PHP

PHP: Funkcje

Deklaracja funkcji prezentuje się następująco:

function nazwa(){
  instrukcje;
}

Tak natomiast jej wywołanie:

nazwa();

Wywołując funkcję w dowolnym miejscu strony spowodujemy jej wykonanie. Możemy to wykorzystać wywołując dany fragment kodu wielokrotnie na stronie, bądź dołączając plik z funkcjami wywoływać je na wielu stronach naszej witryny.

Przejdźmy do najprostszego przykładu funkcji:

function witaj(){
  echo "Witaj świecie!";
}

witaj();
Witaj świecie!

 

Funkcja może przyjmować parametry wejściowe. Są to przekazywane do wnętrza funkcji wartości, którymi możemy wewnątrz niej operować. Parametry wejściowe funkcji podajemy wewnątrz nawiasu okrągłego.

function witajimie($imie){
  echo "Witaj $imie!<br>";
}

witajimie("Tomek");
witajimie("Franek");
Witaj Tomek!
Witaj Franek!

 

Możemy podać więcej niż jeden parametr wejściowy do funkcji. Parametry wejściowe oddzielamy od siebie przecinkami.

function pies($imie, $rasa){
  echo "Mój pies $imie to $rasa.<br>";
}

pies("Azor","owczarek");
pies("Kiler","jamnik");
Mój pies Azor to owczarek.
Mój pies Kiler to jamnik.

 

Możemy również ustawić domyślną wartość parametru wejściowego. W przypadku, gdy podczas wywołania funkcji nie podamy jego wartości, zostanie wykorzystana wartość domyślna.

function ustawMin($min = 50){
  echo "Min wynosi $min<br>";
}

ustawMin(100);
ustawMin();
ustawMin(30);
Min wynosi 100
Min wynosi 50
Min wynosi 30

 

Funkcja może również zwracać wartość. Czynność tą wykonuje za pomocą return. Poniżej przedstawiam przykład wykorzystania zwracania przez funkcję wartości:

function suma($x,$y){
  $suma = $x + $y;
  return $suma;
}

echo "Suma 10 + 30 wynosi: ".suma(10,30)."<br>";
echo "Suma 12.4 + 15.7 wynosi: ".suma(12.4,15.7)."<br>";
Suma 10 + 30 wynosi: 40
Suma 12.4 + 15.7 wynosi: 28.1