PYTHON

PYTHON Operatory przynależności – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

x = [ 3, "kot", 4.2]
print(3 in x)x = [ "kot", "koń", 4.7, "potok", 4, 5.5]
print("k" in x)x = [ 2, "kot", 4.9]
print("kot" not in x)x = [ 4, 6, "pies", 4.2, 6]
print(4.6 not in x)x = "technik informatyk"
print("for" in x)x = "technik informatyk"
print("mat" not in x)print(not not not (2 > 3))