PYTHON

PYTHON Instrukcje warunkowe | if elif else – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

lista1=[ 'kot', 7.4, 2, 9, 'pies']
if 9 in lista1:
  print('a')
elif 3 < 10:
  print('b')
else:
  print('c')if 10/5:
  print('dwa')
elif 4 :
  print('cztery')
else:
  print('sześć')if False:
  print('fałsz')
elif 3**2 == 9 :
  print('prawda')
else:
  print('nic')napis="warunkowe"
if 6 % 3:
  print('prawda')
elif "nur" not in napis :
  print('fałsz')
else:
  print('nic')if 19 < 9:
  print('abc')
elif 4 == 4.1 :
  print('bac')
print("cba")x = 0
if 0 in [1, 2, 3, 4, 5]:
  x += 1
elif 6 == 9:
  x += 2
elif 9 > 8.9:
  x += 3
else:
  x += 4
print (x)x = 5
if 6 % 3:
  x -= 1
elif 5 < 9 / 2:
  x -= 2
elif "k":
  x -= 3
else:
  x -= 4
print (x)x = 10
if "x" in "pies" and 5 > 1*4 :
  x /= 2
elif 9 % 3 != 0 :
  x /= 3
elif 5 in ["pies" , "kot" ]:
  x /= 4
else:
  x += 1
print (x)x = 100
if x > 10 :
  x += 50
if x > 20 :
  x += 100
print(x)x = 100
if x > 10 :
  x += 10
elif x > 20 :
  x += 50
else:
  x += 100
print(x) Uzupełnij poniższy kod języka Python. Zmienna x ma przyjąć wartość podaną przez użytkownika. Wyświetlony ma mu zostać komunikat: Wymień ulubione zwierzęta. Jeżeli wśród wymienionych zwierząt jest pies, wypisz na ekran Pies, jeśli znajduje się tam kot, wypisz na ekran Kot (jeśli znajduje się zarówno pies jak i kot, wypisz tylko Pies), w przeciwnym razie wypisz Żaden.

x = 
"pies":
  print("")
"kot":
  print("")
:
  print("")

Uzupełnij poniższy kod języka Python. Zmienna x ma przyjąć wartość podaną przez użytkownika. Upewnij się, że wartość ta jest liczbą zmiennoprzecinkową. Wyświetlony ma mu zostać komunikat: Podaj swoją średnią z poprzedniej klasy. W zależności od podanej średniej wypisać się ma na ekran odpowiedni komunikat. Poniżej 2.0, komunikat: tragedia. Poniżej 3.0, komunikat: miernie. Poniżej 4.0, komunikat: dostatecznie. Poniżej 5.0, komunikat: dobrze. Równo 5.0, komunikat: bardzo dobrze. W pozostałych przypadkach komunikat: wybitnie.

x = (("Podaj swoją średnią z poprzedniej klasy"))
< 2.0 :
  print("")
:
  print("")
:
  print("")
:
  print("")
:
  print("")