Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Parametr face znacznika służy do określenia
Pytanie 2. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Pytanie 3. Które polecenie W CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
Pytanie 4. Aby podczas, tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Pytanie 5. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Pytanie 6. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Pytanie 7. Zamieszczony W ramce fragment skryptu w języku JavaScript
Pytanie 8. W języku PHP W instrukcji switch musi występować
Pytanie 9. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
Pytanie 10. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
Pytanie 11. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Pytanie 12. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako „otrzymujesz to, co widzisz”?
Pytanie 13. Cechą formatu PNG jest
Pytanie 14. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Pytanie 15. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Pytanie 16. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Pytanie 17. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
Pytanie 18. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
Pytanie 19. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest W celu poprawnego wyświetlania
Pytanie 20. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych.
Pytanie 21. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Pytanie 22. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Pytanie 23. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Pytanie 24. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Pytanie 25. Wysokość dźwięku zależy od
Pytanie 26. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Pytanie 27. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Pytanie 28. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Pytanie 29. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Pytanie 30. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ma za zadanie
Pytanie 31. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Pytanie 32. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
Pytanie 33. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
Pytanie 34. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Pytanie 35. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Pytanie 36. Relacja w bazach danych jest
Pytanie 37. SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Pytanie 38. Debugger to program służący do
Pytanie 39. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Pytanie 40. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia