PYTHON

PYTHON Operatory logiczne

Operator Opis Wykorzystanie
and true jeśli obie zmienne true x and y
or true jeśli którakolwiek zmienna true x or y
not odwrotność elementu następującego not x

 

and

Zwraca wartość true jeśli obie zmienne są prawdziwe.

Zobaczmy to na przykładzie:

(3 > 1) and (7 > 9)

Lewa strona: 3 > 1 – true

Prawa strona 7 > 9 – false

Zatem wynik całego wyrażenia: false

 

Tabela wyniku operatora and:

x y x and y
true true true
true false false
false true false
false false false

 

or

Zwraca wartość true jeśli którakolwiek zmienna ma wartość true.

Zobaczmy to na przykładzie:

(3 > 1) or (7 > 9)

Lewa strona: 3 > 1 – true

Prawa strona 7 > 9 – false

Zatem wynik całego wyrażenia: true

 

Tabela wyniku operatora and:

x y x or y
true true true
true false true
false true true
false false false

 

not

Zwraca odwrotność wyniku wyrażenia.

Przykad:

not (3 > 1)

Wynik wyrażenia w nawiasie: true

Wynik całości: false

Tabela wyniku operatora not:

x not x
true false
false true