Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Sieć, w której pracuje stacja robocza o adresie IP 192.168.100.50/28, podzielono na 4 podsieci. Prawidłowa lista podsieci to
Pytanie 2. Który adres IPv6 jest prawidłowy?
Pytanie 3. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 4. Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?
Pytanie 5. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty
Pytanie 6. Aby profil stał się obowiązkowym, należy zmienić rozszerzenie pliku ntuser.dat na
Pytanie 7. Jeżeli adres IP stacji roboczej ma postać 176.16.50.10/26 to adres rozgłoszeniowy oraz maksymalna liczba hostów w sieci wynoszą odpowiednio
Pytanie 8. Jeżeli przy uruchamianiu komputera procedura POST zasygnalizuje błąd odczytu/zapisu pamięci CMOS, to należy
Pytanie 9. Na rysunku przedstawiono okno konfiguracyjne rutera. Ustawione parametry świadczą o tym, że
Pytanie 10. Przedstawione na rysunku urządzenie
Pytanie 11. Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzałką oznaczono port
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono komunikat systemowy. Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd?