Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż polecenie systemu Linux służące do sprawdzenia, w którym katalogu znajduje się użytkownik.
Pytanie 2. Zastosowanie skrętki kategorii 6 (CAT 6) o długości 20 metrów w sieci LAN wskazuje na jej maksymalną przepustowość równą
Pytanie 3. Widoczny na schemacie symbol okablowania oznacza kabel
Pytanie 4. Obraz przedstawia oznaczenie sygnalizacji świetlnej w dokumentacji technicznej laptopa. Wskaż numer oznaczający kontrolkę zapalającą się podczas ładowania baterii.
Pytanie 5. W systemie Linux do zarządzania tablicami partycji można wykorzystać polecenie
Pytanie 6. Aby wyodrębnić dane zawarte w archiwum o nazwie dane.tar, użytkownik pracujący w systemie Linux powinien użyć polecenia
Pytanie 7. Drukarką przeznaczoną do druku etykiet i kodów kreskowych, która drukuje poprzez roztapianie pokrycia specjalnej taśmy, w wyniku czego barwnik z niej zostaje przyklejony do materiału, na którym następuje drukowanie jest drukarka
Pytanie 8. W adresacji IPv6 zastosowanie podwójnego dwukropka jest wykorzystywane do
Pytanie 9. Wskaż protokół warstwy aplikacji służący do odbierania poczty elektronicznej, który w pierwszej fazie pobiera nagłówki wiadomości, a pobranie ich treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu maila.
Pytanie 10. W systemie Linux do monitorowania pracy sieci, urządzeń sieciowych oraz serwerów można wykorzystać program
Pytanie 11. System operacyjny został zaatakowany przez oprogramowanie szpiegujące. Po usunięciu usterek, aby uniknąć kolejnego ataku, zaleca się
Pytanie 12. Która z czynności jest możliwa do wykonania podczas konfiguracji przełącznika CISCO w interfejsie CLI, bez przechodzenia w tryb uprzywilejowany, na poziomie dostępu widocznym w ramce?
Pytanie 13. Wskaż zestaw służący do diagnostyki logicznych układów elektronicznych znajdujących się na płycie głównej komputera, który nie reaguje na próby włączenia zasilania.
Pytanie 14. Wskaż poprawną kolejność czynności prowadzących do zamontowania procesora w gnieździe LGA na nowej płycie głównej, odłączonej od źródła zasilania.
Pytanie 15. Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.160.0/21 jest
Pytanie 16. Na wydrukach drukarki laserowej można zaobserwować podłużne pasma oraz powtarzające się artefakty. Możliwą przyczyną złej jakości wydruku jest usterka
Pytanie 17. Wskaż polecenie systemu Windows Server służące do usunięcia jednostki organizacyjnej z katalogu.
Pytanie 18. Którą rolę serwera należy dodać w systemach z rodziny Windows Server, aby możliwe było utworzenie nowej witryny FTP?
Pytanie 19. Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
Pytanie 20. Po zainstalowaniu systemu Linux użytkownik chce przeprowadzić konfigurację karty sieciowej poprzez wpisanie ustawień konfiguracyjnych sieci. Jest to możliwe przez edycję pliku
Pytanie 21. W trybie graficznym systemów Ubuntu lub SuSE Linux, do zainstalowania aktualizacji oprogramowania systemu można użyć programów
Pytanie 22. Do podłączenia (zaszycia) kabla w module Keystone należy wykorzystać
Pytanie 23. Aby w systemie Windows Server zarejestrować udane i nieudane próby logowania użytkowników oraz operacje na zasobach dyskowych, należy skonfigurować dziennik
Pytanie 24. Do wykonania nienadzorowanej instalacji w systemie Windows należy przygotować plik odpowiedzi o nazwie
Pytanie 25. Aby podłączyć do komputera drukarkę igłową o przedstawionych parametrach, należy kabel dołączony do drukarki zamocować w porcie
Pytanie 26. Licencja programu komputerowego rozpowszechnianego za darmo z ograniczoną przez producenta funkcjonalnością w stosunku do pełnej, płatnej wersji, gdzie po okresie 30 dni pojawiają się reklamy oraz przypomnienia o konieczności zarejestrowania się, nosi nazwę
Pytanie 27. Wskaż należność brutto za wykonanie wymienionych w tabeli czynności serwisowych, jeśli koszt jednej roboczogodziny wynosi 120,00 zł netto, a stawka podatku VAT wynosi 23%.
Pytanie 28. Aby ukryć identyfikator sieci bezprzewodowej, należy w ruterze zmienić jego konfigurację w polu oznaczonym numerem