Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Licencja programu komputerowego rozpowszechnianego za darmo z ograniczoną przez producenta funkcjonalnością w stosunku do pełnej, płatnej wersji, gdzie po okresie 30 dni pojawiają się reklamy oraz przypomnienia o konieczności zarejestrowania się, nosi nazwę
Pytanie 2. Po zainstalowaniu systemu Linux użytkownik chce przeprowadzić konfigurację karty sieciowej poprzez wpisanie ustawień konfiguracyjnych sieci. Jest to możliwe przez edycję pliku
Pytanie 3. Na wydrukach drukarki laserowej można zaobserwować podłużne pasma oraz powtarzające się artefakty. Możliwą przyczyną złej jakości wydruku jest usterka
Pytanie 4. W systemach z rodziny Windows system EFS służy do zabezpieczenia danych poprzez ich
Pytanie 5. W systemie Linux do monitorowania pracy sieci, urządzeń sieciowych oraz serwerów można wykorzystać program
Pytanie 6. W trybie graficznym systemów Ubuntu lub SuSE Linux, do zainstalowania aktualizacji oprogramowania systemu można użyć programów
Pytanie 7. Wskaż zestaw służący do diagnostyki logicznych układów elektronicznych znajdujących się na płycie głównej komputera, który nie reaguje na próby włączenia zasilania.
Pytanie 8. Wskaż protokół warstwy aplikacji służący do odbierania poczty elektronicznej, który w pierwszej fazie pobiera nagłówki wiadomości, a pobranie ich treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu maila.
Pytanie 9. Aby podłączyć do komputera drukarkę igłową o przedstawionych parametrach, należy kabel dołączony do drukarki zamocować w porcie
Pytanie 10. Drukarką przeznaczoną do druku etykiet i kodów kreskowych, która drukuje poprzez roztapianie pokrycia specjalnej taśmy, w wyniku czego barwnik z niej zostaje przyklejony do materiału, na którym następuje drukowanie jest drukarka
Pytanie 11. Aby w systemie Windows Server zarejestrować udane i nieudane próby logowania użytkowników oraz operacje na zasobach dyskowych, należy skonfigurować dziennik
Pytanie 12. Która z czynności jest możliwa do wykonania podczas konfiguracji przełącznika CISCO w interfejsie CLI, bez przechodzenia w tryb uprzywilejowany, na poziomie dostępu widocznym w ramce?
Pytanie 13. Obraz przedstawia oznaczenie sygnalizacji świetlnej w dokumentacji technicznej laptopa. Wskaż numer oznaczający kontrolkę zapalającą się podczas ładowania baterii.
Pytanie 14. Co należy wpisać w miejscu kropek, aby w systemie Linux zwiększyć domyślny odstęp czasowy między kolejnymi transmisjami pakietów przy użyciu polecenia ping?
Pytanie 15. Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.160.0/21 jest
Pytanie 16. Wskaż należność brutto za wykonanie wymienionych w tabeli czynności serwisowych, jeśli koszt jednej roboczogodziny wynosi 120,00 zł netto, a stawka podatku VAT wynosi 23%.
Pytanie 17. Do sprawdzenia przedstawionej konfiguracji interfejsów sieciowych w systemie Linux użyto polecenia