Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby włączyć lub wyłączyć usługi w zainstalowanym systemie operacyjnym Windows, można posłużyć się przystawką
Pytanie 2. Elementem elektronicznym zdolnym do gromadzenia ładunku elektrycznego jest
Pytanie 3. Działający w systemie Linux program iftop służy do
Pytanie 4. Aby złożyć komputer z podzespołów, wykorzystując obudowę SFF, należy wybrać płytę główną w standardzie
Pytanie 5. Elementem odpowiedzialnym za wymianę danych między procesorem a magistralą PCI-E jest
Pytanie 6. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 7. Zasady budowy systemu okablowania strukturalnego, specyfikacja parametrów kabli oraz procedury testowania obowiązujące w Polsce zostały zawarte w normach
Pytanie 8. Dana jest sieć o adresie 192.168.100.0/24. Ile podsieci można z niej wydzielić, stosując maskę 255.255.255.224?
Pytanie 9. W systemie Linux polecenie tty umożliwia
Pytanie 10. Przedstawione polecenie zostało wydane przez Administratora systemu operacyjnego podczas ręcznej konfiguracji interfejsu sieciowego. Efektem działania tego polecenia jest
Pytanie 11. Aby w systemie Linux zmapować katalog udostępniony w sieci komputerowej, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 12. Na którym rysunku przedstawiono topologię sieci typu magistrala?
Pytanie 13. Aktualizację systemu Windows umożliwia polecenie
Pytanie 14. Poleceniem służącym do wyświetlania i modyfikacji tabel translacji adresów IP na adresy fizyczne jest
Pytanie 15. Która pula adresów umożliwia komunikację typu multicast w sieci wykorzystującej adresację IPv6?
Pytanie 16. Istniejące konto użytkownika jest modyfikowane poleceniem net user. Aby wymusić zmianę hasła po ponownym zalogowaniu użytkownika, należy dodać do polecenia parametr
Pytanie 17. Który materiał eksploatacyjny nie jest wykorzystywany w ploterach?
Pytanie 18. Symbolem literowym P oznacza się
Pytanie 19. Aby ustawić routing statyczny do sieci 192.168.10.0, należy wydać polecenie
Pytanie 20. Technika przekazywania żetonu (ang. token) jest stosowana w topologii
Pytanie 21. Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i nie mają pełnej informacji o odległych ruterach?
Pytanie 22. Które z poleceń systemu Linux nie umożliwia przeprowadzenia diagnostyki sprzętu komputerowego?
Pytanie 23. Aby w sieci komputerowej była możliwa praca w wydzielonych logicznie mniejszych podsieciach, należy skonfigurować w przełączniku
Pytanie 24. Przedstawiony symbol, stosowany w dokumentacji technicznej, oznacza
Pytanie 25. Wskaż poprawny zapis liczby -1210 metodą znak-moduł do postaci ośmiobitowej liczby dwójkowej.
Pytanie 26. Która technologia umożliwia dostęp do Internetu oraz odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych?
Pytanie 27. W systemie Linux, aby zmienić nowo tworzonym użytkownikom domyślny katalog domowy na katalog /users/home/new, należy użyć polecenia
Pytanie 28. Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania
Pytanie 29. Moc zasilacza wynosi 450 W, czyli
Pytanie 30. Aby zwiększyć wydajność procesora rodziny Intel poprzez jego „podkręcenie” (ang. overclocking) można zastosować procesor oznaczony
Pytanie 31. Które narzędzie w systemie Linux wyświetla zapisane w BIOS informacje o sprzęcie?
Pytanie 32. Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania
Pytanie 33. Protokołem funkcjonującym w warstwie aplikacji modelu TCP/IP jest
Pytanie 34. Do usuwania plików lub katalogów w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 35. Aby w systemie Windows wyczyścić bufor nazw domenowych, należy zastosować polecenie
Pytanie 36. W systemie Windows parametry karty graficznej można sprawdzić za pomocą polecenia
Pytanie 37. Aktualizację do wyższej wersji systemu Ubuntu Linux umożliwia polecenie
Pytanie 38. Który program nie umożliwia testowania sieci komputerowej w celu identyfikacji usterek?
Pytanie 39. Wewnętrzny protokół trasowania, oparty na analizie stanu łącza, to
Pytanie 40. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.