Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Oznaczenie wtyku zwanego popularnie RJ45 to
Pytanie 2. Jakie jest zastosowanie noża uderzeniowego?
Pytanie 3. W sieciach bezprzewodowych Ad-Hoc IBSS (Independent Basic Service Set) stosowana jest fizyczna topologia
Pytanie 4. Aby komputery udostępniały swoje dane w sieci, nie mogą mieć przypisanych tych samych
Pytanie 5. Podczas próby uzyskania połączenia z serwerem FTP uwierzytelnianie anonimowe nie powiodło się, natomiast próba autoryzacji przy pomocy loginu i hasła kończy się powodzeniem. Jaka jest możliwa przyczyna zaistniałej sytuacji?
Pytanie 6. W systemach Windows profil tymczasowy użytkownika jest
Pytanie 7. Który protokół nie jest stosowany do konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej?
Pytanie 8. Który z programów nie jest stosowany do zdalnego zarządzania komputerami w sieci?
Pytanie 9. Usługa serwerowa stosowana do automatycznej konfiguracji interfejsów sieciowych stacji klienckich to
Pytanie 10. Adresem rozgłoszeniowym (broadcast) dla hosta o adresie IP 192.168.35.202 z 26  bitową maską jest
Pytanie 11. Jaka jest długość maski sieci w adresach klasy B?
Pytanie 12. Które bity w 48 bitowym adresie sprzętowym MAC są identyfikatorem producenta?
Pytanie 13. Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane do
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiony jest symbol graficzny
Pytanie 15. Ile komputerów można zaadresować w sieci z maską 255.255.255.224?
Pytanie 16. Którym poleceniem systemu Linux można sprawdzić trasę pakietu do docelowego urządzenia?
Pytanie 17. Jak oznacza się na schematach sieci LAN punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) znajdujące się na poszczególnych piętrach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 18. Z jaką prędkością realizowana jest transmisja danych w standardzie 1000Base-T?
Pytanie 19. Po wpisaniu adresu HTTP w przeglądarce internetowej wyświetla się błąd „403 Forbidden”, który oznacza, że
Pytanie 20. Jaka jest wartość dopuszczalnej długości kabla typu skrętka pomiędzy panelem krosowniczym a gniazdem abonenckim według normy PN-EN 50174-2?
Pytanie 21. Do połączenia ze sobą dwóch przełączników na odległość 200 m oraz aby zapewnić przepustowość minimalną 200 Mbit/s, należy zastosować
Pytanie 22. Jak nazywa się atak w sieci lokalnej polegający na próbie podszycia się pod kogoś innego?
Pytanie 23. Katalog Nakładów Rzeczowych przy projektowaniu sieci jest stosowany do
Pytanie 24. Jaki będzie koszt materiałów zużytych do wykonania 20 kabli typu patchcord o długości 50 cm?
Pytanie 25. Wynik wykonania którego polecenia sieciowego systemu z rodziny Windows jest przedstawiony na rysunku?
Pytanie 26. W wyniku uszkodzenia kabla typu skrętka utracono połączenie między przełącznikiem a stacją roboczą. Który przyrząd pomiarowy należy zastosować aby zlokalizować i usunąć usterkę bez wymiany całego kabla?
Pytanie 27. Która usługa działa na porcie 3389?
Pytanie 28. Do monitorowania stanu urządzeń w sieci jest stosowane oprogramowanie działające w oparciu o protokół
Pytanie 29. Adresem IPv4 urządzenia pracującego w sieci 10.100.0.0/18 jest
Pytanie 30. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to
Pytanie 31. Rekord typu A serwera DNS
Pytanie 32. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 33. Na którym domyślnym porcie działa serwer WWW stosujący domyślny protokół HTTPS w standardowej konfiguracji?
Pytanie 34. Jak nazywa się oprogramowanie serwerowe systemu Linux umożliwiające współpracę z grupą roboczą i domenami Windows?
Pytanie 35. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 36. Który z adresów IPv4 jest adresem publicznym?
Pytanie 37. Zamieszczona specyfikacja sprzętowa dotyczy