Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które polecenie systemu z rodziny Windows pozwala sprawdzić, przechowywane w pamięci podręcznej komputera, zapamiętane tłumaczenia nazw DNS na adresy IP?
Pytanie 2. Profil użytkownika systemu Windows Serwer, który nie zapisuje, ani na serwerze ani na stacji roboczej, zmian wprowadzanych do bieżącego pulpitu po wylogowaniu użytkownika, to profil
Pytanie 3. Usługa serwerowa, która umożliwia udostępnianie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, to
Pytanie 4. Komputery K1 i K2 nie mogą się komunikować. Adresacja urządzeń jest podana w tabeli. Co należy zmienić, aby przywrócić komunikację w sieci?
Pytanie 5. Na podstawie zrzutu ekranu wskaż, który adres należy zmienić w konfiguracji klienta lub serwera, aby komputer można było podłączyć do domeny?
Pytanie 6. W trakcie tworzenia projektu sieci komputerowej należy w pierwszej kolejności
Pytanie 7. Które z poleceń systemu Windows należy zastosować, aby otrzymać wynik jak na przedstawionym rysunku?
Pytanie 8. Ile maksymalnie adresów można przydzielić hostom w sieci 10.0.0.0/22?
Pytanie 9. Aby serwer Windows mógł zarządzać usługami katalogowymi, należy zainstalować
Pytanie 10. Narzędzie systemów z rodziny Windows stosowane do modyfikowania parametrów pracy interfejsów sieciowych, np. zmiana dynamicznej konfiguracji karty sieciowej na statyczną, to
Pytanie 11. Protokół, dzięki któremu po połączeniu z serwerem pocztowym transmitowane są na komputer jedynie same nagłówki wiadomości, a transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, to
Pytanie 12. W adresacji IPv6 typowy podział długości związanej z adresem sieci i identyfikatorem hosta wynosi odpowiednio
Pytanie 13. Komputery K1, K2, K3, K4 są podłączone do interfejsów przełącznika przypisanych do VLAN-ów podanych w tabeli. Które komputery mogą się ze sobą komunikować?
Pytanie 14. Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu
Pytanie 15. Organizacją publikującą dokumenty RFC (Request For Comments) regulujące rozwój Internetu jest
Pytanie 16. Dyn, firma, której serwery DNS zaatakowano, przyznała, że część ataku …. nastąpiła za pomocą różnych urządzeń połączonych z siecią. Ekosystem kamer, czujników, kontrolerów nazywany ogólnie "Internetem rzeczy" został użyty przez przestępców jako botnet − sieć maszyn-zombie. Do tej pory taką rolę pełniły głównie komputery. Cytat opisuje atak typu
Pytanie 17. Który z adresów jest adresem hosta należącego do sieci 10.128.0.0/10?
Pytanie 18. W modelu ISO/OSI protokoły TCP i UDP pracują w warstwie
Pytanie 19. Pełna postać adresu IPv6 2001:0:db8::1410:80ab to
Pytanie 20. Typ transmisji danych do jednego bądź kilku komputerów w jednej chwili, w której odbiorcy są widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca, to
Pytanie 21. Który protokół zostanie zastosowany przez administratora w celu zamieszczenia plików na serwerze?
Pytanie 22. Strzałka na rysunku przedstawiającym schemat systemu sieciowego według normy PN-EN 50173 wskazuje okablowanie
Pytanie 23. Urządzeniem, które umożliwia komputerom bezprzewodowy dostęp do przewodowej sieci komputerowej, jest
Pytanie 24. Oprogramowanie do wirtualizacji dostępne jako rola w systemie Windows Serwer 2012 to
Pytanie 25. Zgodnie z normą TIA/EIA-568-B.1 kabel UTP 5e z przeplotem jest tworzony poprzez zamianę ułożenia we wtyczce 8P8C następujących par przewodów (odpowiednio według kolorów):
Pytanie 26. Znak towarowy dla certyfikowanych produktów opartych na standardach IEEE 802.11 to
Pytanie 27. Zgodnie z normą PN-EN 50174 rozplot kabla UTP nie powinien być większy niż
Pytanie 28. Do której klasy adresów IPv4 należą adresy zawierające najbardziej znaczące dwa bity o wartości 10?
Pytanie 29. Na przedstawionym rysunku urządzeniem, poprzez które połączone są komputery, jest
Pytanie 30. Host automatycznie pobiera adres IP z serwera DHCP. W przypadku gdy serwer DHCP ulegnie uszkodzeniu, karcie sieciowej zostanie przypisany adres IP z zakresu
Pytanie 31. Który standard specyfikacji IEEE 802.3 należy zastosować w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne, jeśli odległość od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego wynosi 200 m?
Pytanie 32. Która z par: protokół – warstwa, w której pracuje protokół, jest poprawnie połączona według modelu TCP/IP?
Pytanie 33. Aby uruchomić konsolę przedstawioną na rysunku, należy wpisać w wierszu poleceń