Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż czynność konserwacyjną, którą należy wykonać, jeśli na wydruku drukarki atramentowej widoczne są smugi, kolory wydruku są niewłaściwe lub brakuje niektórych kolorów.
Pytanie 2. Po zainstalowaniu programu VNC, wykorzystywanego do podglądu pulpitu wybranego komputera, oprócz numeru portu należy podać jego
Pytanie 3. Po zainstalowaniu systemu Windows 10, aby skonfigurować połączenie internetowe z limitem danych, w ustawieniach sieci i Internetu należy ustawić połączenie
Pytanie 4. Co można powiedzieć o budowie skrętki S/FTP?
Pytanie 5. Stosunek ładunku zgromadzonego na przewodniku do potencjału tego przewodnika określa jego
Pytanie 6. Urządzeniem sieciowym pracującym w drugiej warstwie modelu OSI, w którym sygnał na podstawie analizy adresu MAC nadawcy i odbiorcy jest przesyłany do portu połączonego z urządzeniem odbierającym dane, jest
Pytanie 7. System Linux Ubuntu zainstalowano na dysku obok systemu Windows. Aby skonfigurować kolejność uruchamianych systemów operacyjnych, należy zmodyfikować zawartość
Pytanie 8. Podczas instalacji systemu Windows, tuż po uruchomieniu instalatora w trybie graficznym, możliwe jest uruchomienie Wiersza poleceń (konsoli) za pomocą kombinacji przycisków
Pytanie 9. W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji
Pytanie 10. Przedstawione narzędzie jest stosowane do
Pytanie 11. Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.0.0/20 jest
Pytanie 12. W systemie serwerowym Windows widoczny jest zakres adresów IPv4. Wskazana ikona znajdująca się przy jego nazwie oznacza, że
Pytanie 13. W adresacji IPv6 adres ff00::/8 określa
Pytanie 14. Wskaż polecenie systemu Linux służące do wyświetlenia numeru identyfikacyjnego użytkownika.
Pytanie 15. Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję
Pytanie 16. Testowanie okablowania strukturalnego światłowodowego można wykonać za pomocą
Pytanie 17. Przedstawione narzędzie służące do monitorowania sieci LAN to
Pytanie 18. Przedstawiona karta przechwytująca wideo będzie współpracowała z płytą główną wyposażoną w port
Pytanie 19. Czynnym elementem elektronicznym jest
Pytanie 20. Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
Pytanie 21. Wskaż koszt brutto wykonanych przez serwisanta usług, jeśli do rachunku doliczony jest również koszt dojazdu w wysokości 55,00 zł netto.
Pytanie 22. Informacje przedstawione na wydruku zostały wyświetlone w wyniku wywołania