PYTHON

PYTHON Operatory arytmetyczne – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

print (12.0 + 9)print(7 + 3/2)print (7 % 2)print (9 // 2)print (2 ** 3)print (6.0 + 2 * 7)print (2 * 2 ** 3)print (2 ** 3 / 4 + 6)print (20*2/20*4)print (int(6.3/2))print(int(6.5)/4)