PYTHON

PYTHON Rekurencja – ćwiczenia interaktywne

Uzupełnij kod funkcji fibonacci w języku Python, która przyjmie wartość parametru n numerem poszukiwanego elementu ciągu fibonacciego, następnie zwróci jego wartość. Dla przypomnienia: ciąg fibonacciego: 0,1,1,2,3,5,8,13,21...

fibonacci
  if n ==
    return
  n ==
    return
  else :
    return

Uzupełnij kod funkcji silnia w języku Python, która przyjmie wartość parametru n, następnie zwróci wartość silni z n. Dla przypomnienia silnia z 3 to 3! = 1*2*3 = 6.

silnia
  if n =
    return
  else :
    return

Uzupełnij kod funkcji potega w języku Python, która przyjmie wartość parametrów a oraz b, następnie zwróci wartość a podniesionej do potęgi b.

potega
  if b =
    return
  else :
    return