Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. net accounts /MINPWLEN:11 Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
Pytanie 2. Topologia fizyczna sieci, w której jako medium transmisyjne stosuje się fale radiowe, jest nazywana topologią
Pytanie 3. Odzyskanie listy kontaktów w telefonie komórkowym z zainstalowanym systemem Android jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej wykonał synchronizację danych urządzenia z Google Drive za pomocą
Pytanie 4. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu
Pytanie 5. SuperPi to program wykorzystywany do sprawdzenia
Pytanie 6. Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?
Pytanie 7. Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do
Pytanie 8. W systemie Linux polecenie touch służy do
Pytanie 9. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem
Pytanie 10. Po sprawdzeniu komputera programem diagnostycznym wykryto, że temperatura pracy karty graficznej posiadającej wyjścia HDMI i D-SUB, osadzonej w gnieździe PCI Express komputera stacjonarnego, wynosi 87°C. W takim przypadku serwisant powinien
Pytanie 11. Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.
Pytanie 12. Narzędziem systemu Windows służącym do sprawdzenia prób logowania do systemu jest dziennik
Pytanie 13. Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze
Pytanie 14. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
Pytanie 15. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 16. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono