Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux można wykonać, edytując plik
Pytanie 2. Odzyskanie listy kontaktów w telefonie komórkowym z zainstalowanym systemem Android jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej wykonał synchronizację danych urządzenia z Google Drive za pomocą
Pytanie 3. Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy
Pytanie 4. Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie
Pytanie 5. Na podstawie zrzutu ekranu przedstawiającego konfigurację przełącznika można stwierdzić, że
Pytanie 6. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 7. Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?
Pytanie 8. Na ilustracji zaznaczono strzałkami funkcję przycisków znajdujących się na obudowie projektora multimedialnego. Za pomocą tych przycisków można
Pytanie 9. Wskaż sygnał oznaczający błąd karty graficznej komputera wyposażonego w BIOS POST firmy AWARD.
Pytanie 10. Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do
Pytanie 11. Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.
Pytanie 12. Protokołem kontrolnym rodziny TCP/IP, którego rolą jest między innymi wykrywanie awarii urządzeń sieciowych, jest
Pytanie 13. Aby wyczyścić z kurzu wnętrze obudowy drukarki fotograficznej, należy użyć
Pytanie 14. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 15. Program fsck jest wykorzystywany w systemie Linux do
Pytanie 16. Przed rozpoczęciem modernizacji komputerów osobistych oraz serwerów, polegającej na dołożeniu nowych modułów pamięci RAM, należy sprawdzić
Pytanie 17. Po sprawdzeniu komputera programem diagnostycznym wykryto, że temperatura pracy karty graficznej posiadającej wyjścia HDMI i D-SUB, osadzonej w gnieździe PCI Express komputera stacjonarnego, wynosi 87°C. W takim przypadku serwisant powinien
Pytanie 18. Który adres IP należy do klasy A?
Pytanie 19. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono
Pytanie 20. W systemie Linux polecenie touch służy do
Pytanie 21. Przedstawione narzędzie może być wykorzystane do
Pytanie 22. Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.
Pytanie 23. Pierwszą czynnością niezbędną do zabezpieczenia rutera przed dostępem do jego panelu konfiguracyjnego przez osoby niepowołane jest
Pytanie 24. Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy
Pytanie 25. Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
Pytanie 26. SuperPi to program wykorzystywany do sprawdzenia
Pytanie 27. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu