Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż rysunek przedstawiający kondensator stały.
Pytanie 2. Serwer Samba umożliwia współdzielenie plików i drukarek w sieci za pomocą demona
Pytanie 3. W systemie Linux polecenie cd ~ służy do
Pytanie 4. W dwóch przyległych pomieszczeniach pewnej firmy występują bardzo silne zakłócenia elektromagnetyczne. Aby zapewnić możliwie największą przepustowość podczas pracy istniejącej sieci LAN, jako medium transmisyjne należy zastosować
Pytanie 5. Na rysunku został przedstawiony schemat budowy logicznej
Pytanie 6. Wskaż nazwę usługi przełącznika, która umożliwi ustawienie wyższego priorytetu dla transmisji VoIP.
Pytanie 7. Narzędziem służącym do połączenia pigtaila z włóknami kabla światłowodowego jest
Pytanie 8. Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy
Pytanie 9. Wskaż technologię wykorzystywaną do udostępniania Internetu wraz z usługą telewizji kablowej, w której jako medium transmisyjne jest wykorzystywany światłowód oraz kabel koncentryczny.
Pytanie 10. Do sprawdzenia prawidłowych przebiegów i wartości napięć układu urządzenia elektronicznego można użyć
Pytanie 11. Do sprawdzenia indeksu stabilności systemu Windows Server należy wykorzystać narzędzie
Pytanie 12. W zestawie komputerowym o parametrach przedstawionych w tabeli należy wymienić kartę graficzną na kartę widoczną w dolnej ramce. W związku z tym modernizacja tego komputera wymaga również wymiany
Pytanie 13. Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o
Pytanie 14. Wskaż adres sieci, do której należy host o adresie 172.16.0.123/27
Pytanie 15. Ile bitów należy wyodrębnić z części hosta, aby z sieci o adresie IPv4 170.16.0.0/16 wydzielić 24 podsieci?
Pytanie 16. Po analizie zamieszczonych wyników konfiguracji kart sieciowych zainstalowanych na komputerze można stwierdzić, że