Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż polecenie systemu Linux służące do wyświetlenia numeru identyfikacyjnego użytkownika.
Pytanie 2. Matę antystatyczną i opaskę stosuje się podczas montażu podzespołu w celu
Pytanie 3. Wskaż koszt brutto wykonanych przez serwisanta usług, jeśli do rachunku doliczony jest również koszt dojazdu w wysokości 55,00 zł netto.
Pytanie 4. Użycie polecenia ipconfig /renew podczas konfiguracji interfejsów sieciowych spowoduje
Pytanie 5. Podczas konfiguracji rutera, aby wprowadzić parametry połączenia dostarczone przez dostawcę internetowego należy wybrać obszar oznaczony numerem
Pytanie 6. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 7. Stosunek ładunku zgromadzonego na przewodniku do potencjału tego przewodnika określa jego
Pytanie 8. Informacje przedstawione na wydruku zostały wyświetlone w wyniku wywołania
Pytanie 9. Wskaż czynność konserwacyjną, którą należy wykonać, jeśli na wydruku drukarki atramentowej widoczne są smugi, kolory wydruku są niewłaściwe lub brakuje niektórych kolorów.
Pytanie 10. Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.0.0/20 jest
Pytanie 11. Cechą charakterystyczną topologii gwiazdy jest
Pytanie 12. Gniazdo tablicy interaktywnej jest oznaczone za pomocą przedstawionego symbolu. Którego złącza należy użyć do podłączenia tablicy do komputera?
Pytanie 13. System Linux Ubuntu zainstalowano na dysku obok systemu Windows. Aby skonfigurować kolejność uruchamianych systemów operacyjnych, należy zmodyfikować zawartość
Pytanie 14. Po zainstalowaniu systemu Windows 10, aby skonfigurować połączenie internetowe z limitem danych, w ustawieniach sieci i Internetu należy ustawić połączenie
Pytanie 15. Za pomocą którego polecenia systemu Linux możliwa jest zmiana domyślnej powłoki użytkownika egzamin na sh
Pytanie 16. Wskaż element, który dopasowuje poziom napięcia z sieci energetycznej przy użyciu transformatora przenoszącego energię z jednego obwodu elektrycznego do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji magnetycznej.
Pytanie 17. Narzędziem usług katalogowych w systemach z rodziny Windows Server, służącym do przekierowania komputerów do jednostki organizacyjnej określonej przez administratora, jest polecenie
Pytanie 18. Do sprawdzenia stanu podłączonego kabla i zdiagnozowania odległości od miejsca awarii sieci należy wykorzystać funkcję przełącznika oznaczoną numerem