Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W układzie SI jednostką miary napięcia jest
Pytanie 2. W systemie Windows przeprowadzenie analizy wpływu uruchamianych programów na wydajność komputera jest między innymi możliwe po użyciu polecenia
Pytanie 3. Narzędziem służącym do połączenia pigtaila z włóknami kabla światłowodowego jest
Pytanie 4. Do sprawdzenia indeksu stabilności systemu Windows Server należy wykorzystać narzędzie
Pytanie 5. Po analizie zamieszczonych wyników konfiguracji kart sieciowych zainstalowanych na komputerze można stwierdzić, że
Pytanie 6. Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy
Pytanie 7. Aby ikony widoczne na przedstawionym obrazie pojawiły się na Pasku zadań, należy w systemie Windows skonfigurować
Pytanie 8. Do sprawdzenia prawidłowych przebiegów i wartości napięć układu urządzenia elektronicznego można użyć
Pytanie 9. Polecenie net accounts zastosowane w Wierszu poleceń systemu Windows, powodujące ustawienie maksymalnej liczby dni ważności hasła, wymaga użycia opcji
Pytanie 10. Serwisant dojechał do klienta oddalonego od siedziby firmy o 11 km oraz wykonał u niego czynności naprawcze zawarte w tabeli. Wskaż całkowity koszt brutto jego pracy, jeśli dojazd do klienta kosztuje 1,20 zł/km brutto i jest on liczony w obie strony. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 11. Na rysunku został przedstawiony schemat budowy logicznej
Pytanie 12. Zamieszczony komunikat widoczny po uruchomieniu narzędzia do naprawy systemu Windows może świadczyć o
Pytanie 13. Połączenie VPN obsługiwane przez system Windows Server, w którym uwierzytelnienie użytkowników następuje przez niezabezpieczone połączenia, a dopiero po wymianie uwierzytelnień rozpoczyna się szyfrowanie połączenia, to
Pytanie 14. W sieci LAN do zabezpieczenia urządzeń sieciowych przed przepięciami oraz różnicami potencjałów, które mogą wystąpić podczas burzy lub innych wyładowań atmosferycznych, należy wykorzystać
Pytanie 15. Wskaż nazwę usługi przełącznika, która umożliwi ustawienie wyższego priorytetu dla transmisji VoIP.
Pytanie 16. Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie
Pytanie 17. Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?
Pytanie 18. Autor zamieszczonego oprogramowania zezwala na jego bezpłatne używanie jedynie w przypadku
Pytanie 19. Wskaż technologię wykorzystywaną do udostępniania Internetu wraz z usługą telewizji kablowej, w której jako medium transmisyjne jest wykorzystywany światłowód oraz kabel koncentryczny.
Pytanie 20. Serwer Samba umożliwia współdzielenie plików i drukarek w sieci za pomocą demona
Pytanie 21. Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem, należy między innymi
Pytanie 22. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 23. Na podstawie zrzutu ekranu przedstawiającego konfigurację przełącznika można stwierdzić, że