PYTHON

PYTHON Instrukcje warunkowe | if else – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

napis = "instrukcje warunkowe"
if "run" in napis:
  print('tak')
else:
  print('nie')if 3 >= 7:
  print('większe lub równe')
else:
  print('mniejsze')if 0:
  print('tak')
else:
  print('nie')if 5 > 1 and 3 != 6:
  print('oba')
else:
  print('żaden')if 9 % 3 or "k" in "warunek":
  print('prawda')
else:
  print('fałsz')lista1 = [ 5.5, "pies", 6, "kot", 3]
if 1 in lista1:
  print('jest')
else:
  print('nie ma')lista1 = [ 13, "pies", 3, "kot", 7]
x = 6 in lista1
if x:
  print('tak')
else:
  print('nie')lista1 = [ 'pies', 8, 'kot', 'mysz']
if 'pies' not in lista1:
  print('prawda')
else:
  print('fałsz')lista1 = [ 'pies', 8, 'kot', 'mysz']
if 'kos' in lista1:
  print('prawda')
else:
  print('fałsz')lista1 = [ 'pies', 8, 'kot', 'mysz']
if 'k' in lista1:
  print('prawda')
else:
  print('fałsz')Uzupełnij poniższy kod języka Python. Zmienna x ma przyjąć wartość podaną przez użytkownika. Wyświetlony ma mu zostać komunikat: Wymień ulubione zwierzęta. Jeżeli wśród wymienionych zwierzą jest pies, wypisz na ekran Tak, w przeciwnym razie wypisz Nie.

x = ('Wymień ulubione zwierzęta')
if '' in x :
  print('')
 :
  print('')

Uzupełnij poniższy kod języka Python. Zmienna x ma przyjąć wartość podaną przez użytkownika, będącą liczbą naturalną. Wyświetlony ma mu zostać komunikat: Podaj dowolną liczbę naturalną. Sprawdź czy podana przez użytkownika liczba jest parzysta. Jeśli tak, wypisz Parzysta, jeśli nie Nieparzysta.

x = (("Podaj dowolną liczbę naturalną"))
 x = 0 :
  print("Parzysta")
 :
  print("")