PYTHON

PYTHON Listy | Wprowadzenie – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

moja_lista1 = ['pies', 3, 'kot', 3.33, 'mysz', 8, true]
print(moja_lista1[0])moja_lista1 = ['pies', 3, 'kot', 3.33, 'mysz', 8, true]
print(moja_lista1[4])moja_lista1 = ['pies', 3, 'kot', 3.33, 'mysz', 8, true]
print(moja_lista1[7])moja_lista1 = ['pies', 3, 'kot', 3.33, 'mysz', 8, true]
print(moja_lista1[6])moja_lista1 = ['pies', 3, 'kot', 3.33, 'mysz', 8, true]
print(moja_lista1[1])moja_lista1 = ['pies', 3, 'kot', 3.33, 'mysz', 8, true]
print(moja_lista1[-2])moja_lista1 = ['pies', 3, 'kot', 3.33, 'mysz', 8, true]
print(moja_lista1[-8])moja_lista1 = ['pies', 3, 'kot', 3.33, 'mysz', 8, true]
print(moja_lista1[-4])