PHP

PHP: Połączenie z bazą danych

Strukturalnie:

$dbhost = "host";
$dbname = "nazwabazy";
$dbuser = "uzytkownik";
$dbpass = "haslo";
 
$baza = mysqli_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
if (mysqli_connect_errno()) {
    exit();
}
mysqli_select_db($baza, $dbname);
mysqli_query($baza, "SET CHARACTER SET UTF8");

Obiektowo:

$dbhost = "host";
$dbname = "nazwabazy";
$dbuser = "uzytkownik";
$dbpass = "haslo";
 
$baza = new mysqli($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);
 
if ($baza->connect_error) {
    die("Błąd połączenia: " . $baza->connect_error);
}
 
$baza->set_charset("utf8");