Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy
Pytanie 2. Wskaż rysunek przedstawiający kondensator stały.
Pytanie 3. Na rysunku został przedstawiony schemat budowy logicznej
Pytanie 4. Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem, należy między innymi
Pytanie 5. Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję
Pytanie 6. Zamieszczony komunikat widoczny po uruchomieniu narzędzia do naprawy systemu Windows może świadczyć o
Pytanie 7. Aby ikony widoczne na przedstawionym obrazie pojawiły się na Pasku zadań, należy w systemie Windows skonfigurować
Pytanie 8. Narzędziem umożliwiającym zdalną kontrolę użytkownika sieci lokalnej poprzez śledzenie jego działań lub przejęcie całkowitej kontroli nad zdalną maszyną jest program
Pytanie 9. Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o
Pytanie 10. Serwer Samba umożliwia współdzielenie plików i drukarek w sieci za pomocą demona
Pytanie 11. Na podstawie zrzutu ekranu przedstawiającego konfigurację przełącznika można stwierdzić, że
Pytanie 12. Autor zamieszczonego oprogramowania zezwala na jego bezpłatne używanie jedynie w przypadku
Pytanie 13. Do sprawdzenia indeksu stabilności systemu Windows Server należy wykorzystać narzędzie
Pytanie 14. W sieci LAN do zabezpieczenia urządzeń sieciowych przed przepięciami oraz różnicami potencjałów, które mogą wystąpić podczas burzy lub innych wyładowań atmosferycznych, należy wykorzystać
Pytanie 15. W dwóch przyległych pomieszczeniach pewnej firmy występują bardzo silne zakłócenia elektromagnetyczne. Aby zapewnić możliwie największą przepustowość podczas pracy istniejącej sieci LAN, jako medium transmisyjne należy zastosować
Pytanie 16. Wskaż adres sieci, do której należy host o adresie 172.16.0.123/27
Pytanie 17. Programem służącym do wyświetlenia listy aktywnych urządzeń pracujących w sieci LAN jest
Pytanie 18. W systemie Windows Server narzędziem umożliwiającym zarządzanie zasadami grupy jest
Pytanie 19. Narzędziem służącym do połączenia pigtaila z włóknami kabla światłowodowego jest
Pytanie 20. Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?
Pytanie 21. Wskaż technologię wykorzystywaną do udostępniania Internetu wraz z usługą telewizji kablowej, w której jako medium transmisyjne jest wykorzystywany światłowód oraz kabel koncentryczny.
Pytanie 22. W układzie SI jednostką miary napięcia jest
Pytanie 23. Po analizie zamieszczonych wyników konfiguracji kart sieciowych zainstalowanych na komputerze można stwierdzić, że