PHP

PHP: Operacje na zmiennych – ćwiczenia interaktywne

Przypisz zmiennej $a wartość 1Przypisz w jednej linii kodu zmiennej $b wartość 2 oraz zmiennej $c wartość 3.Przypisz zmiennej $a wartość sumy zmiennych $a, $b oraz $c.Wypisz na ekran wartość $a po czym dokonaj jej dekrementacji. Wszystko wykonaj za pomocą jednej operacji.Przypisz zmiennej $parzysta resztę z dzielenia $a przez 2.Pomnóż zmienną $b przez 3, wykorzystaj zapis skrócony.Wypisz na ekran, wykorzystując konkatenację, następujący komunikat, zastępując X Y Z konkretnymi wartościami zmiennych $a, $b oraz $c: Wartość zmiennej $a wynosi X, $b wynosi Y, $c wynosi Z.