Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. SuperPi to program wykorzystywany do sprawdzenia
Pytanie 2. Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do
Pytanie 3. Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?
Pytanie 4. Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie
Pytanie 5. Wskaż adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy host o adresie 88.89.90.91/6?
Pytanie 6. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu
Pytanie 7. Przedstawione polecenia, uruchomione w interfejsie CLI rutera firmy CISCO, spowodują
Pytanie 8. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 9. Przed rozpoczęciem modernizacji komputerów osobistych oraz serwerów, polegającej na dołożeniu nowych modułów pamięci RAM, należy sprawdzić
Pytanie 10. Protokołem kontrolnym rodziny TCP/IP, którego rolą jest między innymi wykrywanie awarii urządzeń sieciowych, jest
Pytanie 11. W systemie Linux polecenie touch służy do
Pytanie 12. Odzyskanie listy kontaktów w telefonie komórkowym z zainstalowanym systemem Android jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej wykonał synchronizację danych urządzenia z Google Drive za pomocą
Pytanie 13. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 14. Pierwszą czynnością niezbędną do zabezpieczenia rutera przed dostępem do jego panelu konfiguracyjnego przez osoby niepowołane jest
Pytanie 15. Program fsck jest wykorzystywany w systemie Linux do
Pytanie 16. Na ilustracji zaznaczono strzałkami funkcję przycisków znajdujących się na obudowie projektora multimedialnego. Za pomocą tych przycisków można
Pytanie 17. Aby umożliwić komunikację urządzenia mobilnego z komputerem przez interfejs Bluetooth, należy
Pytanie 18. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
Pytanie 19. Wskaż sygnał oznaczający błąd karty graficznej komputera wyposażonego w BIOS POST firmy AWARD.
Pytanie 20. Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.
Pytanie 21. Aby wyczyścić z kurzu wnętrze obudowy drukarki fotograficznej, należy użyć
Pytanie 22. Który adres IP należy do klasy A?
Pytanie 23. Za pomocą programu Acrylic Wi-Fi Home wykonano test, którego wyniki przedstawiono na zrzucie. Na ich podstawie można stwierdzić, że dostępna sieć bezprzewodowa
Pytanie 24. Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy
Pytanie 25. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 26. Topologia fizyczna sieci, w której jako medium transmisyjne stosuje się fale radiowe, jest nazywana topologią
Pytanie 27. Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie
Pytanie 28. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem