Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku PHP zmiennej a przypisano tekst, w którym kilkukrotnie występuje słowo Kowalski. Aby jednym pleceniem zmienić w zmiennej a wszystkie wystąpienia słowa Kowalski na słowo Nowak, należy zastosować polecenie
Pytanie 2. Wśród czterech podstawowych kolorów modelu barw CMYK jest
Pytanie 3. Projektując stronę internetową, umieszczono kod definiujący jej styl. Jaką szerokość pozostawiono na treść strony?
Pytanie 4. Głównym celem stosowania edytora WYSIWYG jest
Pytanie 5. Na obrazie przedstawiono wybór formatu pliku importującego bazę danych. Którego formatu należy użyć, jeżeli dane są wyeksportowane z programu Excel i zapisane tekstowo z zastosowaniem przecinka do rozdzielenia wartości pól?
Pytanie 6. $a = new mysqli('b', 'c', 'd', 'e') W języku PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL przy pomocy biblioteki mysqli, stosując zamieszczony zapis, w miejscu litery 'c' należy zapisać
Pytanie 7. Obiekt bazy danych, którego głównym przeznaczeniem jest drukowanie lub wyświetlanie zestawień danych, to
Pytanie 8. Odpowiednia kolejność procesów przetwarzania analogowo-cyfrowego dźwięku to:
Pytanie 9. Rozwinięcie słowne akronimu ACID w SQL to
Pytanie 10. Formatem o najwyższej rozpiętości tonalnej wśród wymienionych jest
Pytanie 11. Który z podanych formatów można zapisać materiał wideo wraz ze ścieżką dźwiękową?
Pytanie 12. Które z poleceń nadaje najniższy poziom uprawnień użytkownikowi uczen pod względem modyfikacji danych i struktury tabel?
Pytanie 13. Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem
Pytanie 14. Znacznik
 
jest stosowany w celu wyświetlenia
Pytanie 15. W przedstawionej klasie zdefiniowano
Pytanie 16. Który typ należy zastosować, aby pole bazy danych przyjmowało liczby rzeczywiste?
Pytanie 17. Aby zmienić maksymalną długość pola imie w tabeli klienci na 30 znaków, należy użyć w języku SQL następującego kodu
Pytanie 18. Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na
Pytanie 19. Kompresja bezstratna pliku graficznego gwarantuje
Pytanie 20. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
Pytanie 21. Do utworzenia kopii zapasowej bazy danych w MySQL należy użyć polecenia
Pytanie 22. Aby dołączyć kaskadowy arkusz stylów zapisany w zewnętrznym pliku, należy użyć następującego fragmentu kodu HTML
Pytanie 23. Wynikiem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wypisanie wartości
Pytanie 24. Dokonując konwersji obrazu z 8 bitową głębią kolorów na obraz z 4 bitową głębią, liczba kolorów zmniejszy się o
Pytanie 25. Która z funkcji SQL nie pobiera argumentów?
Pytanie 26. W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika
Pytanie 27. W znaczniku meta w miejsce kropek należy wpisać
Pytanie 28. W której części dokumentu HTML należy umieścić wewnętrzny arkusz stylów?
Pytanie 29. Aby w JavaScript wykonać wymienione kroki, należy w znaczniku