Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które polecenie powinien zastosować root w systemie Ubuntu Linux, aby zaktualizować wszystkie pakiety (cały system) do nowej wersji wraz z nowym jądrem?
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia, z której wynika, że
Pytanie 3. Jeżeli adres IP stacji roboczej ma postać 176.16.50.10/26 to adres rozgłoszeniowy oraz maksymalna liczba hostów w sieci wynoszą odpowiednio
Pytanie 4. Który z symboli oznacza zastrzeżenie praw autorskich?
Pytanie 5. Na rysunku przedstawiono fragment wyniku działania programu do testowania sieci. Wskazuje to na zastosowanie sieciowego polecenia testującego
Pytanie 6. Na rysunku przedstawiono zakończenie kabla
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono komunikat systemowy. Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd?
Pytanie 8. Sieć, w której pracuje stacja robocza o adresie IP 192.168.100.50/28, podzielono na 4 podsieci. Prawidłowa lista podsieci to
Pytanie 9. Które oprogramowanie należy zainstalować, aby umożliwić zeskanowanie tekstu z wydrukowanego dokumentu do edytora tekstu?
Pytanie 10. Specyfikacja techniczna urządzenia zawiera A. Złącze uniwersalne: 2,5 mm / 125 mm B. Długość fali: 850 kalibrowane, 1300, 1310, 1490, 1550 nm C. Jasny wyświetlacz 4-cyfrowy umożliwia precyzyjne pomiary w dBm, dB, i UW D. Intuicyjna obsługa 2-przyciskowa E. Zakres pomiarowy: od +5 do -60 dBm F. Dokładność: +/- 0,15 dB G. Rozdzielczość: 0,01dBm H. Liniowość: +/- 0,20 dB Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania