Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jakie jest zastosowanie noża uderzeniowego?
Pytanie 2. Oznaczenie wtyku zwanego popularnie RJ45 to
Pytanie 3. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 4. Jaki będzie koszt materiałów zużytych do wykonania 20 kabli typu patchcord o długości 50 cm?
Pytanie 5. Aby komputery udostępniały swoje dane w sieci, nie mogą mieć przypisanych tych samych
Pytanie 6. W systemach Windows profil tymczasowy użytkownika jest
Pytanie 7. Jak nazywa się atak w sieci lokalnej polegający na próbie podszycia się pod kogoś innego?
Pytanie 8. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 9. Który protokół nie jest stosowany do konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej?
Pytanie 10. Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane do
Pytanie 11. Jaka jest wartość dopuszczalnej długości kabla typu skrętka pomiędzy panelem krosowniczym a gniazdem abonenckim według normy PN-EN 50174-2?
Pytanie 12. Jak oznaczona jest skrętka bez ekranu zewnętrznego z każdą parą w osobnym ekranie z folii?
Pytanie 13. Który z programów nie jest stosowany do zdalnego zarządzania komputerami w sieci?
Pytanie 14. Ile komputerów można zaadresować w sieci z maską 255.255.255.224?
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiony jest symbol graficzny
Pytanie 16. Adresem IPv4 urządzenia pracującego w sieci 10.100.0.0/18 jest
Pytanie 17. Na którym domyślnym porcie działa serwer WWW stosujący domyślny protokół HTTPS w standardowej konfiguracji?
Pytanie 18. Jaka jest długość maski sieci w adresach klasy B?
Pytanie 19. Jakie jest główne zadanie protokołu ICMP?
Pytanie 20. Który z adresów IPv4 jest adresem publicznym?
Pytanie 21. W sieciach bezprzewodowych Ad-Hoc IBSS (Independent Basic Service Set) stosowana jest fizyczna topologia
Pytanie 22. Do połączenia ze sobą dwóch przełączników na odległość 200 m oraz aby zapewnić przepustowość minimalną 200 Mbit/s, należy zastosować
Pytanie 23. Jak oznacza się na schematach sieci LAN punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) znajdujące się na poszczególnych piętrach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 24. Podczas próby uzyskania połączenia z serwerem FTP uwierzytelnianie anonimowe nie powiodło się, natomiast próba autoryzacji przy pomocy loginu i hasła kończy się powodzeniem. Jaka jest możliwa przyczyna zaistniałej sytuacji?
Pytanie 25. Katalog Nakładów Rzeczowych przy projektowaniu sieci jest stosowany do
Pytanie 26. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to
Pytanie 27. Do monitorowania stanu urządzeń w sieci jest stosowane oprogramowanie działające w oparciu o protokół
Pytanie 28. Adresem rozgłoszeniowym (broadcast) dla hosta o adresie IP 192.168.35.202 z 26  bitową maską jest
Pytanie 29. Rekord typu A serwera DNS
Pytanie 30. W wyniku uszkodzenia kabla typu skrętka utracono połączenie między przełącznikiem a stacją roboczą. Który przyrząd pomiarowy należy zastosować aby zlokalizować i usunąć usterkę bez wymiany całego kabla?
Pytanie 31. Które bity w 48 bitowym adresie sprzętowym MAC są identyfikatorem producenta?
Pytanie 32. Wynik wykonania którego polecenia sieciowego systemu z rodziny Windows jest przedstawiony na rysunku?
Pytanie 33. Która usługa działa na porcie 3389?
Pytanie 34. Którym poleceniem systemu Linux można sprawdzić trasę pakietu do docelowego urządzenia?
Pytanie 35. Z jaką prędkością realizowana jest transmisja danych w standardzie 1000Base-T?
Pytanie 36. Zamieszczona specyfikacja sprzętowa dotyczy