Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który adres IPv6 jest prawidłowy?
Pytanie 2. Aby profil stał się obowiązkowym, należy zmienić rozszerzenie pliku ntuser.dat na
Pytanie 3. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawiono na rysunku?
Pytanie 4. Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?
Pytanie 5. Specyfikacja techniczna urządzenia zawiera A. Złącze uniwersalne: 2,5 mm / 125 mm B. Długość fali: 850 kalibrowane, 1300, 1310, 1490, 1550 nm C. Jasny wyświetlacz 4-cyfrowy umożliwia precyzyjne pomiary w dBm, dB, i UW D. Intuicyjna obsługa 2-przyciskowa E. Zakres pomiarowy: od +5 do -60 dBm F. Dokładność: +/- 0,15 dB G. Rozdzielczość: 0,01dBm H. Liniowość: +/- 0,20 dB Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania
Pytanie 6. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia, z której wynika, że
Pytanie 7. Które polecenie powinien zastosować root w systemie Ubuntu Linux, aby zaktualizować wszystkie pakiety (cały system) do nowej wersji wraz z nowym jądrem?
Pytanie 8. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
Pytanie 9. Na rysunku przedstawiono komunikat systemowy. Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd?
Pytanie 10. Na rysunku przedstawiono interfejs w komputerze przeznaczony do podłączenia
Pytanie 11. Na rysunku przedstawiono zakończenie kabla