PYTHON

PYTHON Obsługa plików – ćwiczenia interaktywne

Zawartość startowa pliku test.txt dla każdego ćwiczenia:

Pierwsza linia pliku
Pliku druga linia
Linia trzecia pliku
Ostatnia pliku linia

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

plik = open('test.txt', 'r')
plik.readline()
zawartosc = plik.readline()
print(zawartosc)
plik.close()plik = open('test.txt', 'r')
x = plik.readlines()
print(x[2])plik = open('test.txt', 'r')
plik.readline()
plik.readline()
plik.seek(10)
print(plik.readline())
plik.close()plik = open('test.txt', 'r')
plik.seek(15)
plik.seek(10)
print(plik.tell())plik = open('test.txt', 'a')
plik.write('ZZZZZ')
plik.close()
plik = open('test.txt', 'r')
print(plik.readline())
plik.close()plik = open('test.txt', 'w')
plik.write('ZZZZZ')
plik.close()
plik = open('test.txt', 'r')
print(plik.readline())
plik.close()