Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest
Pytanie 2. Aby wykonać kopię zapasową bazy danych MySQL można posłużyć się
Pytanie 3. Funkcja COUNT języka SQL realizuje
Pytanie 4. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
Pytanie 5. Wskaż typ złożony.
Pytanie 6. Który framework został opracowany dla skryptowego języka PHP?
Pytanie 7. W bazach danych relacja wiele-do-wielu pomiędzy tabelami występuje, gdy
Pytanie 8. Aby zaimportować plik z danymi SQL do bazy danych MySQL można użyć narzędzia
Pytanie 9. Na rysunku pokazano schemat rozmieszczenia bloków na stronie WWW, w której jego części umieszcza się zwykle stopkę strony?
Pytanie 10. Dla którego akapitu zastosowano przedstawioną właściwość stylu CSS?
Pytanie 11. Aby za pomocą CSS zdefiniować przedstawione opływanie obrazu tekstem należy w stylu obrazu wprowadzić zapis
Pytanie 12. Aby przetestować poprawność działania kodu JavaScript należy użyć
Pytanie 13. Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć
Pytanie 14. Zmienna typu integer lub int może przechowywać
Pytanie 15. Składowymi modelu barw CMYK są kolory:
Pytanie 16. Kolor zielony, w notacji szesnastkowej skróconej, można zapisać w CSS sekwencją
Pytanie 17. Którą wartość będzie przechowywała zmienna a po wykonaniu przedstawionej sekwencji instrukcji języka PHP?
Pytanie 18. Aby w systemie MySQL nadać użytkownikowi prawo do nadawania i zmiany uprawnień innym użytkownikom należy zastosować klauzulę
Pytanie 19. CAPTCHA to technika zabezpieczeń na stronach WWW pozwalająca
Pytanie 20. Pojęcie „front-end” stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
Pytanie 21. Formularz, którego fragment przedstawiono, został obsłużony w skrypcie PHP. Wskaż prawidłowo zapisane pobranie wartości wprowadzonej do pola edycyjnego.
Pytanie 22. Który z wymienionych formatów umożliwia zapis dźwięku i obrazu?
Pytanie 23. Którą integralność opisuje cytowana definicja?
Pytanie 24. Który rastrowy format graficzny jest obsługiwany przez przeglądarki internetowe?
Pytanie 25. W języku CSS, aby uzyskać efekt pochylenia tekstu, należy użyć właściwości
Pytanie 26. Wskaż komentarz wieloliniowy w języku PHP
Pytanie 27. Element określa metadane strony internetowej dotyczące
Pytanie 28. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
Pytanie 29. Rozproszonym systemem kontroli wersji projektu programistycznego jest
Pytanie 30. Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?
Pytanie 31. Powstające podczas zapisu pliku graficznego prostokątne zniekształcenia obrazu są charakterystyczne dla formatu
Pytanie 32. Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest
Pytanie 33. Ustalenie relacji pomiędzy tabelami w systemie bazodanowym MySQL umożliwia klauzula
Pytanie 34. W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji
,
,
Pytanie 35. Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości
Pytanie 36. Wskaż instrukcję iteracyjną.
Pytanie 37. Aby wyświetlić rekordy z tabeli pracownicy tylko dla pracowników, którzy skończyli 26 lat należy użyć zapytania
Pytanie 38. Aby bezpiecznie przesłać pliki strony internetowej na serwer WWW można użyć protokołu
Pytanie 39. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
Pytanie 40. Który zestaw pojęć definiuje interfejs użytkownika strony internetowej?