Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony symbol, stosowany w dokumentacji technicznej, oznacza
Pytanie 2. Który materiał eksploatacyjny nie jest wykorzystywany w ploterach?
Pytanie 3. W systemie Linux, aby zmienić nowo tworzonym użytkownikom domyślny katalog domowy na katalog /users/home/new, należy użyć polecenia
Pytanie 4. Aby zwiększyć wydajność procesora rodziny Intel poprzez jego „podkręcenie” (ang. overclocking) można zastosować procesor oznaczony
Pytanie 5. Zasady budowy systemu okablowania strukturalnego, specyfikacja parametrów kabli oraz procedury testowania obowiązujące w Polsce zostały zawarte w normach
Pytanie 6. Aby ustawić routing statyczny do sieci 192.168.10.0, należy wydać polecenie
Pytanie 7. Aby w systemie Windows wyczyścić bufor nazw domenowych, należy zastosować polecenie
Pytanie 8. Elementem elektronicznym zdolnym do gromadzenia ładunku elektrycznego jest
Pytanie 9. Które narzędzie w systemie Linux wyświetla zapisane w BIOS informacje o sprzęcie?
Pytanie 10. Aby złożyć komputer z podzespołów, wykorzystując obudowę SFF, należy wybrać płytę główną w standardzie
Pytanie 11. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.
Pytanie 12. Aby w sieci komputerowej była możliwa praca w wydzielonych logicznie mniejszych podsieciach, należy skonfigurować w przełączniku
Pytanie 13. Która technologia umożliwia dostęp do Internetu oraz odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych?
Pytanie 14. Do usuwania plików lub katalogów w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 15. Protokołem funkcjonującym w warstwie aplikacji modelu TCP/IP jest
Pytanie 16. Na którym rysunku przedstawiono topologię sieci typu magistrala?
Pytanie 17. Moc zasilacza wynosi 450 W, czyli
Pytanie 18. Które z poleceń systemu Linux nie umożliwia przeprowadzenia diagnostyki sprzętu komputerowego?
Pytanie 19. Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i nie mają pełnej informacji o odległych ruterach?
Pytanie 20. Aby włączyć lub wyłączyć usługi w zainstalowanym systemie operacyjnym Windows, można posłużyć się przystawką
Pytanie 21. Dana jest sieć o adresie 192.168.100.0/24. Ile podsieci można z niej wydzielić, stosując maskę 255.255.255.224?
Pytanie 22. Elementem odpowiedzialnym za wymianę danych między procesorem a magistralą PCI-E jest
Pytanie 23. W systemie Windows parametry karty graficznej można sprawdzić za pomocą polecenia
Pytanie 24. Która pula adresów umożliwia komunikację typu multicast w sieci wykorzystującej adresację IPv6?
Pytanie 25. Który program nie umożliwia testowania sieci komputerowej w celu identyfikacji usterek?
Pytanie 26. Technika przekazywania żetonu (ang. token) jest stosowana w topologii
Pytanie 27. Aktualizację systemu Windows umożliwia polecenie
Pytanie 28. Poleceniem służącym do wyświetlania i modyfikacji tabel translacji adresów IP na adresy fizyczne jest
Pytanie 29. Aby w systemie Linux zmapować katalog udostępniony w sieci komputerowej, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 30. Przedstawione polecenie zostało wydane przez Administratora systemu operacyjnego podczas ręcznej konfiguracji interfejsu sieciowego. Efektem działania tego polecenia jest
Pytanie 31. W systemie Linux polecenie tty umożliwia
Pytanie 32. Istniejące konto użytkownika jest modyfikowane poleceniem net user. Aby wymusić zmianę hasła po ponownym zalogowaniu użytkownika, należy dodać do polecenia parametr
Pytanie 33. Symbolem literowym P oznacza się
Pytanie 34. Aktualizację do wyższej wersji systemu Ubuntu Linux umożliwia polecenie
Pytanie 35. Działający w systemie Linux program iftop służy do
Pytanie 36. Wskaż poprawny zapis liczby -1210 metodą znak-moduł do postaci ośmiobitowej liczby dwójkowej.
Pytanie 37. Wewnętrzny protokół trasowania, oparty na analizie stanu łącza, to
Pytanie 38. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 39. Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania
Pytanie 40. Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania