PYTHON

PYTHON Operatory logiczne – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

print(( 6 > 3 ) or ( 1 < 5))print( not 0 )print( 4 > 3.4 and 2 != 3)x = 3 > 1
y = 3 < 1
print( x and y)x = 3 == 3.2
y = 2 >= 0
print(x or y)