PYTHON

PYTHON Ciągi znaków – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

x="informatyk" 
print (x[0:4])x="informatyk" 
print (x[-5:-3])x="informatyk" 
print (x[-5:-2])x="informatyk" 
print (x[5:0:-2])x = "technik"
print (x[-5:4])x = "technik"
print (x[5:1:-2])x = "technik"
print (x[-6:len(x):2])x = "technik"
print (x[-4:-1:2])