Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiającym budowę drukarki, w której nierównomiernie podawany jest toner na bęben, należy wymienić wałek magnetyczny, który jest oznaczony numerem
Pytanie 2. Rozdzielczość optyczna to jeden z parametrów
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia. Do których portów należy podłączyć serwer o adresie IP 192.168.20.254/24 oraz stację roboczą o adresie IP 192.168.20.10/24, aby zapewnić komunikację tych urządzeń w sieci?
Pytanie 4. Jeżeli przy uruchamianiu komputera procedura POST zasygnalizuje błąd odczytu/zapisu pamięci CMOS, to należy
Pytanie 5. Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?
Pytanie 6. Który z symboli oznacza zastrzeżenie praw autorskich?
Pytanie 7. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiono fragment dokumentacji technicznej płyty głównej GA-K8NF-9-RH rev. 2.x. Wynika z niej, że maksymalna liczba możliwych do zamontowania kart rozszerzeń (pomijając interfejs USB) wynosi
Pytanie 9. Który tryb pracy Access Pointa jest stosowany dla zapewnienia urządzeniom bezprzewodowym dostępu do przewodowej sieci LAN?
Pytanie 10. Które urządzenie zastosowane w sieci komputerowej nie zmienia liczby domen kolizyjnych?
Pytanie 11. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 12. Który typ zabezpieczeń w sieci WiFi posiada najlepszy poziom zabezpieczeń?
Pytanie 13. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiono zakończenie kabla
Pytanie 15. Którą bramkę logiczną opisuje wyrażenie A ⊕ B = Y?
Pytanie 16. Na rysunku przedstawiono wynik testu okablowania. Zinterpretuj wynik pomiaru.