PHP

PHP: Sesje

Mechanizm sesji wykorzystywany jest do przechowywania informacji potrzebnych w trakcie przeglądania strony. Wykorzystywany jest chociażby do zapamiętywania informacji o zalogowaniu do serwisu. Dzięki temu przemieszczając się po poszczególnych podstronach nie musimy za każdym razem się logować. Sesja utrzymywana jest przez przeglądarkę do momentu jej zamknięcia. Chcąc zapamiętać informację po stronie użytkownika dłużej niż tylko do momentu zamknięcia przeglądarki wykorzystujemy chociażby mechanizm ciasteczek.

Rozpoczęcie sesji

Aby poinformować przeglądarkę, że dana podstrona wykorzystuje mechanizm sesji musimy na samym początku pliku umieścić następującą linię kodu:

session_start();

Linia ta informuje o rozpoczęciu (kontynuowaniu) sesji na danej podstronie.

Tworzenie zmiennych sesyjnych

Utworzyliśmy sesję, możemy zatem przejść do tworzenia zmiennych sesyjnych, w których zapiszemy potrzebne nam dane. I tak przykładowo:

$_SESSION["kolor"] = "niebieski";

Utworzyliśmy zmienną kolor o wartości niebieski.

Odczyt wartości zmiennych sesyjnych

Przejdźmy zatem do odczytania wartości wcześniej utworzonej zmiennej. Wartości te przechowywane są w tablicy $_SESSION.

Wypiszmy najpierw całą zawartość tablicy $_SESSION:

print_r($_SESSION);

Aby wykorzystać wartość konkretnej zmiennej, podobnie jak w pracy ze zwykłymi tablicami odwołujemy się do komórki o konkretnym adresie. W naszym przypadku:

echo $_SESSION['kolor'];

Czyszczenie / kończenie sesji

Aby uwolnić wszystkie zarejestrowane w sesji zmienne wykorzystamy:

session_unset();

Aby usunąć wszystkie dane związane z sesją uzyjemy:

session_destroy();