Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiona jest karta
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzałką oznaczono port
Pytanie 3. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 4. Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i nie mają pełnej informacji o odległych ruterach?
Pytanie 5. Aby profil stał się obowiązkowym, należy zmienić rozszerzenie pliku ntuser.dat na
Pytanie 6. Na rysunku przedstawiono wynik testu okablowania. Zinterpretuj wynik pomiaru.
Pytanie 7. Który protokół działa w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI umożliwiając wymianę informacji kontrolnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 8. Który adres IPv6 jest prawidłowy?
Pytanie 9. Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?
Pytanie 10. Który typ zabezpieczeń w sieci WiFi posiada najlepszy poziom zabezpieczeń?
Pytanie 11. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia. Do których portów należy podłączyć serwer o adresie IP 192.168.20.254/24 oraz stację roboczą o adresie IP 192.168.20.10/24, aby zapewnić komunikację tych urządzeń w sieci?
Pytanie 13. Na rysunku przedstawiono fragment wyniku działania programu do testowania sieci. Wskazuje to na zastosowanie sieciowego polecenia testującego