Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż sygnał oznaczający błąd karty graficznej komputera wyposażonego w BIOS POST firmy AWARD.
Pytanie 2. Który adres IP należy do klasy A?
Pytanie 3. Program fsck jest wykorzystywany w systemie Linux do
Pytanie 4. Kompatybilne podzespoły oznaczono w tabeli numerami
Pytanie 5. Po sprawdzeniu komputera programem diagnostycznym wykryto, że temperatura pracy karty graficznej posiadającej wyjścia HDMI i D-SUB, osadzonej w gnieździe PCI Express komputera stacjonarnego, wynosi 87°C. W takim przypadku serwisant powinien
Pytanie 6. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
Pytanie 7. Odzyskanie listy kontaktów w telefonie komórkowym z zainstalowanym systemem Android jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej wykonał synchronizację danych urządzenia z Google Drive za pomocą
Pytanie 8. Wskaż adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy host o adresie 88.89.90.91/6?
Pytanie 9. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 10. Przedstawione narzędzie może być wykorzystane do
Pytanie 11. Konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux można wykonać, edytując plik
Pytanie 12. Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie
Pytanie 13. W systemie Linux polecenie touch służy do
Pytanie 14. Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy
Pytanie 15. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 16. Za pomocą programu Acrylic Wi-Fi Home wykonano test, którego wyniki przedstawiono na zrzucie. Na ich podstawie można stwierdzić, że dostępna sieć bezprzewodowa