Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiającym budowę drukarki, w której nierównomiernie podawany jest toner na bęben, należy wymienić wałek magnetyczny, który jest oznaczony numerem
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono komunikat systemowy. Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd?
Pytanie 3. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiona jest karta
Pytanie 5. Na rysunku przedstawiono fragment wyniku działania programu do testowania sieci. Wskazuje to na zastosowanie sieciowego polecenia testującego
Pytanie 6. Które polecenie powinien zastosować root w systemie Ubuntu Linux, aby zaktualizować wszystkie pakiety (cały system) do nowej wersji wraz z nowym jądrem?
Pytanie 7. Rozdzielczość optyczna to jeden z parametrów
Pytanie 8. Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:\. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywany jest folder macierzysty dla konta użytkownika o określonym loginie?
Pytanie 9. Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzałką oznaczono port
Pytanie 10. Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?
Pytanie 11. Który adres IPv6 jest prawidłowy?
Pytanie 12. Którą bramkę logiczną opisuje wyrażenie A ⊕ B = Y?
Pytanie 13. Jeżeli adres IP stacji roboczej ma postać 176.16.50.10/26 to adres rozgłoszeniowy oraz maksymalna liczba hostów w sieci wynoszą odpowiednio
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty