PHP

PHP: Formularze – zadania

1. Utwórz formularz logowania użytkownika w pliku index.html, ma zawierać pola: login (text), hasło (password), checkbox z etykietą zapamiętaj mnie, przycisk do przesłania formularza. Formularz ma zostać przesłany do pliku login.php, w którym:

  • wyświetlisz na ekran przesłany przez użytkownika login
  • zakodujesz za pomocą funkcji sha1() hasło użytkownika i wypiszesz je w takiej formie na ekran
  • wypiszesz na ekran zdanie informacyjne, czy pole checkbox zostało zaznaczone

2. Utwórz formularz, znajdujący się w pliku komentarz.html, służący do wpisania komentarza. Formularz ma zawierać pola:

  • Pseudonim (text)
  • Komentarz (textarea) – można używać znaczników html

Formularz prześlij do pliku zapisz.php. Wyświetl w nim w kolejnych paragrafach pseudonim oraz dwa razy komentarz. Komentarz wyświetl kolejno w wersji z wykonanym kodem html (np. tekst w znacznikach ma zostać pogrubiony), oraz w pełni tekstowo (ze znacznikami html w postaci tekstu).

3. Utwórz ankietę składającą się z 3 pytań. Pierwsze ma zawierać do wyboru listę rozwijaną zawierającą minimum 3 opcje, drugie zawierające minimum 3 pola typu radio oraz trzecie z minimum trzema polami checkbox. Formularz prześlij do pliku wynik.php, w którym wypiszesz wszystkie wybrane opcje.

4. Napisz formularz, składający się z dwóch pytań, pierwszego o kolor tła, drugiego o kolor tekstu. Formularz prześlij do pliku kolory.php, w którym w paragrafie (wysokość 50%; szerokość 50%; marginesy lewy i prawy równe, margines górny 50px, ramka 2 px czerwona kreskowana) wypiszesz swoje imię i nazwisko czcionką o kolorze podanym w formularzu. Tło paragrafu również ustaw na to podane w formularzu. Kolory przesłane mają być w postaci szesnastkowej liczby 6 cyfrowej. Sprawdź poprawność przesłanych przez użytkownika liczb.

5. Utwórz formularz zawierający pola: koszt benzyny (text), ilość kilometrów (number), średnie spalanie (text). Formularz prześlij do pliku koszt.php, w którym wypiszesz na ekran wszystkie przesłane przez użytkownika informacje oraz obliczysz i wypiszesz na ekran koszt przejazdu. Zadbaj o poprawność przesłanych danych (koszt benzyny i średnie spalanie – liczby zmiennoprzecinkowe).

6. Utwórz formularz obliczający koszt dowozu pizzy, składający się z dwóch pól: pole number – odległość w km, checkbox – ciepła. Formularz prześlij do pliku pizza.php, w którym wypiszesz obliczony koszt dowozu. Koszt dowozu obliczamy następująco: liczbę km mnożymy przez 50 groszy, jeśli pizza ma dotrzeć ciepła trzeba będzie doliczyć jeszcze dodatkowo 15% kosztów dowozu.