PYTHON

PYTHON Słowniki – ćwiczenia interaktywne

Co będzie wynikiem działania następujących fragmentów kodu języka Python? Jeżeli błąd wpisz error.

liczby={"jeden": 1, "dwa": 2, "trzy": 3}
print (liczby["dwa"])liczby={"jeden": "one", "dwa": "two", "trzy": "three"}
print (liczby["trzy"])liczby={"jeden": 1, "dwa": 2}
print (liczby[2])liczby={"jeden": "one", "dwa": "two", "trzy": "three"}
print ("dwa" in liczby)liczby={"jeden": "one", "dwa": "two", "trzy": "three"}
print ("one"  in liczby)liczby={"jeden": "one", "dwa": "two"}
liczby["dwa"]=1
print (liczby["two"])liczby={"jeden": "one", "dwa": "two"}
liczby["two"]="dwa"
print (liczby["dwa"])liczby={"jeden": 1, "dwa": [7, 2, 9], "trzy": 3}
x = (liczby["dwa"])
x.sort()
print(x)