PYTHON

PYTHON Ciągi znaków | Metody – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

napis = "Informatyk"
print(napis.islower())napis = "Informatyk"
print(napis.lower())napis = "Informatyk"
print(napis.isupper())napis = "Informatyk"
print(napis.upper())napis = "Informatyk"
print(napis.swapcase())napis = "technik informatyk"
print(napis.title())print("informatyk".isalpha())napis = "technik informatyk"
print(napis.isalpha())napis = "informatyk2k"
print(napis.isalpha())napis = "informatyk2k"
print(napis.isalnum())napis = "informatyk-2k"
print(napis.isalnum())print("informatyk".endswith("ty"))print("informatyk".find("o"))napis='Informatyk'
print(napis.replace('o','0'))print("Technikinformatyk".replace('i','1',1))print("technik".index("ni"))napis = "technik informatyk"
print(napis.count('t',3))print('informatyk'.center(20,'x'))print("NIE".join("informatyk"))x= "test".join(["A","B","C"])
print(x)x="technik informatyk"
print(x.split())x="technik informatyk"
print(x.split('i'))