Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. SuperPi to program wykorzystywany do sprawdzenia
Pytanie 2. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 3. Aby w systemie Windows zmienić parametry konfiguracyjne Menu Start i paska zadań należy wykorzystać przystawkę
Pytanie 4. Aby wyczyścić z kurzu wnętrze obudowy drukarki fotograficznej, należy użyć
Pytanie 5. Protokołem kontrolnym rodziny TCP/IP, którego rolą jest między innymi wykrywanie awarii urządzeń sieciowych, jest
Pytanie 6. Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do
Pytanie 7. Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy
Pytanie 8. Wskaż sygnał oznaczający błąd karty graficznej komputera wyposażonego w BIOS POST firmy AWARD.
Pytanie 9. Odzyskanie listy kontaktów w telefonie komórkowym z zainstalowanym systemem Android jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej wykonał synchronizację danych urządzenia z Google Drive za pomocą
Pytanie 10. Narzędziem systemu Windows służącym do sprawdzenia prób logowania do systemu jest dziennik
Pytanie 11. Program fsck jest wykorzystywany w systemie Linux do
Pytanie 12. Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie
Pytanie 13. Po sprawdzeniu komputera programem diagnostycznym wykryto, że temperatura pracy karty graficznej posiadającej wyjścia HDMI i D-SUB, osadzonej w gnieździe PCI Express komputera stacjonarnego, wynosi 87°C. W takim przypadku serwisant powinien
Pytanie 14. Przedstawione polecenia, uruchomione w interfejsie CLI rutera firmy CISCO, spowodują
Pytanie 15. Układy sekwencyjne zbudowane z zespołu przerzutników, najczęściej synchronicznych typu D, służące do przechowywania danych, to
Pytanie 16. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 17. Wskaż adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy host o adresie 88.89.90.91/6?
Pytanie 18. Na ilustracji zaznaczono strzałkami funkcję przycisków znajdujących się na obudowie projektora multimedialnego. Za pomocą tych przycisków można
Pytanie 19. Przed rozpoczęciem modernizacji komputerów osobistych oraz serwerów, polegającej na dołożeniu nowych modułów pamięci RAM, należy sprawdzić
Pytanie 20. Aby umożliwić komunikację urządzenia mobilnego z komputerem przez interfejs Bluetooth, należy
Pytanie 21. Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.
Pytanie 22. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
Pytanie 23. Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie
Pytanie 24. Który adres IP należy do klasy A?
Pytanie 25. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem