PYTHON

PYTHON Listy | Wycinanie – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

mojalista=['kot', 1, 2.5, 'pies', 9, 'mysz', 3]
print(mojalista[0:1])mojalista=['kot', 1, 2.5, 'pies', 9, 'mysz', 3]
print(mojalista[1:3])mojalista=['kot', 1, 2.5, 'pies', 9, 'mysz', 3]
print(mojalista[0:4])mojalista=['kot', 1, 2.5, 'pies', 9, 'mysz', 3]
print(mojalista[0:6])mojalista = [10, 'chomik', 'krowa', 2.9, 'żaba', 5]
print(mojalista[2:4])mojalista = [10, 'chomik', 'krowa', 2.9, 'żaba', 5]
print(mojalista[0:3])mojalista = [10, 'chomik', 'krowa', 2.9, 'żaba', 5]
print(mojalista[3:2])mojalista = [10, 'chomik', 'krowa', 2.9, 'żaba', 5]
print(mojalista[3:7])mojalista = [10, 'chomik', 'krowa', 2.9, 'żaba', 5]
print(mojalista[0:1])Masz daną listę:
mojalista = [10, 'chomik', 'krowa', 2.9, 'żaba', 5]
Jakie polecenie języka Python należy wpisać, aby w rezultacie otrzymać następujący wycinek listy wypisany na ekran:
['chomik', 'krowa']

print()

mojalista=['gołąb', 9, 3, 4, 'wrona', 'bocian', 4.5]
print(mojalista[0:-2])mojalista=['gołąb', 9, 3, 4, 'wrona', 'bocian', 4.5]
print(mojalista[2:-2])mojalista=['gołąb', 9, 3, 4, 'wrona', 'bocian', 4.5]
print(mojalista[3:-3])mojalista=['gołąb', 9, 3, 4, 'wrona', 'bocian', 4.5]
print(mojalista[0:-1])mojalista = ['szkoła', 12, 'klasa', 8, 5.1, 'zachowanie', 'frekwencja']
print(mojalista[0:6:2])mojalista = ['szkoła', 12, 'klasa', 8, 5.1, 'zachowanie', 'frekwencja']
print(mojalista[6:0:-2])mojalista = ['szkoła', 12, 'klasa', 8, 5.1, 'zachowanie', 'frekwencja']
print(mojalista[0:-1:3])mojalista = ['szkoła', 12, 'klasa', 8, 5.1, 'zachowanie', 'frekwencja']
print(mojalista[-1:0:-1])mojalista=['audi', 'vw', 50, 130, 90, 'fiat', 0.2]
print(mojalista[:3])mojalista=['audi', 'vw', 50, 130, 90, 'fiat', 0.2]
print(mojalista[2:])mojalista=['audi', 'vw', 50, 130, 90, 'fiat', 0.2]
print(mojalista[1:3:])mojalista=['audi', 'vw', 50, 130, 90, 'fiat', 0.2]
print(mojalista[2::3])mojalista=['audi', 'vw', 50, 130, 90, 'fiat', 0.2]
print(mojalista[::2])mojalista=['audi', 'vw', 50, 130, 90, 'fiat', 0.2]
print(mojalista[::])