Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
Pytanie 2. Aby przetestować poprawność działania kodu JavaScript należy użyć
Pytanie 3. Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest
Pytanie 4. Który z wymienionych formatów umożliwia zapis dźwięku i obrazu?
Pytanie 5. W bazach danych relacja wiele-do-wielu pomiędzy tabelami występuje, gdy
Pytanie 6. Formularz, którego fragment przedstawiono, został obsłużony w skrypcie PHP. Wskaż prawidłowo zapisane pobranie wartości wprowadzonej do pola edycyjnego.
Pytanie 7. Którą wartość będzie przechowywała zmienna a po wykonaniu przedstawionej sekwencji instrukcji języka PHP?
Pytanie 8. Aby wyświetlić rekordy z tabeli pracownicy tylko dla pracowników, którzy skończyli 26 lat należy użyć zapytania
Pytanie 9. Wskaż instrukcję iteracyjną.
Pytanie 10. Który rastrowy format graficzny jest obsługiwany przez przeglądarki internetowe?
Pytanie 11. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
Pytanie 12. Składowymi modelu barw CMYK są kolory:
Pytanie 13. Zmienna typu integer lub int może przechowywać
Pytanie 14. Dla którego akapitu zastosowano przedstawioną właściwość stylu CSS?
Pytanie 15. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 16. Aby bezpiecznie przesłać pliki strony internetowej na serwer WWW można użyć protokołu
Pytanie 17. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
Pytanie 18. Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu
Pytanie 19. Wskaż typ złożony.
Pytanie 20. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 21. Aby za pomocą CSS zdefiniować przedstawione opływanie obrazu tekstem należy w stylu obrazu wprowadzić zapis
Pytanie 22. Element określa metadane strony internetowej dotyczące
Pytanie 23. Który framework został opracowany dla skryptowego języka PHP?
Pytanie 24. W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji
,
,
Pytanie 25. Kolor zielony, w notacji szesnastkowej skróconej, można zapisać w CSS sekwencją
Pytanie 26. Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?
Pytanie 27. Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest
Pytanie 28. Wskaż komentarz wieloliniowy w języku PHP
Pytanie 29. Aby zaimportować plik z danymi SQL do bazy danych MySQL można użyć narzędzia
Pytanie 30. Funkcja COUNT języka SQL realizuje
Pytanie 31. Aby w systemie MySQL nadać użytkownikowi prawo do nadawania i zmiany uprawnień innym użytkownikom należy zastosować klauzulę
Pytanie 32. Który zestaw pojęć definiuje interfejs użytkownika strony internetowej?
Pytanie 33. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
Pytanie 34. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
Pytanie 35. Ustalenie relacji pomiędzy tabelami w systemie bazodanowym MySQL umożliwia klauzula
Pytanie 36. Rozproszonym systemem kontroli wersji projektu programistycznego jest
Pytanie 37. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
Pytanie 38. Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości
Pytanie 39. Którą integralność opisuje cytowana definicja?
Pytanie 40. Na rysunku pokazano schemat rozmieszczenia bloków na stronie WWW, w której jego części umieszcza się zwykle stopkę strony?