Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment dokumentacji technicznej płyty głównej GA-K8NF-9-RH rev. 2.x. Wynika z niej, że maksymalna liczba możliwych do zamontowania kart rozszerzeń (pomijając interfejs USB) wynosi
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiona jest karta
Pytanie 3. Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty
Pytanie 5. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 6. Który typ zabezpieczeń w sieci WiFi posiada najlepszy poziom zabezpieczeń?
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono interfejs w komputerze przeznaczony do podłączenia
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiono okno konfiguracyjne rutera. Ustawione parametry świadczą o tym, że
Pytanie 9. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 10. Który protokół działa w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI umożliwiając wymianę informacji kontrolnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 11. Który tryb pracy Access Pointa jest stosowany dla zapewnienia urządzeniom bezprzewodowym dostępu do przewodowej sieci LAN?
Pytanie 12. Którą bramkę logiczną opisuje wyrażenie A ⊕ B = Y?