PHP

PHP: Operacje na zmiennych – zadania

Przypisz zmiennej $a wartość Twojego numeru z dziennika. Następnie wykonaj poniższe polecenia, wypisując rezultat każdego z nich w kolejnych liniach ekranu:

  1. Wartość zmiennej $a.
  2. Liczbę przeciwną do $a.
  3. Zmienną $a powiększoną o 3.
  4. Zmienną $a pomniejszoną o 5.
  5. Zmienną $a pomnożoną przez 2.
  6. Zmienną $a podzieloną przez 5.
  7. Wartość reszty z dzielenia zmiennej $a przez 2.
  8. Wypisz wartość zmiennej $a podniesioną do 3 potęgi.
  9. Wypisz tekst wraz z podstawieniem pod X wartości $a: “Wartość zmiennej $a wynosi: X i już się nie zmieni.”