Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z rekordów DNS należy dodać w strefie wyszukiwania do przodu, aby zmapować nazwę domeny DNS na adres IP?
Pytanie 2. Połączenie VPN obsługiwane przez system Windows Server, w którym uwierzytelnienie użytkowników następuje przez niezabezpieczone połączenia, a dopiero po wymianie uwierzytelnień rozpoczyna się szyfrowanie połączenia, to
Pytanie 3. Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie
Pytanie 4. W systemie Linux polecenie cd ~ służy do
Pytanie 5. W dwóch przyległych pomieszczeniach pewnej firmy występują bardzo silne zakłócenia elektromagnetyczne. Aby zapewnić możliwie największą przepustowość podczas pracy istniejącej sieci LAN, jako medium transmisyjne należy zastosować
Pytanie 6. W systemie Windows przeprowadzenie analizy wpływu uruchamianych programów na wydajność komputera jest między innymi możliwe po użyciu polecenia
Pytanie 7. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 8. Wskaż technologię wykorzystywaną do udostępniania Internetu wraz z usługą telewizji kablowej, w której jako medium transmisyjne jest wykorzystywany światłowód oraz kabel koncentryczny.
Pytanie 9. Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję
Pytanie 10. Serwisant dojechał do klienta oddalonego od siedziby firmy o 11 km oraz wykonał u niego czynności naprawcze zawarte w tabeli. Wskaż całkowity koszt brutto jego pracy, jeśli dojazd do klienta kosztuje 1,20 zł/km brutto i jest on liczony w obie strony. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
Pytanie 11. Na rysunku został przedstawiony schemat budowy logicznej
Pytanie 12. Narzędziem służącym do połączenia pigtaila z włóknami kabla światłowodowego jest
Pytanie 13. W zestawie komputerowym o parametrach przedstawionych w tabeli należy wymienić kartę graficzną na kartę widoczną w dolnej ramce. W związku z tym modernizacja tego komputera wymaga również wymiany
Pytanie 14. Wskaż rysunek przedstawiający kondensator stały.
Pytanie 15. Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o
Pytanie 16. Autor zamieszczonego oprogramowania zezwala na jego bezpłatne używanie jedynie w przypadku