Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
Pytanie 2. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 3. W bazach danych relacja wiele-do-wielu pomiędzy tabelami występuje, gdy
Pytanie 4. Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest
Pytanie 5. Aby bezpiecznie przesłać pliki strony internetowej na serwer WWW można użyć protokołu
Pytanie 6. Aby zaimportować plik z danymi SQL do bazy danych MySQL można użyć narzędzia
Pytanie 7. Aby przetestować poprawność działania kodu JavaScript należy użyć
Pytanie 8. Zmienna typu integer lub int może przechowywać
Pytanie 9. Wskaż komentarz wieloliniowy w języku PHP
Pytanie 10. Kolor zielony, w notacji szesnastkowej skróconej, można zapisać w CSS sekwencją
Pytanie 11. Aby za pomocą CSS zdefiniować przedstawione opływanie obrazu tekstem należy w stylu obrazu wprowadzić zapis
Pytanie 12. Aby w systemie MySQL nadać użytkownikowi prawo do nadawania i zmiany uprawnień innym użytkownikom należy zastosować klauzulę
Pytanie 13. Wskaż instrukcję iteracyjną.
Pytanie 14. Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości
Pytanie 15. Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest
Pytanie 16. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
Pytanie 17. Element określa metadane strony internetowej dotyczące
Pytanie 18. Którą wartość będzie przechowywała zmienna a po wykonaniu przedstawionej sekwencji instrukcji języka PHP?
Pytanie 19. Który zestaw pojęć definiuje interfejs użytkownika strony internetowej?
Pytanie 20. Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?
Pytanie 21. Rozproszonym systemem kontroli wersji projektu programistycznego jest
Pytanie 22. Formularz, którego fragment przedstawiono, został obsłużony w skrypcie PHP. Wskaż prawidłowo zapisane pobranie wartości wprowadzonej do pola edycyjnego.
Pytanie 23. W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
Pytanie 24. Ustalenie relacji pomiędzy tabelami w systemie bazodanowym MySQL umożliwia klauzula
Pytanie 25. Wskaż typ złożony.
Pytanie 26. W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji
,
,
Pytanie 27. Składowymi modelu barw CMYK są kolory:
Pytanie 28. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 29. Aby wyświetlić rekordy z tabeli pracownicy tylko dla pracowników, którzy skończyli 26 lat należy użyć zapytania
Pytanie 30. Który framework został opracowany dla skryptowego języka PHP?
Pytanie 31. Dla którego akapitu zastosowano przedstawioną właściwość stylu CSS?
Pytanie 32. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
Pytanie 33. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
Pytanie 34. Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu
Pytanie 35. Którą integralność opisuje cytowana definicja?
Pytanie 36. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
Pytanie 37. Który rastrowy format graficzny jest obsługiwany przez przeglądarki internetowe?
Pytanie 38. Funkcja COUNT języka SQL realizuje
Pytanie 39. Który z wymienionych formatów umożliwia zapis dźwięku i obrazu?
Pytanie 40. Na rysunku pokazano schemat rozmieszczenia bloków na stronie WWW, w której jego części umieszcza się zwykle stopkę strony?