PHP

PHP: Tablice – ćwiczenia interaktywne

Uzupełnij / popraw skrypt przypisujący zmiennej $tablica 10-elementową tablicę zawierającą kolejne liczby całkowite począwszy od 1. Następnie wypisuje na ekran kolejno po przecinku pierwszy oraz ostatni element tablicy. W wypisaniu nie możesz użyć cyfry większej niż 1.

$tablica = array(1);
echo $tablica[].",".$tablica[];

Masz daną wypełnioną tabelę zwierzeta. Uzupełnij / popraw skrypt, który wypisze za pomocą pętli for całą zawartość tablicy na ekran, jeden pod drugim. W całym kodzie nie możesz użyć liczby większej niż 0.

$zwierzeta = array("kot", "pies", "mysz", "biedronka");

($i=0 ; $i++){
	echo "
"; }

Masz daną wypełnioną tablicę zwierzeta. Uzupełnij / popraw skrypt, który za pomocą pętli for wypisze całą zawartość tablicy w odwrotnej kolejności. W całym kodzie nie możesz użyć liczby większej niż 1.

$zwierzeta = array("kot", "pies", "mysz", "biedronka");

for(){
	echo "
"; }

Uzupełnij / popraw skrypt, który dla pustej tablicy przypisanej do zmiennej liczby wylosuje ilość elementów z zakresu 1-100, a następnie wylosuje te elementy, będące również z zakresu 1-100, i wprowadzi do tablicy. Po wypełnieniu całej tablicy wypisz ją na ekran za pomocą print_r.

$liczby = array();
$ile = (1-100);
for($i=0, $i++){
	$liczby[] = (1-100);
}
print_r();

Uzupełnij / popraw skrypt, który dla wypełnionej tablicy przypisanej do zmiennej $liczby policzy ilość zawartych w niej liczb parzystych. Następnie wynik obliczeń wypisze na ekran w postaci komunikatu: Ilość liczb parzystych w tablicy wynosi: X, gdzie pod X podstawisz ilość liczb parzystych w tablicy.

for($i=0, $parzyste=0;){
	($liczby[$i]=0){
		++;
	}
}
echo "Ilość liczb parzystych w tablicy wynosi: ".$;

Uzupełnij / popraw skrypt, który dla wypełnionej tablicy przypisanej do zmiennej $liczby obliczy sumę zawartych w niej liczb mniejszych niż 10. Następnie wyświetli wynik w postaci komunikatu: Suma liczb mniejszych niż 10 wynosi: X, gdzie pod X podstawisz wynik obliczeń.

for($i=0, $suma=0;){
	if($liczby[]){
		+=[];
	}
}
echo "Suma liczb mniejszych niż 10 wynosi: ".$suma;