Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Obraz przedstawia oznaczenie sygnalizacji świetlnej w dokumentacji technicznej laptopa. Wskaż numer oznaczający kontrolkę zapalającą się podczas ładowania baterii.
Pytanie 2. W systemie Linux do zarządzania tablicami partycji można wykorzystać polecenie
Pytanie 3. Widoczny na schemacie symbol okablowania oznacza kabel
Pytanie 4. Do sprawdzenia przedstawionej konfiguracji interfejsów sieciowych w systemie Linux użyto polecenia
Pytanie 5. Wskaż zestaw służący do diagnostyki logicznych układów elektronicznych znajdujących się na płycie głównej komputera, który nie reaguje na próby włączenia zasilania.