PHP

PHP: Obsługa plików

Język PHP umożliwia nam tworzenie, modyfikowanie, usuwanie plików.

Tworzenie pliku

$plik = fopen("nowy.txt", "w") or die("Coś poszło nie tak!");
$txt = "Linia tekstu\n";
fwrite($plik, $txt);
$txt = "Linia tekstu\n";
fwrite($plik, $txt);
fclose($plik);

Funkcja fopen przyjmuje dwa parametry wejściowe, pierwszy to lokalizacja i nazwa pliku, drugi, sposób jego otwarcia. Najczęściej używane opcje to:

  • w – (write) otwarcie celem zapisu, ustawia kursor na początku pliku, w przypadku gdy plik nie istnieje, tworzy go
  • r – (read) otwarcie celem odczytu, odczyt następuje od początku pliku
  • a – (append) otwarcie celem zapisu (dopisania), ustawia kursor na końcu pliku, w przypadku gdy plik nie istnieje, tworzy go

Odczyt zawartości pliku

$plik = fopen("nowy.txt", "r") or die("Nie znaleziono pliku!");
$sciezka = "nowy.txt";
$zawartosc = fread($plik, filesize($sciezka));
echo $zawartosc;
fclose($plik);

Tym razem plik otworzyliśmy do odczytu (r). Zawartość odczytaliśmy poprzez funkcję fread, która jako parametry przyjmuje plik oraz informację o jego wielkości.

Usuwanie pliku

Do usuwania plików wykorzystujemy funkcję unlink, która jako parametr wejściowy przyjmuje ścieżkę do pliku

unlink("nowy.txt");