PYTHON

PYTHON Operatory relacyjne – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

print(6 > 4)a = 6
b = 6
print(a != b)print(5.0 == 6)print(4 = 4)print(8 == 8.0)print(1 >= 8)