Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Shareware to rodzaj licencji polegającej na
Pytanie 2. Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia, z której wynika, że
Pytanie 4. Który tryb pracy Access Pointa jest stosowany dla zapewnienia urządzeniom bezprzewodowym dostępu do przewodowej sieci LAN?
Pytanie 5. Na rysunku przedstawiono wynik testu okablowania. Zinterpretuj wynik pomiaru.
Pytanie 6. Rozdzielczość optyczna to jeden z parametrów
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty
Pytanie 8. Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?
Pytanie 9. Na rysunku przedstawiono fragment dokumentacji technicznej płyty głównej GA-K8NF-9-RH rev. 2.x. Wynika z niej, że maksymalna liczba możliwych do zamontowania kart rozszerzeń (pomijając interfejs USB) wynosi
Pytanie 10. Zasady budowy systemu okablowania strukturalnego, specyfikacja parametrów kabli oraz procedury testowania obowiązujące w Polsce zostały zawarte w normach
Pytanie 11. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia. Do których portów należy podłączyć serwer o adresie IP 192.168.20.254/24 oraz stację roboczą o adresie IP 192.168.20.10/24, aby zapewnić komunikację tych urządzeń w sieci?
Pytanie 12. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 13. Które oprogramowanie należy zainstalować, aby umożliwić zeskanowanie tekstu z wydrukowanego dokumentu do edytora tekstu?
Pytanie 14. Jeżeli adres IP stacji roboczej ma postać 176.16.50.10/26 to adres rozgłoszeniowy oraz maksymalna liczba hostów w sieci wynoszą odpowiednio
Pytanie 15. Ataki na systemy komputerowe polegające na podstępnym wyłudzaniu od użytkownika jego osobistych danych, przy wykorzystaniu zazwyczaj formy fałszywych powiadomień z instytucji czy od dostawców systemów e-płatności i innych ogólnie znanych organizacji, to
Pytanie 16. Aby profil stał się obowiązkowym, należy zmienić rozszerzenie pliku ntuser.dat na