Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
Pytanie 2. W systemie Linux polecenie touch służy do
Pytanie 3. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
Pytanie 4. Protokołem kontrolnym rodziny TCP/IP, którego rolą jest między innymi wykrywanie awarii urządzeń sieciowych, jest
Pytanie 5. Wskaż sygnał oznaczający błąd karty graficznej komputera wyposażonego w BIOS POST firmy AWARD.
Pytanie 6. Narzędziem systemu Windows służącym do sprawdzenia prób logowania do systemu jest dziennik
Pytanie 7. Po sprawdzeniu komputera programem diagnostycznym wykryto, że temperatura pracy karty graficznej posiadającej wyjścia HDMI i D-SUB, osadzonej w gnieździe PCI Express komputera stacjonarnego, wynosi 87°C. W takim przypadku serwisant powinien
Pytanie 8. Który adres IP należy do klasy A?
Pytanie 9. Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie
Pytanie 10. Przedstawione polecenia, uruchomione w interfejsie CLI rutera firmy CISCO, spowodują
Pytanie 11. Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?
Pytanie 12. Aby umożliwić komunikację urządzenia mobilnego z komputerem przez interfejs Bluetooth, należy
Pytanie 13. Przed rozpoczęciem modernizacji komputerów osobistych oraz serwerów, polegającej na dołożeniu nowych modułów pamięci RAM, należy sprawdzić
Pytanie 14. Kompatybilne podzespoły oznaczono w tabeli numerami
Pytanie 15. Wskaż adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy host o adresie 88.89.90.91/6?
Pytanie 16. Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.
Pytanie 17. SuperPi to program wykorzystywany do sprawdzenia
Pytanie 18. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu
Pytanie 19. Która licencja ma charakter grupowy oraz umożliwia instytucjom komercyjnym lub organizacjom edukacyjnym, państwowym, charytatywnym zakup na korzystnych warunkach większej liczby oprogramowania firmy Microsoft?
Pytanie 20. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 21. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
Pytanie 22. Na ilustracji zaznaczono strzałkami funkcję przycisków znajdujących się na obudowie projektora multimedialnego. Za pomocą tych przycisków można
Pytanie 23. Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy
Pytanie 24. Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy
Pytanie 25. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem