Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
Pytanie 2. Do czyszczenia układów optycznych w sprzęcie komputerowym należy użyć
Pytanie 3. Użycie polecenia ipconfig /renew podczas konfiguracji interfejsów sieciowych spowoduje
Pytanie 4. Gniazdo tablicy interaktywnej jest oznaczone za pomocą przedstawionego symbolu. Którego złącza należy użyć do podłączenia tablicy do komputera?
Pytanie 5. Do sprawdzenia stanu podłączonego kabla i zdiagnozowania odległości od miejsca awarii sieci należy wykorzystać funkcję przełącznika oznaczoną numerem
Pytanie 6. W systemie serwerowym Windows widoczny jest zakres adresów IPv4. Wskazana ikona znajdująca się przy jego nazwie oznacza, że
Pytanie 7. Przedstawiona karta przechwytująca wideo będzie współpracowała z płytą główną wyposażoną w port
Pytanie 8. Wskaż czynność konserwacyjną, którą należy wykonać, jeśli na wydruku drukarki atramentowej widoczne są smugi, kolory wydruku są niewłaściwe lub brakuje niektórych kolorów.
Pytanie 9. Wykonanie polecenia dxdiag w systemie Windows umożliwi
Pytanie 10. Przedstawione narzędzie jest stosowane do
Pytanie 11. Wskaż maksymalną liczbę adresów hostów, którą można użyć w każdej z 8 równych podsieci, wydzielonych z sieci komputerowej o adresie 10.10.10.0/24.
Pytanie 12. Czynnym elementem elektronicznym jest
Pytanie 13. Po zainstalowaniu programu VNC, wykorzystywanego do podglądu pulpitu wybranego komputera, oprócz numeru portu należy podać jego
Pytanie 14. System Linux Ubuntu zainstalowano na dysku obok systemu Windows. Aby skonfigurować kolejność uruchamianych systemów operacyjnych, należy zmodyfikować zawartość
Pytanie 15. Testowanie okablowania strukturalnego światłowodowego można wykonać za pomocą
Pytanie 16. Co można powiedzieć o budowie skrętki S/FTP?
Pytanie 17. Urządzeniem sieciowym pracującym w drugiej warstwie modelu OSI, w którym sygnał na podstawie analizy adresu MAC nadawcy i odbiorcy jest przesyłany do portu połączonego z urządzeniem odbierającym dane, jest
Pytanie 18. Na przedstawionym schemacie logicznym sieci ujęto
Pytanie 19. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 20. W adresacji IPv6 adres ff00::/8 określa
Pytanie 21. Wskaż element, który dopasowuje poziom napięcia z sieci energetycznej przy użyciu transformatora przenoszącego energię z jednego obwodu elektrycznego do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji magnetycznej.
Pytanie 22. Podczas konfiguracji rutera, aby wprowadzić parametry połączenia dostarczone przez dostawcę internetowego należy wybrać obszar oznaczony numerem