Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Licencja dostępowa w systemie Windows Server, umożliwiająca użytkownikom stacji roboczych korzystanie z usług serwera to licencja
Pytanie 2. Cechą charakterystyczną topologii gwiazdy jest
Pytanie 3. Do czyszczenia układów optycznych w sprzęcie komputerowym należy użyć
Pytanie 4. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 5. Wskaż koszt brutto wykonanych przez serwisanta usług, jeśli do rachunku doliczony jest również koszt dojazdu w wysokości 55,00 zł netto.
Pytanie 6. Wskaż element, który dopasowuje poziom napięcia z sieci energetycznej przy użyciu transformatora przenoszącego energię z jednego obwodu elektrycznego do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji magnetycznej.
Pytanie 7. Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
Pytanie 8. Po zainstalowaniu programu VNC, wykorzystywanego do podglądu pulpitu wybranego komputera, oprócz numeru portu należy podać jego
Pytanie 9. Podczas konfiguracji rutera, aby wprowadzić parametry połączenia dostarczone przez dostawcę internetowego należy wybrać obszar oznaczony numerem
Pytanie 10. Po zainstalowaniu systemu Windows 10, aby skonfigurować połączenie internetowe z limitem danych, w ustawieniach sieci i Internetu należy ustawić połączenie
Pytanie 11. Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję
Pytanie 12. W systemie serwerowym Windows widoczny jest zakres adresów IPv4. Wskazana ikona znajdująca się przy jego nazwie oznacza, że
Pytanie 13. AppLocker to narzędzie w systemach Windows Server służące do
Pytanie 14. Na przedstawionym schemacie logicznym sieci ujęto
Pytanie 15. Czynnym elementem elektronicznym jest
Pytanie 16. Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.0.0/20 jest
Pytanie 17. Do harmonogramowania zadań w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 18. Przedstawiona karta przechwytująca wideo będzie współpracowała z płytą główną wyposażoną w port