Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż polecenie systemu Linux służące do wyświetlenia numeru identyfikacyjnego użytkownika.
Pytanie 2. Za pomocą którego polecenia systemu Linux możliwa jest zmiana domyślnej powłoki użytkownika egzamin na sh
Pytanie 3. Przedstawione narzędzie służące do monitorowania sieci LAN to
Pytanie 4. Przedstawione narzędzie jest stosowane do
Pytanie 5. Na przedstawionym schemacie logicznym sieci ujęto
Pytanie 6. Informacje przedstawione na wydruku zostały wyświetlone w wyniku wywołania
Pytanie 7. Urządzeniem sieciowym pracującym w drugiej warstwie modelu OSI, w którym sygnał na podstawie analizy adresu MAC nadawcy i odbiorcy jest przesyłany do portu połączonego z urządzeniem odbierającym dane, jest
Pytanie 8. Do czyszczenia układów optycznych w sprzęcie komputerowym należy użyć
Pytanie 9. Wskaż maksymalną liczbę adresów hostów, którą można użyć w każdej z 8 równych podsieci, wydzielonych z sieci komputerowej o adresie 10.10.10.0/24.
Pytanie 10. Do identyfikacji rozmiaru wolnej i zajętej pamięci fizycznej w systemie Linux można użyć polecenia
Pytanie 11. Wskaż element, który dopasowuje poziom napięcia z sieci energetycznej przy użyciu transformatora przenoszącego energię z jednego obwodu elektrycznego do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji magnetycznej.
Pytanie 12. Podczas konfiguracji rutera, aby wprowadzić parametry połączenia dostarczone przez dostawcę internetowego należy wybrać obszar oznaczony numerem