PYTHON

PYTHON Operatory przynależności

Operator Opis Wykorzystanie
in Sprawdzenie czy wartość jest zawarta w zbiorze, stringu 3 in [1,2,3,4,5]
not in Sprawdzenie czy wartości nie ma w zbiorze, stringu 3 not in [1,2,3,4,5]

 

Operatorów przynależności używamy by sprawdzić czy interesująca nas wartość znajduje się, bądź nie znajduje się, w danym zbiorze.

Przykładowo mamy daną listę:

x = [1,2,'kot',4,'pies',6.5]

Sprawdźmy zatem działanie operatorów przynależności.

5 in x

Wynik: false, gdyż nie ma wartości 5 na naszej liście.

'kot' in x

Wynik: true, gdyż ciąg znaków kot jest jednym z elementów listy.

mysz not in x

Wynik: true, gdyż ciąg znaków mysz nie znajduje się na liście.

 

Operatorów przynależności możemy również używać w odniesieniu do ciągów znaków:

't' in 'Witaj Świecie'

Wynik: true, litera t znajduje się w ciągu znaków Witaj Świecie

'wiecie' in 'Witaj Świecie'

Wynik: true.

'Ś' not in 'Witaj Świecie'

Wynik: false, gdyż Ś znajduje się w zadanym ciągu znaków.