PYTHON

PYTHON Pętle | while – ćwiczenia interaktywne

Uzupełnij kod programu w języku Python, który obliczy wypisze na ekran sumę liczb z przedziału <1,1001>, które są przez 3. Wykorzystaj pętlę while.

x = 
suma = 
while x > :
  if(x==0) :
    suma = 
  x -=

Uzupełnij kod programu w języku Python, który obliczy i wypisze na ekran silnię z wprowadzonej przez użytkownika liczby naturalnej x. Silnia z liczby to iloczyn kolejnych liczb począwszy od 1, skończywszy na danej liczbie, przykładowo silnia z 3 wynosi 3! = 1*2*3 = 6. Wykorzystaj pętlę while.

x = (("Podaj dowolną liczbę naturalną: "))
silnia =
while >0
  silnia = silnia
  x = x

Uzupełnij kod programu w języku Python, który obliczy wypisze na ekran sumę co trzeciej liczby z przedziału <1,1001> (1, 4, 7, 10...). Wykorzystaj pętlę while.

x = 1

while x <=
  suma = suma
  x = x