Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby w systemie Windows Server zarejestrować udane i nieudane próby logowania użytkowników oraz operacje na zasobach dyskowych, należy skonfigurować dziennik
Pytanie 2. System operacyjny został zaatakowany przez oprogramowanie szpiegujące. Po usunięciu usterek, aby uniknąć kolejnego ataku, zaleca się
Pytanie 3. Aby wyodrębnić dane zawarte w archiwum o nazwie dane.tar, użytkownik pracujący w systemie Linux powinien użyć polecenia
Pytanie 4. Która z czynności jest możliwa do wykonania podczas konfiguracji przełącznika CISCO w interfejsie CLI, bez przechodzenia w tryb uprzywilejowany, na poziomie dostępu widocznym w ramce?
Pytanie 5. W trybie graficznym systemów Ubuntu lub SuSE Linux, do zainstalowania aktualizacji oprogramowania systemu można użyć programów
Pytanie 6. W systemie Linux do monitorowania pracy sieci, urządzeń sieciowych oraz serwerów można wykorzystać program
Pytanie 7. Aby ukryć identyfikator sieci bezprzewodowej, należy w ruterze zmienić jego konfigurację w polu oznaczonym numerem
Pytanie 8. Podstawową czynnością eksploatacyjną drukarki igłowej jest wymiana pojemnika
Pytanie 9. W systemie Linux do zarządzania tablicami partycji można wykorzystać polecenie
Pytanie 10. W systemie Windows Professional do konfiguracji czasu dostępności drukarki należy wykorzystać zakładkę
Pytanie 11. W adresacji IPv6 zastosowanie podwójnego dwukropka jest wykorzystywane do
Pytanie 12. Aby po uruchomieniu systemu Windows automatycznie włączał się program Kalkulator, należy wykonać konfigurację
Pytanie 13. Widoczny na schemacie symbol okablowania oznacza kabel
Pytanie 14. Po zainstalowaniu systemu Linux użytkownik chce przeprowadzić konfigurację karty sieciowej poprzez wpisanie ustawień konfiguracyjnych sieci. Jest to możliwe przez edycję pliku
Pytanie 15. Cechy której topologii fizycznej sieci zostały opisane w ramce?
Pytanie 16. Obraz przedstawia oznaczenie sygnalizacji świetlnej w dokumentacji technicznej laptopa. Wskaż numer oznaczający kontrolkę zapalającą się podczas ładowania baterii.
Pytanie 17. Co należy wpisać w miejscu kropek, aby w systemie Linux zwiększyć domyślny odstęp czasowy między kolejnymi transmisjami pakietów przy użyciu polecenia ping?
Pytanie 18. Wskaż rysunek przedstawiający symbol bramki logicznej NOT.
Pytanie 19. Aby podłączyć do komputera drukarkę igłową o przedstawionych parametrach, należy kabel dołączony do drukarki zamocować w porcie
Pytanie 20. Konfiguracja rutingu statycznego na ruterze polega na
Pytanie 21. Do podłączenia (zaszycia) kabla w module Keystone należy wykorzystać
Pytanie 22. Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
Pytanie 23. Licencja programu komputerowego rozpowszechnianego za darmo z ograniczoną przez producenta funkcjonalnością w stosunku do pełnej, płatnej wersji, gdzie po okresie 30 dni pojawiają się reklamy oraz przypomnienia o konieczności zarejestrowania się, nosi nazwę
Pytanie 24. Do naprawy zasilacza laptopa polegającej na wymianie kondensatorów należy zastosować
Pytanie 25. Wskaż zestaw służący do diagnostyki logicznych układów elektronicznych znajdujących się na płycie głównej komputera, który nie reaguje na próby włączenia zasilania.