej pory taką rolę pełniły głównie komputery. Cytat opisuje atak typu
Pytanie 18. Który z adresów jest adresem hosta należącego do sieci 10.128.0.0/10?
Pytanie 19. Pełna postać adresu IPv6 2001:0:db8::1410:80ab to
Pytanie 20. Na rysunku jest przedstawiony komunikat pojawiający się po wpisaniu adresu IP podczas konfiguracji połączenia sieciowego na komputerze. Adres IP wprowadzony przez administratora jest adresem IP
Pytanie 21. Na przedstawionym rysunku urządzeniem, poprzez które połączone są komputery, jest