Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do instalacji oraz deinstalacji oprogramowania w systemie Ubuntu służy menadżer
Pytanie 2. Gniazdo LGA znajdujące się na płycie głównej komputera stacjonarnego umożliwia zainstalowanie procesora
Pytanie 3. Odpowiednikiem adresu pętli zwrotnej jest w IPv6 adres
Pytanie 4. Protokół umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP bramy sieciowej, to
Pytanie 5. Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania
Pytanie 6. W wyniku użycia polecenia route ustawiono
Pytanie 7. Pomiar tłumienia w kablowym torze transmisyjnym pozwala określić
Pytanie 8. Administrator sieci LAN zauważył przejście w tryb awaryjny urządzenia typu UPS. Świadczy to o awarii systemu
Pytanie 9. Dana jest sieć o adresie 172.16.0.0/16. Które z adresów sieci 172.16.0.0/16 są prawidłowe, jeśli zostaną wydzielone cztery podsieci o masce 18 bitowej?
Pytanie 10. Które narzędzie jest stosowane do weryfikacji sterowników w systemie Windows?
Pytanie 11. Który protokół jest wykorzystywany do transmisji danych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI?
Pytanie 12. Aby serwer umożliwiał transmisję danych w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz, należy zainstalować w nim kartę sieciową pracującą w standardzie
Pytanie 13. Szerokopasmowy dostęp do Internetu przy różnej prędkości pobierania i wysyłania danych zapewnia technologia
Pytanie 14. Które ze zdań jest prawdziwe dla przedstawionej konfiguracji usługi DHCP w systemie Linux?
Pytanie 15. Przedstawiona na rysunku topologia sieci to
Pytanie 16. W systemie Linux odpowiednikiem programu Windows o nazwie chkdsk jest program
Pytanie 17. Wydając w wierszu poleceń systemu Windows Server polecenie convert, można przeprowadzić
Pytanie 18. Przedstawiony na rysunku element elektroniczny to
Pytanie 19. Za pomocą polecenia dxdiag wywołanego z wiersza poleceń systemu Windows można
Pytanie 20. Dla danego użytkownika w systemie Linux polecenie usermod -s pozwala na
Pytanie 21. Użytkownik systemu operacyjnego Linux chce przypisać adres IP 152.168.1.200 255.255.0.0 interfejsowi sieciowemu. Które polecenie powinien wydać, mając uprawnienia root?
Pytanie 22. Przedstawiony listing zawiera polecenia umożliwiające
Pytanie 23. Programem nasłuchowym służącym do przechwytywania i nagrywania różnych pakietów sieciowych oraz ich dekodowania jest
Pytanie 24. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.
Pytanie 25. Łącze światłowodowe wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 10GBASE -SR może mieć długość wynoszącą maksymalnie
Pytanie 26. W systemie Linux polecenie chmod umożliwia
Pytanie 27. Aby uzupełnić prawidłową składnię prezentowanego polecenia, które udostępnia folder Dane pod nazwą test, w miejscu kropek należy wpisać słowo
Pytanie 28. Na urządzeniu zasilanym prądem stałym znajduje się przedstawione oznaczenie. Wynika z niego, że urządzenie pobiera moc około
Pytanie 29. Aby zaktualizować zmiany w konfiguracji systemu operacyjnego Windows wykonane za pomocą edytora zasad grup, można posłużyć się poleceniem
Pytanie 30. Jaką nazwę nosi indentyfikator, który musi być identyczny, by urządzenia sieciowe mogły pracować w danej sieci bezprzewodowej?
Pytanie 31. Który protokół nie funkcjonuje w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 32. Kopię danych w systemie Linux można wykonać za pomocą polecenia
Pytanie 33. W dokumentacji technicznej efektywność głośnika podłączonego do komputera zapisuje się w jednostce
Pytanie 34. Materiałem eksploatacyjnym plotera solwentowego jest
Pytanie 35. Który protokół jest wykorzystywany przez polecenie ping?
Pytanie 36. Za pomocą polecenia ipconfig /flushdns można wykonać konserwację urządzenia sieciowego polegającą na
Pytanie 37. Sprawdzenie minimalnego okresu ważności hasła w systemie Windows umożliwia polecenie
Pytanie 38. Który zapis adresu IPv4 wraz z maską jest błędny?
Pytanie 39. Wewnętrzny protokół trasowania, którego metryką jest wektor odległości, to
Pytanie 40. Przedstawiony fragment konfiguracji zapory sieciowej zezwala na ruch sieciowy z wykorzystaniem protokołów