PYTHON

PYTHON Pętle | for – ćwiczenia interaktywne

Uzupełnij kod programu w języku Python, który wypisze na ekran sumę wszystkich parzystych liczb z przedziału <1, 1001>. Wykorzystaj pętlę for.

suma =
for x in range
  if x
    suma =

Uzupełnij kod programu w języku Python, który obliczy wypisze na ekran sumę liczb z przedziału <1,x>, gdzie x podaje użytkownik. Wykorzystaj pętlę for.

x = (("Podaj dowolną liczbę narutalną: "))
suma = 
for z in
  suma = suma
print()

Uzupełnij kod programu w języku Python, który obliczy wypisze na ekran sumę kwadratów liczb z przedziału <1,x>, gdzie x podaje użytkownik. Wykorzystaj pętlę for.

x = (("Podaj dowolną liczbę narutalną: "))
suma = 
for z in
  suma = suma
print()

Uzupełnij kod programu w języku Python, który wypisze na ekran x kolejnych potęg liczby 2 od 0 do x, każda w osobnej linii, gdzie x podaje użytkownik. Wykorzystaj pętlę for.

(("Podaj dowolną liczbę narutalną: "))
for z in range
  print()