Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby serwer umożliwiał transmisję danych w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz, należy zainstalować w nim kartę sieciową pracującą w standardzie
Pytanie 2. Protokół umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP bramy sieciowej, to
Pytanie 3. Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania
Pytanie 4. W wyniku użycia polecenia route ustawiono
Pytanie 5. Łącze światłowodowe wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 10GBASE -SR może mieć długość wynoszącą maksymalnie
Pytanie 6. Które narzędzie jest stosowane do weryfikacji sterowników w systemie Windows?
Pytanie 7. Gniazdo LGA znajdujące się na płycie głównej komputera stacjonarnego umożliwia zainstalowanie procesora
Pytanie 8. Odpowiednikiem adresu pętli zwrotnej jest w IPv6 adres
Pytanie 9. Który protokół jest wykorzystywany do transmisji danych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 10. Za pomocą polecenia ipconfig /flushdns można wykonać konserwację urządzenia sieciowego polegającą na
Pytanie 11. Materiałem eksploatacyjnym plotera solwentowego jest
Pytanie 12. Sprawdzenie minimalnego okresu ważności hasła w systemie Windows umożliwia polecenie
Pytanie 13. Jaką nazwę nosi indentyfikator, który musi być identyczny, by urządzenia sieciowe mogły pracować w danej sieci bezprzewodowej?
Pytanie 14. Przedstawiona na rysunku topologia sieci to
Pytanie 15. Który protokół jest wykorzystywany przez polecenie ping?
Pytanie 16. Przedstawiony listing zawiera polecenia umożliwiające
Pytanie 17. W dokumentacji technicznej efektywność głośnika podłączonego do komputera zapisuje się w jednostce
Pytanie 18. Do instalacji oraz deinstalacji oprogramowania w systemie Ubuntu służy menadżer
Pytanie 19. Przedstawiony na rysunku element elektroniczny to
Pytanie 20. W systemie Linux polecenie chmod umożliwia
Pytanie 21. Za pomocą polecenia dxdiag wywołanego z wiersza poleceń systemu Windows można
Pytanie 22. Programem nasłuchowym służącym do przechwytywania i nagrywania różnych pakietów sieciowych oraz ich dekodowania jest
Pytanie 23. Szerokopasmowy dostęp do Internetu przy różnej prędkości pobierania i wysyłania danych zapewnia technologia
Pytanie 24. Wydając w wierszu poleceń systemu Windows Server polecenie convert, można przeprowadzić
Pytanie 25. Który zapis adresu IPv4 wraz z maską jest błędny?
Pytanie 26. Aby zaktualizować zmiany w konfiguracji systemu operacyjnego Windows wykonane za pomocą edytora zasad grup, można posłużyć się poleceniem
Pytanie 27. Przedstawiony fragment konfiguracji zapory sieciowej zezwala na ruch sieciowy z wykorzystaniem protokołów
Pytanie 28. Dana jest sieć o adresie 172.16.0.0/16. Które z adresów sieci 172.16.0.0/16 są prawidłowe, jeśli zostaną wydzielone cztery podsieci o masce 18 bitowej?
Pytanie 29. Pomiar tłumienia w kablowym torze transmisyjnym pozwala określić
Pytanie 30. Administrator sieci LAN zauważył przejście w tryb awaryjny urządzenia typu UPS. Świadczy to o awarii systemu
Pytanie 31. Wewnętrzny protokół trasowania, którego metryką jest wektor odległości, to
Pytanie 32. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.
Pytanie 33. W systemie Linux odpowiednikiem programu Windows o nazwie chkdsk jest program
Pytanie 34. Aby uzupełnić prawidłową składnię prezentowanego polecenia, które udostępnia folder Dane pod nazwą test, w miejscu kropek należy wpisać słowo
Pytanie 35. Na urządzeniu zasilanym prądem stałym znajduje się przedstawione oznaczenie. Wynika z niego, że urządzenie pobiera moc około
Pytanie 36. Które ze zdań jest prawdziwe dla przedstawionej konfiguracji usługi DHCP w systemie Linux?
Pytanie 37. Dla danego użytkownika w systemie Linux polecenie usermod -s pozwala na
Pytanie 38. Użytkownik systemu operacyjnego Linux chce przypisać adres IP 152.168.1.200 255.255.0.0 interfejsowi sieciowemu. Które polecenie powinien wydać, mając uprawnienia root?
Pytanie 39. Który protokół nie funkcjonuje w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 40. Kopię danych w systemie Linux można wykonać za pomocą polecenia