Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W dokumentacji technicznej efektywność głośnika podłączonego do komputera zapisuje się w jednostce
Pytanie 2. Gniazdo LGA znajdujące się na płycie głównej komputera stacjonarnego umożliwia zainstalowanie procesora
Pytanie 3. Dla danego użytkownika w systemie Linux polecenie usermod -s pozwala na
Pytanie 4. Pomiar tłumienia w kablowym torze transmisyjnym pozwala określić
Pytanie 5. Wewnętrzny protokół trasowania, którego metryką jest wektor odległości, to
Pytanie 6. Aby uzupełnić prawidłową składnię prezentowanego polecenia, które udostępnia folder Dane pod nazwą test, w miejscu kropek należy wpisać słowo
Pytanie 7. Na urządzeniu zasilanym prądem stałym znajduje się przedstawione oznaczenie. Wynika z niego, że urządzenie pobiera moc około
Pytanie 8. Łącze światłowodowe wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 10GBASE -SR może mieć długość wynoszącą maksymalnie
Pytanie 9. Jaką nazwę nosi indentyfikator, który musi być identyczny, by urządzenia sieciowe mogły pracować w danej sieci bezprzewodowej?
Pytanie 10. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.
Pytanie 11. W systemie Linux odpowiednikiem programu Windows o nazwie chkdsk jest program
Pytanie 12. Za pomocą polecenia dxdiag wywołanego z wiersza poleceń systemu Windows można
Pytanie 13. Przedstawiony na rysunku element elektroniczny to
Pytanie 14. Odpowiednikiem adresu pętli zwrotnej jest w IPv6 adres
Pytanie 15. Wydając w wierszu poleceń systemu Windows Server polecenie convert, można przeprowadzić
Pytanie 16. Do instalacji oraz deinstalacji oprogramowania w systemie Ubuntu służy menadżer
Pytanie 17. Sprawdzenie minimalnego okresu ważności hasła w systemie Windows umożliwia polecenie
Pytanie 18. Który zapis adresu IPv4 wraz z maską jest błędny?
Pytanie 19. Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania
Pytanie 20. Użytkownik systemu operacyjnego Linux chce przypisać adres IP 152.168.1.200 255.255.0.0 interfejsowi sieciowemu. Które polecenie powinien wydać, mając uprawnienia root?
Pytanie 21. Przedstawiony fragment konfiguracji zapory sieciowej zezwala na ruch sieciowy z wykorzystaniem protokołów
Pytanie 22. Administrator sieci LAN zauważył przejście w tryb awaryjny urządzenia typu UPS. Świadczy to o awarii systemu
Pytanie 23. Przedstawiona na rysunku topologia sieci to
Pytanie 24. Aby serwer umożliwiał transmisję danych w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz, należy zainstalować w nim kartę sieciową pracującą w standardzie
Pytanie 25. Szerokopasmowy dostęp do Internetu przy różnej prędkości pobierania i wysyłania danych zapewnia technologia
Pytanie 26. Programem nasłuchowym służącym do przechwytywania i nagrywania różnych pakietów sieciowych oraz ich dekodowania jest
Pytanie 27. Który protokół nie funkcjonuje w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 28. Przedstawiony listing zawiera polecenia umożliwiające
Pytanie 29. Które narzędzie jest stosowane do weryfikacji sterowników w systemie Windows?
Pytanie 30. W systemie Linux polecenie chmod umożliwia
Pytanie 31. Który protokół jest wykorzystywany przez polecenie ping?
Pytanie 32. Kopię danych w systemie Linux można wykonać za pomocą polecenia
Pytanie 33. Aby zaktualizować zmiany w konfiguracji systemu operacyjnego Windows wykonane za pomocą edytora zasad grup, można posłużyć się poleceniem
Pytanie 34. Protokół umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP bramy sieciowej, to
Pytanie 35. Materiałem eksploatacyjnym plotera solwentowego jest
Pytanie 36. Który protokół jest wykorzystywany do transmisji danych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 37. W wyniku użycia polecenia route ustawiono
Pytanie 38. Które ze zdań jest prawdziwe dla przedstawionej konfiguracji usługi DHCP w systemie Linux?
Pytanie 39. Dana jest sieć o adresie 172.16.0.0/16. Które z adresów sieci 172.16.0.0/16 są prawidłowe, jeśli zostaną wydzielone cztery podsieci o masce 18 bitowej?
Pytanie 40. Za pomocą polecenia ipconfig /flushdns można wykonać konserwację urządzenia sieciowego polegającą na