PYTHON

PYTHON Funkcje | funkcje wbudowane

Język Python zawiera zestaw funkcji wbudowanych, do których dostęp mamy w dowolnym momencie bez dodawania dodatkowych modułów. Nie będę ich teraz opisywał, będą one elementem programów w kolejnych lekcjach i tam zostaną omówione. Po części nazw możecie się bez problemu domyśleć do czego służą 🙂 Część z nich już zdążyliśmy wykorzystać, jak np.: float(), input(), int(), print() czy range().

Oto lista wbudowanych funkcji:

 • abs()
 • all()
 • any()
 • ascii()
 • bin()
 • bool()
 • bytearray()
 • bytes()
 • callable()
 • chr()
 • classmethod()
 • compile()
 • complex()
 • delattr()
 • dict()
 • dir()
 • divmod()
 • enumerate()
 • eval()
 • exec()
 • filter()
 • float()
 • format()
 • frozenset()
 • getattr()
 • globals()
 • hasattr()
 • hash()
 • help()
 • hex()
 • id()
 • input()
 • int()
 • isinstance()
 • issubclass()
 • iter()
 • len()
 • list()
 • locals()
 • map()
 • max()
 • memoryview()
 • min()
 • next()
 • object()
 • oct()
 • open()
 • ord()
 • pow()
 • print()
 • property()
 • range()
 • repr()
 • reversed()
 • round()
 • set()
 • setattr()
 • slice()
 • sorted()
 • staticmethod()
 • str()
 • sum()
 • super()
 • tuple()
 • type()
 • vars()
 • zip()
 • __import__()