Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 2. Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?
Pytanie 3. Przedstawione narzędzie może być wykorzystane do
Pytanie 4. SuperPi to program wykorzystywany do sprawdzenia
Pytanie 5. Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do
Pytanie 6. Topologia fizyczna sieci, w której jako medium transmisyjne stosuje się fale radiowe, jest nazywana topologią
Pytanie 7. Kompatybilne podzespoły oznaczono w tabeli numerami
Pytanie 8. Układy sekwencyjne zbudowane z zespołu przerzutników, najczęściej synchronicznych typu D, służące do przechowywania danych, to
Pytanie 9. Wskaż adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy host o adresie 88.89.90.91/6?
Pytanie 10. Aby umożliwić komunikację urządzenia mobilnego z komputerem przez interfejs Bluetooth, należy
Pytanie 11. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
Pytanie 12. Program fsck jest wykorzystywany w systemie Linux do
Pytanie 13. Na podstawie zrzutu ekranu przedstawiającego konfigurację przełącznika można stwierdzić, że
Pytanie 14. Na ilustracji zaznaczono strzałkami funkcję przycisków znajdujących się na obudowie projektora multimedialnego. Za pomocą tych przycisków można
Pytanie 15. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu
Pytanie 16. Konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux można wykonać, edytując plik
Pytanie 17. Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
Pytanie 18. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 19. Która licencja ma charakter grupowy oraz umożliwia instytucjom komercyjnym lub organizacjom edukacyjnym, państwowym, charytatywnym zakup na korzystnych warunkach większej liczby oprogramowania firmy Microsoft?
Pytanie 20. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem