Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W wyniku uszkodzenia kabla typu skrętka utracono połączenie między przełącznikiem a stacją roboczą. Który przyrząd pomiarowy należy zastosować aby zlokalizować i usunąć usterkę bez wymiany całego kabla?
Pytanie 2. W systemach Windows profil tymczasowy użytkownika jest
Pytanie 3. Do monitorowania stanu urządzeń w sieci jest stosowane oprogramowanie działające w oparciu o protokół
Pytanie 4. Które bity w 48 bitowym adresie sprzętowym MAC są identyfikatorem producenta?
Pytanie 5. Podczas próby uzyskania połączenia z serwerem FTP uwierzytelnianie anonimowe nie powiodło się, natomiast próba autoryzacji przy pomocy loginu i hasła kończy się powodzeniem. Jaka jest możliwa przyczyna zaistniałej sytuacji?
Pytanie 6. Jakie jest zastosowanie noża uderzeniowego?
Pytanie 7. Jak oznaczona jest skrętka bez ekranu zewnętrznego z każdą parą w osobnym ekranie z folii?
Pytanie 8. Zamieszczona specyfikacja sprzętowa dotyczy
Pytanie 9. Jakie jest główne zadanie protokołu ICMP?
Pytanie 10. Aby komputery udostępniały swoje dane w sieci, nie mogą mieć przypisanych tych samych
Pytanie 11. Którym poleceniem systemu Linux można sprawdzić trasę pakietu do docelowego urządzenia?
Pytanie 12. Ile komputerów można zaadresować w sieci z maską 255.255.255.224?
Pytanie 13. Na którym domyślnym porcie działa serwer WWW stosujący domyślny protokół HTTPS w standardowej konfiguracji?
Pytanie 14. Katalog Nakładów Rzeczowych przy projektowaniu sieci jest stosowany do
Pytanie 15. Który protokół nie jest stosowany do konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej?
Pytanie 16. Usługa serwerowa stosowana do automatycznej konfiguracji interfejsów sieciowych stacji klienckich to
Pytanie 17. Który z adresów IPv4 jest adresem publicznym?
Pytanie 18. Jak oznacza się na schematach sieci LAN punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) znajdujące się na poszczególnych piętrach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173?
Pytanie 19. Która usługa działa na porcie 3389?
Pytanie 20. Po wpisaniu adresu HTTP w przeglądarce internetowej wyświetla się błąd „403 Forbidden”, który oznacza, że
Pytanie 21. Program Wireshark jest stosowany do
Pytanie 22. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to
Pytanie 23. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?
Pytanie 24. Jak nazywa się oprogramowanie serwerowe systemu Linux umożliwiające współpracę z grupą roboczą i domenami Windows?
Pytanie 25. Na rysunku przedstawiony jest symbol graficzny
Pytanie 26. Który z programów nie jest stosowany do zdalnego zarządzania komputerami w sieci?
Pytanie 27. Do połączenia ze sobą dwóch przełączników na odległość 200 m oraz aby zapewnić przepustowość minimalną 200 Mbit/s, należy zastosować
Pytanie 28. W sieciach bezprzewodowych Ad-Hoc IBSS (Independent Basic Service Set) stosowana jest fizyczna topologia
Pytanie 29. Z jaką prędkością realizowana jest transmisja danych w standardzie 1000Base-T?
Pytanie 30. Jaki będzie koszt materiałów zużytych do wykonania 20 kabli typu patchcord o długości 50 cm?
Pytanie 31. Adresem rozgłoszeniowym (broadcast) dla hosta o adresie IP 192.168.35.202 z 26  bitową maską jest
Pytanie 32. Oznaczenie wtyku zwanego popularnie RJ45 to
Pytanie 33. Jak nazywa się atak w sieci lokalnej polegający na próbie podszycia się pod kogoś innego?
Pytanie 34. Adresem IPv4 urządzenia pracującego w sieci 10.100.0.0/18 jest
Pytanie 35. Jaka jest długość maski sieci w adresach klasy B?
Pytanie 36. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest
Pytanie 37. Rekord typu A serwera DNS
Pytanie 38. Jaka jest wartość dopuszczalnej długości kabla typu skrętka pomiędzy panelem krosowniczym a gniazdem abonenckim według normy PN-EN 50174-2?
Pytanie 39. Wynik wykonania którego polecenia sieciowego systemu z rodziny Windows jest przedstawiony na rysunku?
Pytanie 40. Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane do