Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Podczas próby uzyskania połączenia z serwerem FTP uwierzytelnianie anonimowe nie powiodło się, natomiast próba autoryzacji przy pomocy loginu i hasła kończy się powodzeniem. Jaka jest możliwa przyczyna zaistniałej sytuacji?
Pytanie 2. Na którym domyślnym porcie działa serwer WWW stosujący domyślny protokół HTTPS w standardowej konfiguracji?
Pytanie 3. Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane do
Pytanie 4. Jak nazywa się oprogramowanie serwerowe systemu Linux umożliwiające współpracę z grupą roboczą i domenami Windows?
Pytanie 5. Rekord typu A serwera DNS
Pytanie 6. Jaka jest wartość dopuszczalnej długości kabla typu skrętka pomiędzy panelem krosowniczym a gniazdem abonenckim według normy PN-EN 50174-2?
Pytanie 7. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to
Pytanie 8. Jaka jest długość maski sieci w adresach klasy B?
Pytanie 9. Adresem rozgłoszeniowym (broadcast) dla hosta o adresie IP 192.168.35.202 z 26  bitową maską jest
Pytanie 10. Zamieszczona specyfikacja sprzętowa dotyczy
Pytanie 11. Usługa serwerowa stosowana do automatycznej konfiguracji interfejsów sieciowych stacji klienckich to
Pytanie 12. Która usługa działa na porcie 3389?
Pytanie 13. Jak oznacza się na schematach sieci LAN punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) znajdujące się na poszczególnych piętrach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 14. Ile komputerów można zaadresować w sieci z maską 255.255.255.224?
Pytanie 15. Po wpisaniu adresu HTTP w przeglądarce internetowej wyświetla się błąd „403 Forbidden”, który oznacza, że
Pytanie 16. Którym poleceniem systemu Linux można sprawdzić trasę pakietu do docelowego urządzenia?
Pytanie 17. W sieciach bezprzewodowych Ad-Hoc IBSS (Independent Basic Service Set) stosowana jest fizyczna topologia
Pytanie 18. W systemach Windows profil tymczasowy użytkownika jest
Pytanie 19. Które bity w 48 bitowym adresie sprzętowym MAC są identyfikatorem producenta?
Pytanie 20. Adresem IPv4 urządzenia pracującego w sieci 10.100.0.0/18 jest
Pytanie 21. Do połączenia ze sobą dwóch przełączników na odległość 200 m oraz aby zapewnić przepustowość minimalną 200 Mbit/s, należy zastosować
Pytanie 22. Program Wireshark jest stosowany do
Pytanie 23. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 24. Jaki będzie koszt materiałów zużytych do wykonania 20 kabli typu patchcord o długości 50 cm?
Pytanie 25. Który z programów nie jest stosowany do zdalnego zarządzania komputerami w sieci?
Pytanie 26. Jak oznaczona jest skrętka bez ekranu zewnętrznego z każdą parą w osobnym ekranie z folii?
Pytanie 27. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 28. Jakie jest główne zadanie protokołu ICMP?
Pytanie 29. Jak nazywa się atak w sieci lokalnej polegający na próbie podszycia się pod kogoś innego?
Pytanie 30. Na rysunku przedstawiony jest symbol graficzny
Pytanie 31. Aby komputery udostępniały swoje dane w sieci, nie mogą mieć przypisanych tych samych
Pytanie 32. Do monitorowania stanu urządzeń w sieci jest stosowane oprogramowanie działające w oparciu o protokół
Pytanie 33. W wyniku uszkodzenia kabla typu skrętka utracono połączenie między przełącznikiem a stacją roboczą. Który przyrząd pomiarowy należy zastosować aby zlokalizować i usunąć usterkę bez wymiany całego kabla?
Pytanie 34. Który z adresów IPv4 jest adresem publicznym?
Pytanie 35. Który protokół nie jest stosowany do konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej?
Pytanie 36. Katalog Nakładów Rzeczowych przy projektowaniu sieci jest stosowany do
Pytanie 37. Z jaką prędkością realizowana jest transmisja danych w standardzie 1000Base-T?
Pytanie 38. Jakie jest zastosowanie noża uderzeniowego?
Pytanie 39. Wynik wykonania którego polecenia sieciowego systemu z rodziny Windows jest przedstawiony na rysunku?