PYTHON

PYTHON Pętle | break, continue

Elementy te przychodzą nam z pomocą jeśli z jakiś powodów chcemy przerwać w danym momencie obieg pętli, bądź całą pętlę.

continue – przerywa obieg pętli, pętla przechodzi bezpośrednio do kolejnego obiegu

break – przerywa działanie pętli, przechodzi od razu do dalszej części programu

Stwórzmy sobie prosty programik wypisujący na ekran kolejne litery słowa informatyk:

napis = "informatyk"

for litera in napis :
    print(litera)

Efekt działania:

i
n
f
o
r
m
a
t
y
k

 

Przetestujmy teraz działanie instrukcji continue:

napis = "informatyk"

for litera in napis :
    if litera == "r" : continue
    print(litera)

Efekt działania:

i
n
f
o
m
a
t
y
k

W momencie, w którym wartość zmiennej litera wynosiła “r”, continue przerwało obieg pętli i przeszło do kolejnego. Tym samym została pominięta instrukcja wypisania litery r na ekran. Stąd efekt: infomatyk bez r 😉

 

Czas na test działania instrukcji break:

napis = "informatyk"

for litera in napis :
    if litera == "r" : break
    print(litera)

Efekt działania:

i
n
f
o

Kod programu pozostawiliśmy bez zmian, jedynie podmieniliśmy instrukcję continue na break. Efektem działania było przerwanie pętli w momencie, gdy wartość zmiennej litera wynosiła “r”. Stąd koniec informatyka już po 4 literce 😉