PYTHON

PYTHON Moduły – ćwiczenia interaktywne

Uzupełnij kod funkcji iloczyn w języku Python, który przyjmie wartość parametru x, następnie zwróci wartość wyrażenia sin(x) - cos(x) + sin(x)cos(x). Zadanie spróbuj wykonać z wykorzystaniem różnych wersji importu zawartości modułu math.

fun(x):
    return

Uzupełnij kod funkcji iloczyn w języku Python, który przyjmie wartość parametru x, następnie zwróci wartość wyrażenia abs(x**3)+cos(sqrt(3*x)). Zadanie spróbuj wykonać z wykorzystaniem różnych wersji importu zawartości modułu math.

def fun(x)
    return

Uzupełnij kod funkcji iloczyn w języku Python, który przyjmie wartość parametru x, następnie zwróci wartość wyrażenia sqrt((b[0]-a[0])**2+(b[1]-a[1])**2+(b[2]-a[2])**2). Zadanie spróbuj wykonać z wykorzystaniem różnych wersji importu zawartości modułu math.

def fun(a,b):
    return