PHP

PHP: Funkcje – ćwiczenia interaktywne

Uzupełnij / popraw kod funkcji o nazwie godzina, która wypisze na ekran komunikat: Aktualna godzina: X, gdzie pod X podstawisz aktualną godzinę wygenerowaną za pomocą metody date, w formacie godzina:minuty:sekundy, gdzie godzina jest w formacie 24-godzinnym.

(){
    echo "Aktualna godzina: " . ('');
}

Uzupełnij / popraw skrypt, który wypisuje na ekran wartość zwracaną przez funkcję o nazwie kwadrat dla zmiennej wejściowej o wartości 5. Funkcja kwadrat przyjmuje jako parametr wejściowy wartość zmiennej $a, natomiast zwraca jej kwadrat zapisany w postaci iloczynu $a.

kwadrat(){
	ret $a;
}

echo ;

Uzupełnij / popraw kod funkcji, która przyjmuje wartość 3 parametrów wejściowych: $a, $b oraz $c, następnie zwraca ich sumę. Nie twórz nowych linii programu, nie wykorzystuj operatora przypisania.

suma(){
	return ;
}
echo suma(1,2,3);

Uzupełnij / modyfikuj kod funkcji, która wypisze na ekran komunikat: No cześć! zawarty w kontenerze div. Funkcja przyjmuje dwa parametry wejściowe: $czcionka oraz $rozmiar, które odpowiadają odpowienio za rodzinę czcionek oraz rozmiar tekstu. Domyślna wartość drugiego parametru wejściowego to 18.

function ustawCzcionke(){
	echo "
No cześć!
"; } ustawCzcionke("Tahoma", 36); ustawCzcionke("Times", 8); ustawCzcionke("Courier");

Uzupełnij kod funkcji rekurencyjnej, obliczającej silnię z liczby podanej jako jej parametr wejściowy. Do uzupełnienia jest tylko jedna linia, zawierająca kod: else return;

function silnia($a){
	if($a == 0) return 1;
	else return;
}

echo silnia(5);