Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 2. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiona jest karta
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia. Do których portów należy podłączyć serwer o adresie IP 192.168.20.254/24 oraz stację roboczą o adresie IP 192.168.20.10/24, aby zapewnić komunikację tych urządzeń w sieci?
Pytanie 5. Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzałką oznaczono port
Pytanie 6. Który protokół działa w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI umożliwiając wymianę informacji kontrolnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono okno konfiguracyjne rutera. Ustawione parametry świadczą o tym, że
Pytanie 8. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawiono na rysunku?
Pytanie 9. Który typ zabezpieczeń w sieci WiFi posiada najlepszy poziom zabezpieczeń?
Pytanie 10. Na rysunku przedstawiającym budowę drukarki, w której nierównomiernie podawany jest toner na bęben, należy wymienić wałek magnetyczny, który jest oznaczony numerem