PYTHON

PYTHON Krotki

Krotki (ang. tuples) są sekwencją danych bardzo zbliżoną do list. Operacje na krotkach wyglądają identycznie, jak na listach, układ, sposób indeksowania danych również wygląda tak samo. Różnica natomiast jest taka, że zawartości krotek nie można edytować.

Tworzenie krotki

Aby utworzyć krotkę, posłużymy się jednym z dwóch sposobów:

moja_krotka = ('pies', 5, 'kot', 'jeż', 77, 'pająk', 8.4)
print(moja_krotka, type(moja_krotka))
moja_krotka = 'pies', 5, 'kot', 'jeż', 77, 'pająk', 8.4
print(moja_krotka, type(moja_krotka))

W pierwszym przypadku posłużyliśmy się nawiasami okrągłymi,  w drugim w ogóle pominęliśmy nawiasy. Efekt w obu przypadkach jest identyczny:

('pies', 5, 'kot', 'jeż', 77, 'pająk', 8.4) <class 'tuple'>

 

Jeśli natomiast chcemy utworzyć krotkę składającą się wyłącznie z jednego elementu, musimy napisać go z następującym po nim przecinkiem:

moja_krotka2 = 4,
print(moja_krotka2, type(moja_krotka2))

Jeśli pominiemy przecinek, powyższa wartość (4) zostanie zakwalifikowana jako zwykła liczba całkowita i efekt będzie następujący:

moja_krotka2 = (4)
print(moja_krotka2, type(moja_krotka2))

 

Odczyt danych z krotki

Odczyt danych jest identyczny jak w przypadku list. Dla przykładu podam tylko odwołanie się do pojedynczego elementu:

moja_krotka = 'pies', 5, 'kot', 'jeż', 77, 'pająk', 8.4
print(moja_krotka[0])

Efekt: pies

 

Konwersja krotki na listę

Krotka jest niemodyfikowalna, jednak można ją przekształcić w listę. Użyjemy do tego modyfikatora typu list(), działającego podobnie jak int() czy float().

moja_krotka = 'pies', 5, 'kot', 'jeż', 77, 'pająk', 8.4
print(type(moja_krotka))
moja_lista = list(moja_krotka)
print(type(moja_lista))

W ten sam sposób dokonamy konwersji w drugą stronę. Tym razem musimy jednak użyć modyfikatora tuple().