Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rozdzielczość optyczna to jeden z parametrów
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiającym budowę drukarki, w której nierównomiernie podawany jest toner na bęben, należy wymienić wałek magnetyczny, który jest oznaczony numerem
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiono interfejs w komputerze przeznaczony do podłączenia
Pytanie 4. Aby profil stał się obowiązkowym, należy zmienić rozszerzenie pliku ntuser.dat na
Pytanie 5. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawiono na rysunku?
Pytanie 6. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 91 zapisanej w systemie szesnastkowym?
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono okno konfiguracyjne rutera. Ustawione parametry świadczą o tym, że
Pytanie 8. Które oprogramowanie należy zainstalować, aby umożliwić zeskanowanie tekstu z wydrukowanego dokumentu do edytora tekstu?
Pytanie 9. Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzałką oznaczono port
Pytanie 10. Które urządzenie zastosowane w sieci komputerowej nie zmienia liczby domen kolizyjnych?
Pytanie 11. Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i nie mają pełnej informacji o odległych ruterach?
Pytanie 12. Który protokół działa w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI umożliwiając wymianę informacji kontrolnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 13. Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?
Pytanie 14. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 15. Który adres IPv6 jest prawidłowy?
Pytanie 16. Jeżeli przy uruchamianiu komputera procedura POST zasygnalizuje błąd odczytu/zapisu pamięci CMOS, to należy
Pytanie 17. Sieć, w której pracuje stacja robocza o adresie IP 192.168.100.50/28, podzielono na 4 podsieci. Prawidłowa lista podsieci to
Pytanie 18. Które polecenie powinien zastosować root w systemie Ubuntu Linux, aby zaktualizować wszystkie pakiety (cały system) do nowej wersji wraz z nowym jądrem?
Pytanie 19. Którą bramkę logiczną opisuje wyrażenie A ⊕ B = Y?
Pytanie 20. Jeżeli adres IP stacji roboczej ma postać 176.16.50.10/26 to adres rozgłoszeniowy oraz maksymalna liczba hostów w sieci wynoszą odpowiednio
Pytanie 21. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty