PYTHON

PYTHON Pętle | break, continue – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

ile = 10
for x in range(0,10):
  ile = ile - 1
  if x == 4:
    break
print(ile)x = 1
while x<=6:
  if x % 8 == 0:
    break
  x = x + 2
print(x)lista = [13, "kot", 4, "pies", 1.5]
ile = 0
for element in lista:
  if element == "pies":
    continue
  ile = ile + 1
print(ile)napis = "technikinformatyk"
ile = 0
for litera in napis:
  if litera == "k":
    continue
  else:
    ile = ile + 1
print(ile)napis = "technikinformatyk"
ile = 0
for litera in napis:
  ile = ile + 1
  if litera == "n":
    break 
print(ile)lista = [4, 5, 9, 3, 5, 3, 7, 1] 
ile = 0
for numer in lista:
  if numer == 3 or numer == 5:
    continue
  else:
    ile = ile + numer
print(ile)