Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach z rodziny Windows system EFS służy do zabezpieczenia danych poprzez ich
Pytanie 2. Do naprawy zasilacza laptopa polegającej na wymianie kondensatorów należy zastosować
Pytanie 3. Wskaż polecenie systemu Windows Server służące do usunięcia jednostki organizacyjnej z katalogu.
Pytanie 4. W trybie graficznym systemów Ubuntu lub SuSE Linux, do zainstalowania aktualizacji oprogramowania systemu można użyć programów
Pytanie 5. Aby w systemie Windows Server zarejestrować udane i nieudane próby logowania użytkowników oraz operacje na zasobach dyskowych, należy skonfigurować dziennik
Pytanie 6. Na wydrukach drukarki laserowej można zaobserwować podłużne pasma oraz powtarzające się artefakty. Możliwą przyczyną złej jakości wydruku jest usterka
Pytanie 7. Wskaż rysunek przedstawiający symbol bramki logicznej NOT.
Pytanie 8. W systemie Linux do monitorowania pracy sieci, urządzeń sieciowych oraz serwerów można wykorzystać program
Pytanie 9. Usługa systemu Windows Server, służąca do zdalnej instalacji systemów operacyjnych na komputerach zarządzanych przez serwer, to
Pytanie 10. Widoczny na schemacie symbol okablowania oznacza kabel
Pytanie 11. System operacyjny został zaatakowany przez oprogramowanie szpiegujące. Po usunięciu usterek, aby uniknąć kolejnego ataku, zaleca się
Pytanie 12. W systemie Windows Professional do konfiguracji czasu dostępności drukarki należy wykorzystać zakładkę
Pytanie 13. W systemie Linux do zablokowania hasła użytkownika egzamin należy użyć polecenia
Pytanie 14. Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki
Pytanie 15. Konfiguracja rutingu statycznego na ruterze polega na
Pytanie 16. Obraz przedstawia oznaczenie sygnalizacji świetlnej w dokumentacji technicznej laptopa. Wskaż numer oznaczający kontrolkę zapalającą się podczas ładowania baterii.
Pytanie 17. W systemie Linux do zarządzania tablicami partycji można wykorzystać polecenie
Pytanie 18. W adresacji IPv6 zastosowanie podwójnego dwukropka jest wykorzystywane do
Pytanie 19. Wskaż protokół warstwy aplikacji służący do odbierania poczty elektronicznej, który w pierwszej fazie pobiera nagłówki wiadomości, a pobranie ich treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu maila.
Pytanie 20. Wskaż polecenie systemu Linux służące do sprawdzenia, w którym katalogu znajduje się użytkownik.
Pytanie 21. Wskaż należność brutto za wykonanie wymienionych w tabeli czynności serwisowych, jeśli koszt jednej roboczogodziny wynosi 120,00 zł netto, a stawka podatku VAT wynosi 23%.
Pytanie 22. Do sprawdzenia przedstawionej konfiguracji interfejsów sieciowych w systemie Linux użyto polecenia
Pytanie 23. Do podłączenia (zaszycia) kabla w module Keystone należy wykorzystać
Pytanie 24. Co należy wpisać w miejscu kropek, aby w systemie Linux zwiększyć domyślny odstęp czasowy między kolejnymi transmisjami pakietów przy użyciu polecenia ping?