Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które ze zdań jest prawdziwe dla przedstawionej konfiguracji usługi DHCP w systemie Linux?
Pytanie 2. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.
Pytanie 3. Materiałem eksploatacyjnym plotera solwentowego jest
Pytanie 4. Aby serwer umożliwiał transmisję danych w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz, należy zainstalować w nim kartę sieciową pracującą w standardzie
Pytanie 5. Przedstawiony listing zawiera polecenia umożliwiające
Pytanie 6. Który protokół nie funkcjonuje w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 7. Jaką nazwę nosi indentyfikator, który musi być identyczny, by urządzenia sieciowe mogły pracować w danej sieci bezprzewodowej?
Pytanie 8. Programem nasłuchowym służącym do przechwytywania i nagrywania różnych pakietów sieciowych oraz ich dekodowania jest
Pytanie 9. Kopię danych w systemie Linux można wykonać za pomocą polecenia
Pytanie 10. Przedstawiony na rysunku element elektroniczny to
Pytanie 11. Odpowiednikiem adresu pętli zwrotnej jest w IPv6 adres
Pytanie 12. Administrator sieci LAN zauważył przejście w tryb awaryjny urządzenia typu UPS. Świadczy to o awarii systemu
Pytanie 13. Przedstawiona na rysunku topologia sieci to
Pytanie 14. Dla danego użytkownika w systemie Linux polecenie usermod -s pozwala na
Pytanie 15. Na urządzeniu zasilanym prądem stałym znajduje się przedstawione oznaczenie. Wynika z niego, że urządzenie pobiera moc około
Pytanie 16. Aby uzupełnić prawidłową składnię prezentowanego polecenia, które udostępnia folder Dane pod nazwą test, w miejscu kropek należy wpisać słowo
Pytanie 17. Do instalacji oraz deinstalacji oprogramowania w systemie Ubuntu służy menadżer
Pytanie 18. Użytkownik systemu operacyjnego Linux chce przypisać adres IP 152.168.1.200 255.255.0.0 interfejsowi sieciowemu. Które polecenie powinien wydać, mając uprawnienia root?
Pytanie 19. Wydając w wierszu poleceń systemu Windows Server polecenie convert, można przeprowadzić
Pytanie 20. Dana jest sieć o adresie 172.16.0.0/16. Które z adresów sieci 172.16.0.0/16 są prawidłowe, jeśli zostaną wydzielone cztery podsieci o masce 18 bitowej?
Pytanie 21. Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania
Pytanie 22. W systemie Linux odpowiednikiem programu Windows o nazwie chkdsk jest program
Pytanie 23. Łącze światłowodowe wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 10GBASE -SR może mieć długość wynoszącą maksymalnie
Pytanie 24. W wyniku użycia polecenia route ustawiono
Pytanie 25. Sprawdzenie minimalnego okresu ważności hasła w systemie Windows umożliwia polecenie
Pytanie 26. Szerokopasmowy dostęp do Internetu przy różnej prędkości pobierania i wysyłania danych zapewnia technologia
Pytanie 27. Przedstawiony fragment konfiguracji zapory sieciowej zezwala na ruch sieciowy z wykorzystaniem protokołów
Pytanie 28. W dokumentacji technicznej efektywność głośnika podłączonego do komputera zapisuje się w jednostce
Pytanie 29. Protokół umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP bramy sieciowej, to
Pytanie 30. W systemie Linux polecenie chmod umożliwia
Pytanie 31. Za pomocą polecenia ipconfig /flushdns można wykonać konserwację urządzenia sieciowego polegającą na
Pytanie 32. Wewnętrzny protokół trasowania, którego metryką jest wektor odległości, to
Pytanie 33. Aby zaktualizować zmiany w konfiguracji systemu operacyjnego Windows wykonane za pomocą edytora zasad grup, można posłużyć się poleceniem
Pytanie 34. Za pomocą polecenia dxdiag wywołanego z wiersza poleceń systemu Windows można
Pytanie 35. Który protokół jest wykorzystywany do transmisji danych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 36. Który protokół jest wykorzystywany przez polecenie ping?
Pytanie 37. Które narzędzie jest stosowane do weryfikacji sterowników w systemie Windows?
Pytanie 38. Gniazdo LGA znajdujące się na płycie głównej komputera stacjonarnego umożliwia zainstalowanie procesora
Pytanie 39. Pomiar tłumienia w kablowym torze transmisyjnym pozwala określić
Pytanie 40. Który zapis adresu IPv4 wraz z maską jest błędny?