PYTHON

PYTHON Listy | Metody – zadania

  1. Napisz funkcję, która jako parametr wejściowy przyjmie liczbę naturalną. Funkcja powinna zwracać listę składającą się z pięciu liczb, kolejnych wielokrotności wartości parametru wejściowego. Np. dla wartości 3 parametru wejściowego funkcji: [3, 6, 9 , 12, 15].
  2. Napisz funkcję, która przyjmuje wartości dwóch parametrów wejściowych: x, y. Funkcja powinna zwrócić listę parzystych elementów mieszczących się w przedziale <x, y).
  3. Napisz funkcję, która przyjmuje wartości dwóch parametrów wejściowych: x, y. Funkcja powinna zwrócić listę nieparzystych elementów mieszczących się w przedziale <x, y) posortowanych w kolejności malejącej.
  4. Napisz funkcję, która jako parametr wejściowy przyjmie liczbę naturalną n. Funkcja powinna zwracać listę składającą się z kwadratów liczb całkowitych z przedziału <1,n). Jeśli wartość parametru wejściowego będzie równa 1, funkcja ma zwrócić pustą listę.
  5. Napisz funkcję, która jako parametr wejściowy przyjmie liczbę naturalną n. Funkcja powinna zwracać listę składającą się ze wszystkich dzielników liczby n.