Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Moc zasilacza wynosi 450 W, czyli
Pytanie 2. Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania
Pytanie 3. Działający w systemie Linux program iftop służy do
Pytanie 4. Aby w sieci komputerowej była możliwa praca w wydzielonych logicznie mniejszych podsieciach, należy skonfigurować w przełączniku
Pytanie 5. Która pula adresów umożliwia komunikację typu multicast w sieci wykorzystującej adresację IPv6?
Pytanie 6. Który program nie umożliwia testowania sieci komputerowej w celu identyfikacji usterek?
Pytanie 7. Aby w systemie Linux zmapować katalog udostępniony w sieci komputerowej, należy posłużyć się poleceniem
Pytanie 8. W systemie Linux, aby zmienić nowo tworzonym użytkownikom domyślny katalog domowy na katalog /users/home/new, należy użyć polecenia
Pytanie 9. Aktualizację do wyższej wersji systemu Ubuntu Linux umożliwia polecenie
Pytanie 10. W systemie Linux polecenie tty umożliwia
Pytanie 11. Aby włączyć lub wyłączyć usługi w zainstalowanym systemie operacyjnym Windows, można posłużyć się przystawką
Pytanie 12. Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania
Pytanie 13. Aktualizację systemu Windows umożliwia polecenie
Pytanie 14. Elementem elektronicznym zdolnym do gromadzenia ładunku elektrycznego jest
Pytanie 15. Przedstawiony symbol, stosowany w dokumentacji technicznej, oznacza
Pytanie 16. Zasady budowy systemu okablowania strukturalnego, specyfikacja parametrów kabli oraz procedury testowania obowiązujące w Polsce zostały zawarte w normach
Pytanie 17. Aby w systemie Windows wyczyścić bufor nazw domenowych, należy zastosować polecenie
Pytanie 18. Na którym rysunku przedstawiono topologię sieci typu magistrala?
Pytanie 19. Dana jest sieć o adresie 192.168.100.0/24. Ile podsieci można z niej wydzielić, stosując maskę 255.255.255.224?
Pytanie 20. Istniejące konto użytkownika jest modyfikowane poleceniem net user. Aby wymusić zmianę hasła po ponownym zalogowaniu użytkownika, należy dodać do polecenia parametr
Pytanie 21. Poleceniem służącym do wyświetlania i modyfikacji tabel translacji adresów IP na adresy fizyczne jest
Pytanie 22. Protokołem funkcjonującym w warstwie aplikacji modelu TCP/IP jest
Pytanie 23. Które narzędzie w systemie Linux wyświetla zapisane w BIOS informacje o sprzęcie?
Pytanie 24. Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i nie mają pełnej informacji o odległych ruterach?
Pytanie 25. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 26. Wskaż poprawny zapis liczby -1210 metodą znak-moduł do postaci ośmiobitowej liczby dwójkowej.
Pytanie 27. Elementem odpowiedzialnym za wymianę danych między procesorem a magistralą PCI-E jest
Pytanie 28. Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.
Pytanie 29. Symbolem literowym P oznacza się
Pytanie 30. Aby złożyć komputer z podzespołów, wykorzystując obudowę SFF, należy wybrać płytę główną w standardzie
Pytanie 31. Które z poleceń systemu Linux nie umożliwia przeprowadzenia diagnostyki sprzętu komputerowego?
Pytanie 32. W systemie Windows parametry karty graficznej można sprawdzić za pomocą polecenia
Pytanie 33. Aby ustawić routing statyczny do sieci 192.168.10.0, należy wydać polecenie
Pytanie 34. Która technologia umożliwia dostęp do Internetu oraz odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych?
Pytanie 35. Technika przekazywania żetonu (ang. token) jest stosowana w topologii
Pytanie 36. Aby zwiększyć wydajność procesora rodziny Intel poprzez jego „podkręcenie” (ang. overclocking) można zastosować procesor oznaczony
Pytanie 37. Przedstawione polecenie zostało wydane przez Administratora systemu operacyjnego podczas ręcznej konfiguracji interfejsu sieciowego. Efektem działania tego polecenia jest
Pytanie 38. Wewnętrzny protokół trasowania, oparty na analizie stanu łącza, to
Pytanie 39. Do usuwania plików lub katalogów w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 40. Który materiał eksploatacyjny nie jest wykorzystywany w ploterach?